Achtergrondverhalen Merwedekanaalzone

Eerste bewoner Wilhelminawerf vertelt…

Waar stadswijk Merwede nog midden in de besluitvormingsfase zit, hebben in het andere deelgebied van de Merwedekanaalzone de eerste bewoners van de Wilhelminawerf de sleutel van hun appartement gekregen. Wij spraken met de trotse én allereerste bewoner om te vragen hoe het is om te wonen op deze nieuwe plek.

Wie zijn de eerste bewoners van Wilhelminawerf?

Mijn naam is Joost Busstra (32 jaar) en ik ben werkzaam als jurist bij een advocatenkantoor. Ik woon samen met mijn vriend in het eerste opgeleverde blok.

Op 3 maart kregen de eerste bewoners, waaronder wij, de sleutel van het appartement. Na 2 dagen stevig aanpakken zijn we al verhuisd toen de buren nog aan het klussen waren. Dit maakt van ons ook echt de allereerste bewoners! 

Hoe bevalt het appartement?

Vooraf hebben we een digitale rondleiding gekregen, omdat het fysiek vanwege corona helaas niet mogelijk was. Toch waren wij verrast door de luxe afwerking en het ruimtelijke gevoel. De woonoppervlakte is maar 42 m2, maar het voelt echt heel ruim. Groot pluspunt is de aparte slaapkamer, waardoor ik ongestoord ‘s avonds laat kan gamen zonder dat mijn vriend hier last van heeft. Kortom, we zijn helemaal gelukkig met onze nieuwe plek.

Waarom heb je voor de Wilhelminawerf gekozen?

Dat is duidelijk; vanwege de locatie. Het voelt als een buitengebied, maar je bent met 10 minuten fietsen in centrum. Ook de plek aan het water met een insteekhaven en horeca is natuurlijk fantastisch. Hier kijken we enorm naar uit en we willen proberen om een plekje voor een boot te bemachtigen.  

Hoe is het contact met de andere bewoners?

Hartstikke leuk! We hebben een groepsapp met alle bewoners wat zorgt voor laagdrempelig contact. Zeker nu fysiek contact vanwege de huidige coronasituatie toch wat lastig is. Er komen leuke dingen met humor voorbij, maar ook praktische zaken over technische dingen of het lenen van gereedschap. Na corona gaan we vast een keer een borrel houden, want iedereen is best nieuwsgierig naar elkaar. De openbare ruimte op de begane grond leent zich hier uitstekend voor.

Waren jullie al lang op zoek?

Nou, eigenlijk niet! Een enthousiaste reactie van een vriendin op social media maakte mij nieuwsgierig. Ik heb ons meteen heel impulsief ingeschreven en dit later pas aan mijn partner verteld. Daarna hebben we veel geluk gehad dat we een woning toegeschreven kregen.

Nog niet af?

We wisten van tevoren dat we nog even geduld moeten hebben totdat het hele project is afgerond en dus nog even ‘op de bouw’ wonen. Ook van onze buren ‘De Nieuwe Defensie’ hebben we de komende weken overlast vanwege heiwerkzaamheden, maar we weten dat er heel veel mensen op zoek zijn naar een woning en die gunnen wij het ook om op deze fantastische plek te wonen!  


Naar boven

Petra Pluimers is de nieuwe beweegcoördinator in Merwede en Transwijk

Gezond leven in de stad is een belangrijk thema voor de gemeente Utrecht en daarmee ook voor de nieuwe stadswijk Merwede. Merwede krijgt een gezonde leefomgeving met veel groen en die uitnodigt tot actief zijn. In de plannen is dan ook veel aandacht voor de invulling van sport en beweging, zoals parken en openbare sportvoorzieningen. Door al in de planfase te experimenteren met diverse sportieve initiatieven, kunnen we de kennis en ervaring die we hiermee op doen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de wijk Merwede.

