Marco Pololaan 111-117: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2024

Het plan is om de bestaande gebouwen aan de Marco Pololaan 111-117 te slopen en daar een nieuw gezondheidscentrum en appartementen te bouwen. We verwachten dat de bouw eind 2024 begint.

Wat komt er?

In de nieuwbouw komt een nieuw en verbeterd gezondheidscentrum. Hier is onder andere ruimte voor: een huisartsen-, tandartsen-, fysiotherapie- en verloskundigenpraktijk, apotheek, thuishulporganisatie en fitness. Samen met de al bestaande basisschool, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal is dit een afwisselend aanbod aan voorzieningen in de wijk.

Ook komen er 240 huurappartementen met een mix in de sociale, midden en vrije sector huur. Een deel van de sociale appartementen is alleen bestemd voor begeleid wonen en een deel is speciaal voor ouderen. Door een deel van de woningen voor ouderen te maken willen we de doorstroming van ouderen naar een geschikte, betaalbare woning mogelijk maken.

Het woningbouwprogramma bestaat uit:

 • 240 huurappartementen, waarvan:
  • 22% (53 stuks) sociale huurwoningen
   • 21 (circa 50m2 BVO) sociale huurwoningen voor ouderen (liberalisatiegrens)
   • 32 (circa 25-30m2 BVO) sociale woningen voor begeleid wonen
  • 33% (79 stuks) middenhuur, volgens het actieplan middenhuur
   • daarvan is 25% (20 stuks) bestemd voor ouderen
  • 45%  (108) vrije sector huur(55-80m2 BVO)
   • daarvan is 25% (27 stuks)bestemd voor ouderen

Parkeren

 • Het tarief voor parkeren op straat valt onder parkeerzone B. Hier gelden de nieuwe normen en beleidsregels, zie ook parkeernormen Auto 2021.
 • Er komt een ondergrondse parkeerkelder. Op het plein komt ruimte voor maximaal 9 parkeerplekken (invalide parkeerplaatsen, parkeren huisartsen en laden en lossen).

Duurzaamheid, milieu en groen

 • De daken worden gebruikt voor energieopwekking, waterberging of groen. Geen dak blijft onbenut.
 • Bij het ontwerp en inrichting van de tuin wordt er rekening gehouden met hittestress, klimaatadaptatie, flora en fauna. Dit doet de ontwikkelaar door het extra toevoegen van groen in het gebied. Ook de openbare ruimtes worden daar waar mogelijk groen ingericht.

Dit plan zorgt voor een verbetering van de gezondheidszorg in de wijk. Ook zorgt het voor meer woningen en voor verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Bestemmingsplan

Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. U kunt tot en met donderdag 27 juli 2023 uw mening geven over het bestemmingsplan. Dat heet een zienswijze indienen. Hoe u dit doet leest u op utrecht.nl/bestemmingsplanreageren.

U kunt de plannen ook inzien op de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt reageren per brief, via een gesprek of digitaal via DigiD.

Bekijk bestemmingsplan en reageren

Op de hoogte blijven en meedenken

De ontwikkelaar informeert de omwonenden en andere belanghebbenden over het verdere proces en de plannen. Meer projectinformatie en verslagen leest u op de website van de ontwikkelaar: www.marcopolopark.nl.

Wilt u het proces en de plannen voor nieuwbouw blijven volgen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief Marco Polo Park.

Volg ontwikkelingen in de wijk

In Kanaleneiland zijn er nog meer ontwikkelingen. U kunt deze ontwikkelingen volgen door u bijvoorbeeld in te schrijven voor de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht. Of door regelmatig de projectpagina’s van de bouw-, verkeers- en groenprojecten te bekijken.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Planning

Wanneer gebeurt wat en door wie?
WanneerWieWat
voorjaar 2023 tot eind 2023Ontwikkelaar/GemeenteBestemmingsplan procedure en aanvraag omgevingsvergunning
2024OntwikkelaarStart sloop en bouwwerkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • 31 mei 2022: Reactienota opgesteld en definitieve eisen (definitieve bouwenvelop) voor het plan vastgesteld.
 • 23 maart 2022: bijeenkomst over het houden van buurtactiviteiten in de wijk.
 • 14 januari tot en met 11 februari 2022: reageren op de voorlopige eisen, wensen, uitgangspunten en voorwaarden (concept bouwenvelop) mogelijk.
 • 25 januari 2022: online informatiebijeenkomst (door ontwikkelaar)
 • 4e kwartaal 2021: ontwikkelaar en gemeente stellen de eisen, wensen, uitgangspunten en voorwaarden voor het plan op. Denk hier bijvoorbeeld aan de vorm van de nieuwbouw, inpassing in de omgeving en hoe het plan bijdraagt aan gezonde verstedelijking.
 • 16 februari 2021: het college stelt de uitgangspunten voor het programma vast
 • 4 februari 2021: het college van B en W stelt het intentiedocument voor de Marco Pololaan (pdf, 451 kB) vast.

Hulp en contact Marco Pololaan 111-117

Telefoon

14 030

E-mail

marcopololaan@utrecht.nl