Marco Pololaan 111-117: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2024

Het plan is om de bestaande gebouwen aan de Marco Pololaan 111-117 te slopen en daar een nieuw gezondheidscentrum en appartementen te bouwen. We verwachten dat de bouw eind 2024 begint.

Wat komt er?

In de nieuwbouw komt een nieuw en verbeterd gezondheidscentrum. Hier komt onder andere ruimte voor: een huisartsen-, tandartsen-, fysiotherapie- en verloskundigenpraktijk, apotheek, thuishulporganisatie en fitness. Samen met de in de wijk al bestaande basisschool, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal is dit een afwisselend aanbod aan voorzieningen in de wijk.

Ook komen er 240 huurappartementen met een mix in de sociale, midden en vrije sector huur. Van de sociale huurappartementen is een deel alleen bestemd voor begeleid wonen en een deel speciaal voor ouderen. Door een deel van de woningen voor ouderen te maken willen we de doorstroming van ouderen naar een geschikte, betaalbare woning mogelijk maken.

Het totale woningbouwprogramma bestaat uit:

 • 240 huurappartementen, waarvan:
  • 22% (53 stuks) sociale huurwoningen
   • 21 (circa 50m2 BVO) sociale huurwoningen voor ouderen (liberalisatiegrens)
   • 32 (circa 25-30m2 BVO) sociale woningen voor begeleid wonen
  • 33% (79 stuks) middenhuur, volgens het actieplan middenhuur
   • daarvan is 25% (20 stuks) bestemd voor ouderen
  • 45%  (108) vrije sector huur(55-80m2 BVO)
   • daarvan is 25% (27 stuks)bestemd voor ouderen

Parkeren

 • Het tarief voor parkeren op straat valt onder parkeerzone B. Hier gelden de nieuwe normen en beleidsregels, zie ook parkeernormen Auto 2021.
 • Er komt een ondergrondse parkeerkelder. Op het plein komt ruimte voor maximaal 9 parkeerplekken (gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeren huisartsen en laden en lossen).

Duurzaamheid, milieu en groen

 • De daken worden gebruikt voor energieopwekking, waterberging of groen. Geen dak blijft onbenut.
 • Bij het ontwerp en de inrichting van de tuin wordt rekening gehouden met hittestress, klimaatadaptatie, flora en fauna. Dit doet de ontwikkelaar door het extra toevoegen van groen in het gebied. Ook de openbare ruimtes worden daar waar mogelijk groen ingericht.

Dit plan zorgt voor een verbetering van de gezondheidszorg in de wijk. Ook zorgt het voor meer woningen en voor verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 21 december 2023.

Bekijk het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Marco Pololaan 111-117

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van een gezondheidscentrum met in de 1e bouwlagen sociale huurwoningen voor ouderen en begeleid wonen. Daarboven worden appartementen gebouwd in 2 afzonderlijke torens van 6 en 12 bouwlagen.

Op de hoogte blijven en meedenken

De ontwikkelaar informeert de omwonenden en andere belanghebbenden over het verdere proces en de plannen. Meer projectinformatie en verslagen leest u op de website van de ontwikkelaar: www.marcopolopark.nl.

Wilt u het proces en de plannen voor nieuwbouw blijven volgen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief Marco Polo Park.

Volg ontwikkelingen in de wijk

In Kanaleneiland zijn er nog meer ontwikkelingen. U kunt deze ontwikkelingen volgen door u bijvoorbeeld in te schrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht. Of door regelmatig de projectpagina’s van de bouw-, verkeers- en groenprojecten te bekijken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Planning

Wanneer gebeurt wat en door wie?
WanneerWieWat
Januari-februari 2024GemeenteBeroepstermijn bestemmingsplan
Januari-juni 2024OntwikkelaarOpstellen en aanvragen omgevingsvergunning
Eind 2024OntwikkelaarStart sloop en bouwwerkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • 21 december 2023: Bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad
 • 31 mei 2022: Reactienota opgesteld en definitieve eisen (definitieve bouwenvelop) voor het plan vastgesteld.
 • 23 maart 2022: bijeenkomst over het houden van buurtactiviteiten in de wijk.
 • 14 januari tot en met 11 februari 2022: reageren op de voorlopige eisen, wensen, uitgangspunten en voorwaarden (concept bouwenvelop) mogelijk.
 • 25 januari 2022: online informatiebijeenkomst (door ontwikkelaar)
 • 4e kwartaal 2021: ontwikkelaar en gemeente stellen de eisen, wensen, uitgangspunten en voorwaarden voor het plan op. Denk hier bijvoorbeeld aan de vorm van de nieuwbouw, inpassing in de omgeving en hoe het plan bijdraagt aan gezonde verstedelijking.
 • 16 februari 2021: het college stelt de uitgangspunten voor het programma vast
 • 4 februari 2021: het college van B en W stelt het intentiedocument voor de Marco Pololaan (pdf, 451 kB) vast.

Hulp en contact Marco Pololaan 111-117

Telefoon

14 030

E-mail

marcopololaan@utrecht.nl