Het aanstellen van een beweegcoördinator is een initiatief van de stichting Ondernemersfonds Merwede, Transwijk & Co. De stichting streeft naar een gezond ondernemers- en werkklimaat in dit nieuwe deel van Utrecht door het opstarten en financieel ondersteunen van initiatieven. Hiervoor schreven zij een oproep uit voor een nieuwe beweegcoördinator voor Merwede en Transwijk. Een vakjury bestaande uit onder andere lokale (sport)ondernemers en topsporter en Utrechter Jochem Uytdehaage koos de ervaren en enthousiaste Petra Pluimers. Op 1 april is zij gestart en we gingen met haar in gesprek.

Wie is Petra Pluimers en wat maakt haar een beweegcoördinator?

Petra Pluimers heeft ruime ervaring op dit gebied in de stad Utrecht en heeft de afgelopen jaren succesvol allerlei grootschalige sportactiviteiten in de stad geïnitieerd en begeleid. Zo heeft ze in 2002 PM-dance opgericht, een bedrijf dat zich richt op alles wat met dans en beweging te maken heeft. Daarnaast is ze al 6 jaar mede-directeur van FDC-centre; een organisatie waar (in andere tijden) in de wijk Kanaleneiland iedere week zo’n 1.000 mensen sporten. Met verschillende opleidingen op het gebied van sport en management en een bijna afgeronde Master Sport- en Beweeginnovatie combineert zij haar praktijkervaring met onderzoek en kennis die beide voor Merwede goed van pas komen.

Wat doet een ‘beweegcoördinator’ precies?

Het Ondernemersfonds Merwede, Transwijk & Co heeft als ambitieus doel om de mensen die hier werken en ondernemen voor, tijdens of na hun werk te laten bewegen: een echte gedragsverandering. Hiervoor willen zij in plaats van eenmalige en losstaande activiteiten, een doordacht programma opzetten voor de lange termijn in samenwerking met de sportorganisaties in de wijk. Petra gaat zich als coördinator onder andere inzetten om een stevige samenwerking tussen de lokale sportorganisaties op te zetten, een programma samen te stellen die mensen op een makkelijke manier in beweging zal brengen en onderzoek doen naar behoeftes.

Hoe gaat ze het aanpakken? Wat gaat ze als eerste doen?

Petra wil bewegen graag toegankelijk maken voor iedereen door het bieden van een laagdrempelig aanbod. Hierbij kijkt ze niet alleen naar traditionele sportverenigingen (bijv. voetbalclubs), maar ook  naar de opkomende  ‘anders georganiseerde sporten’, zoals urban sports, dansscholen en fitness. Voor Merwede wil ze onder andere op zoek gaan naar een vernieuwend beweegaanbod in de openbare ruimte, zoals een wandelroute, ruimte voor kickboxen of bootcamp. Maar denk ook aan initiatieven als een plek waar meisjes kunnen dansen en TikTok-filmpjes kunnen opnemen.

Hiervoor gaat ze als eerste een zogeheten kansenkaart maken om alle mogelijkheden inzichtelijk te maken. Ze gaat met vele partijen en betrokken personen in gesprek, zodat ze een beeld krijgt waar behoefte aan is en waar het nu te kort schiet. Want er gebeurt al veel in het gebied. Petra gaat kijken of het huidige aanbod aansluit bij de vraag en of iedereen zijn weg weet te vinden. En op korte termijn wil ze al starten met de eerste activiteiten, zoals bijvoorbeeld sport en spel activiteiten in Merwede op vrijdagmiddag.

Merwede is in ontwikkeling. Wat betekent dat voor Petra?

Petra zit dit als een grote kans en hoopt dat de plannenmakers haar weten te vinden, zodat ze haar bevindingen al in een vroeg stadium mee kunnen nemen. Het zou voor Merwede fantastisch zijn als er op voorhand wordt nagedacht om het gebied leuk en uitdagend te maken om te. Denk aan een creatieve invulling van trappen om omhoog lopen te stimuleren of stoeptegels met inspirerende teksten of beweegopdrachten. Denk dus niet alleen aan de traditionele voetbalveldjes, maar ook aan urban sports.

Wat is haar visie op het thema ‘Gezond leven in de stad’ van de gemeente Utrecht?

Petra ziet Merwede als een proef voor de rest van de stad, want de kennis en ervaring die ze hier ophaalt is ook interessant voor andere gebieden. Een aantal gebieden hebben zelfs al interesse getoond. Wie weet heeft elk gebied straks wel een eigen beweegcoördinator die gezamenlijk met al bestaande organisaties (bijvoorbeeld Sport Utrecht) gaan werken aan de vitaliteit van heel Utrecht!

Over het Ondernemersfonds Merwede, Transwijk & Co

Het ondernemerscollectief Merwede is 2 jaar geleden tot stand gekomen. Het beheert voor de wijk Merwede en Transwijk het budget dat voor dit gebied beschikbaar is vanuit het Ondernemersfonds Utrecht en beoordeelt de fondsaanvragen. De stichting bestaat uit afgevaardigden van de belangrijkste sectoren in het gebied: Sport, Onderwijs, Zakelijke bedrijvigheid, Creatieve industrie en Vastgoed. Het werven van een beweegcoördinator is een onderdeel van hun lange termijnvisie om het ondernemers- en werkklimaat te verbeteren. Naast het stimuleren van een gezonde leefstijl zet de stichting zich in om een netwerk te bouwen waarbinnen de ondernemers bij elkaar inkopen doen en kennis uitwisselen. Ook zijn er projecten gestart om de wijk mooier, groener en veiliger te maken.


Naar boven

De inrichting van een nieuwe stadswijk

Het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe stadswijk Merwede ligt nu voor een besluit bij de gemeenteraad. In het plan staat de invulling van de openbare ruimte centraal. Niel Glas, projectmanager openbare ruimte voor de wijk Zuidwest en dus ook de Merwedekanaalzone, vertelt wat hier zo bijzonder en innovatief aan is.

Hoe pak je de invulling van openbare ruimte van Merwede aan?

Voor Merwede werken we met vrijwel alle private eigenaren in het gebied gezamenlijk aan het beste plan door verder te kijken dan ieders eigen stuk grond. Op de plek van het huidige bedrijventerrein beginnen we dus eigenlijk helemaal met een schone en kunnen we het gebied in zijn geheel ontwikkelen. We kunnen in 1 keer alle kabels en op de beste plek neerleggen, zodat we zo veel mogelijk ruimte en mogelijkheden hebben voor de inrichting. Uiteraard rekening houdend met bestaande kwaliteiten.

Past Merwede straks goed in de bestaande omgeving?

De gemeente Utrecht gaat voor bouwen binnen de stadsgrenzen, zodat de ruimte buiten de stad groen kan blijven houden. Daarnaast zegt de gemeenteraad ‘groen en rood samen op.’ Dit betekent dat de nieuwbouw (rood) zo groen mogelijk moet zijn en moet bijdragen aan de verduurzaming van de rest van de stad. Zo komt vanuit de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone geld beschikbaar voor groen in de omliggende wijken, zoals het Rondje Stadseiland, de verbetering van park Transwijk en het groener maken van Rivierenwijk.

Wat betekent het principe ‘Groen tenzij’?

Merwede gaan we zo groen mogelijk inrichten. We weten dat het een drukke buurt wordt, maar we beginnen het ontwerp denkend aan een groen vlak. Dit betekent dat we alleen bestraten op plekken waar het echt nodig is voor bijvoorbeeld bewegen, logistiek en ontmoeten. Vaak wordt gedacht vanuit bestrating voor verkeer en parkeren en daarna wordt er gezocht naar plekken waar nog groen past. Bij Merwede denken we dus andersom.

Het groene karakter heeft als voordeel dat het bijdraagt aan hittestress en mogelijkheden om water te bergen. Zo is Merwede voorbereid op klimaatveranderingen en klaar voor de toekomst.  

Wat betekent een levendige en groene omgeving?

Door de wijk autovrij te maken is er in de openbare ruimte met parken en binnentuinen veel ruimte om elkaar te ontmoeten. Met zorg uitgekozen flora en fauna maken we de inrichting groen en leuk om te spelen of te zijn. Ook is er veel aandacht voor sport en beweging.

De verbinding met de omliggende wijken door fiets- en wandelbruggen over het Merwedekanaal zorgen voor extra bezoekers aan het gebied. Merwede wordt hiermee een onderdeel van de stad en biedt nieuwe fietsroutes voor alle mensen in het zuidwesten van Utrecht.

Welke plek springt er voor jou uit?

Het noordelijk deel van het Merwedepark wordt een plek waar ik heel veel zin in heb. We gaan hier een mooi park maken op een bijzondere plek aan het kanaal en de fietsroutes door Utrecht. Hopelijk gaat hier heel de omgeving van genieten.

Uniek aan deze plek is ook dat de nieuwe buurt hier samen komt met de historie van het gebied. Het voormalige fietsdepot en bijbehorende hal aan het kanaal krijgen nieuwe functies passend bij Merwede gericht op ontmoeten, creatieve bedrijvigheid en sport. De ontwikkeling van deze gebouwen willen we al snel gaan oppakken en binnenkort kunnen we hier meer over vertellen.


Naar boven

De vraag van… Antoinette

Antoinette zou wel in Merwede willen wonen en stelt ons per mail een veel gestelde vraag “Waar kan ik me inschrijven voor een woning in Merwede?”. We vroegen haar wat haar zo leuk lijkt aan deze nieuwe stadswijk.

De plannen voor de Merwedekanaalzone spreken haar erg aan en daarom stuurde ze ons een mail met een aantal vragen. Het leuke van dit soort vragen is dat wij een gezicht krijgen bij de mensen die straks in de nieuwe wijk gaan wonen. Maar wie is deze mailer? We klommen in de telefoon.

Antoinette Verbree blijkt een alleenstaande moeder, woonachtig in Utrecht en is professioneel cameravrouw. Ze vertelt dat ze de komende 2 jaar nog een fijne woning heeft, maar dat ze zich oriënteert voor de periode daarna. “Op een leuk huis wil ik ook best langer wachten!”

Waarom heeft ze interesse in de Merwedekanaalzone? 

Antoinette: “Dit plan is helemaal van deze tijd door al het groen op straat én op de daken, maar ook door het autovrije aspect. Een echte fijne plek waar ik graag met mijn kind zou wonen. Ik ken in de stad eigenlijk geen vergelijkbare alternatieven. En bij bestaande bouw is het zo moeilijk om tussen te komen.” 

Volgens Antoinette is de Merwedekanaalzone een fantastisch gebied om in te spelen op de vele soorten gezinssamenstellingen van tegenwoordig en de behoefte naar nieuwe woon- en vervoersvormen. “Ik hoop wel dat er ook betaalbare woningen komen. Eigenlijk is de gemeente het aan de bewoners verplicht om te zorgen voor diversiteit en om rare bubbels te voorkomen”, aldus Antoinette. Ze sluit het gesprek af met een advies: “Pak deze kans om echt goed na te denken en het goed te doen voor zo veel mogelijk mensen.”

Waar kan ik me inschrijven? Wanneer zijn welke woningen klaar? 

In de hele Merwedekanaalzone komt een divers aanbod van sociale huur, middenhuur en koopwoningen. Op www.utrecht.nl/merwedekanaalzone vindt u meer informatie over de gebiedsontwikkeling in de hele Merwedekanaalzone. Op de websites van 2 lopende projecten kunt u zich vrijblijvend inschrijven voor De Nieuwe Defensie en de Wilhelminawerf. De ontwikkelaars van deelproject Merwede presenteren zich op de website Merwede. Inschrijven voor dit project is nog niet mogelijk.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl