Merwede

Fase project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
2024

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk bouwt Utrecht een buurt van de toekomst voor 12.000 bewoners: Merwede. Merwede wordt een groene, autovrije buurt met een brede mix van woningen voor iedereen.

Snel naar:

Wat komt er?

Op de plek van een bedrijventerrein komen woningen en veel verschillende voorzieningen. Het wordt een buurt met een groot aantal bewoners op een redelijk beperkt aantal vierkante meters. Daarom is het belangrijk om de beschikbare openbare ruimte met veel aandacht in te richten. Dit kan door de buurt autovrij te maken. We moedigen bewoners aan om te fietsen, te lopen en gebruik te maken van deelauto’s en openbaar vervoer.

Woningen:

 • 6.000 nieuwe woningen (naast de al bestaande 1.250 woningen in gebouwen Max en Lux et Pax)
  Een woningmix van:
  • 1.800 sociale huur
  • 1.500 middenhuur (minimaal 900) en betaalbare koop (tot het maximale bedrag waarbij de nationale hypotheekgarantie (NHG) geldt)
  • 2.700 vrije sectorhuur en -koop
 • de aanleg is verdeeld over 2 fases. In fase 1 komen er ongeveer 4.250 woningen. In fase 2 ongeveer 1.750 woningen. Beide fases met dezelfde woningmix.

Veel groen:

 • openbare ruimte en binnenterreinen 'groen tenzij'
 • groene daken
 • Merwedepark is onderdeel van het oeverpark Rondje Stadseiland, een route van 12 kilometer langs het Merwedekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal
 • leefruimte voor vleermuizen, gierzwaluwen, zangvogels, egels en vlinders
 • waterverbinding van Merwedekanaal naar Park Transwijk

Duurzaamheid:

 • groot ondergronds warmte-koude-opslagsysteem om de gebouwen te verwarmen en te koelen. Dit systeem staat in de top 3 van grootste WKO’s in Nederland
 • 50% van de daken met zonnepanelen
 • 50% van de daken groen- en waterberging
 • bijna energieneutrale gebouwen

Lees meer over het groen in Merwede

Autovrij:

 • 250 deelauto’s en veel deelfietsen
 • 21.500 fietsparkeerplekken in de gebouwen
 • 2 logistieke hubs voor pakketjes
 • parkeergarages aan de rand
 • parkeren op afstand (lage parkeernorm)
 • dichtbij hoogwaardig openbaar vervoer

Lees meer over het autovrije Merwede

Voorzieningen:

 • horeca
 • sporthal
 • 2 basisscholen
 • 1 middelbare school
 • werkruimtes
 • gezondheidscentrum
 • ouderencentrum
 • wijkcultuurhuis
 • bruisende plek met een markthal, horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt (waar nu fietsdepot staat)

Voorzieningen in Merwede in 1 overzicht 

In Merwede komen naast woningen ook andere stadse voorzieningen zoals buurtplekken, buurt- en wijkpleinen en nog veel meer. Er is straks veel groen om te spelen en ontmoeten. Wilt u weten wat er zoal komt in Merwede? Kijk dan op de kaart Merwedekanaalzone. U kunt de symbolen/pictogrammen aanklikken voor meer informatie. Het gebied is nog in ontwikkeling. De informatie kan veranderen.

Bekijk de kaart met voorzieningen in Merwede

Wat is er al?

Merwede leeft en bruist nu al. Er wonen al zo’n 1.000 starters in de gebouwen van City Campus Max en Lux ét Pax. Er is plek voor innovatieve, duurzame bedrijven zoals de Clique. U vindt er creatieve bedrijven, horeca en sport, zoals De Vechtclub, Kanaal30 en de Boulderhal. We willen zoveel mogelijk bedrijven en een aantal waardevolle gebouwen in de toekomst behouden in het gebied.

Benieuwd naar wat er nu al te vinden en te doen is in Merwede? Bekijk de website Merwede.

Aanpassingen aan het voorterrein bij gebouw Max

De aanpassingen zijn nodig voor een goede wegaansluiting tussen de nieuwe Europalaan, de toegang tot Merwede en de bestaande route rondom de gebouwen. Tijdens de informatiemarkt van 27 maart 2023 hebben we 2 mogelijkheden laten zien: meer groen en dan vaker in het gebouw fietsen stallen of zo veel mogelijk fietsenrekken buiten. De reacties van bewoners waren 50/50 verdeeld. We praten ook nog met de eigenaren van de gebouwen. Bij de verdere uitwerking nemen we zowel de ideeën van de bewoners als de gebouweigenaren mee. 

de kanaalweg (beeld uit video), met het Merwedelogo: een hele grote M staat langs de weg.

Video over Merwede

Bekijk de video van grondeigenaren over Merwede.

Afbeeldingen van de plannen

Bereikbaarheid en overlast

We snappen dat het bouwen van woningen overlast voor de directe omwonenden geeft. We maakten daarom afspraken met de projectontwikkelaars om ons tijdens de bouw van Merwede gezamenlijk in te spannen om de bouwoverlast te beperken. Daarvoor stelden we het zogenaamde Convenant 'Merwede als goede buur' op. Hierin staat bijvoorbeeld dat we:

 • met onze bouwtransporten rekening houden met de bereikbaarheid van de omliggende buurten
 • kiezen tijdstippen voor het bouwtransport met de minste overlast voor de omgeving
 • letten op parkeren van bouwverkeer zodat er geen extra parkeerdruk in de omgeving ontstaat
 • informeren de omgeving zorgvuldig en proactief over de bouwactiviteiten, de overlast die dit oplevert en de maatregelen die we nemen om de overlast te beperken

Op de hoogte blijven en meedenken

Samen maken we een buurtplek

In het nieuwe, groene en autovrije Merwede komen verschillende plekken waar mensen uit Merwede en omliggende buurten elkaar kunnen ontmoeten. Het gaat dan om 2 grote pleinen en een aantal kleine en middelgrote plekken. Deze plekken willen we samen met (toekomstige) bewoners ontwerpen en maken.

Groene plek aan het Merwedekanaal

Achter de gebouwen Max, Pax en Lux ligt een groene plek waar nu af en toe bewoners of wandelaars even in het gras gaan zitten. We willen deze plek opnieuw inrichten. In de afgelopen maanden hebben we wensen en ideeën van bewoners opgehaald. Dat hebben we vertaald naar een eerste ontwerp (zie tekening hierboven).

We hoorden van bewoners dat zij hier graag een groene plek blijven zien. Liefst met meer groen en de mogelijkheid om even te kunnen zitten alleen of samen. En het liefst een wat beschutte plek.

Wat we met uw reactie doen

Op donderdag 28 september konden bewoners hun reactie op het 1e ontwerp geven. Op basis van de reacties passen we het ontwerp aan, werken we het ontwerp verder uit en komen zo tot een functioneel ontwerp. In een functioneel ontwerp staat waar bijvoorbeeld groen of bankjes moeten komen.

Planning

 • Het bouwen van Merwede moet nog beginnen. Helaas duurt de beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan langer dan verwacht. Wij verwachten in 2024 een uitspraak. Daarna kunnen we starten met de bouw van Merwede.
 • Alle partijen werken hard aan de plannen en voorbereidingen voor de bouw van de eerste bouwblokken. Denk aan het weghalen van gebouwen die er staan, aanvragen van de vergunningen en het kiezen van aannemers.
 • De komende periode is er archeologisch onderzoek. We leggen op een aantal plekken riolering aan.
 • Ontwikkelaar start binnenkort als eerste met het uit elkaar halen van 8 gebouwen in het Smart Business Park aan de Kanaalweg 14-18. Lees meer hierover op  www.bouwenaanmerwede.nl

Wat is al gebeurd?

 • 2023: gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uit elkaar halen (sloop) van de busgarage, archeologisch onderzoek en het klaarmaken van de grond voor de bouw.
 • 28 september 2023: reactie geven op 1e ontwerp ‘groene plek aan het Merwedekanaal’
 • 16 mei 2023: in gesprek met bewoners over ‘groene plek aan het Merwedekanaal’
 • 27 maart tot en met 7 mei 2023: invullen vragenlijst via DenkMee over 2 wijkpleinen
 • 27 maart 2023: informatiemarkt Max, Pax en Lux en Europalaan
 • 8 maart 2023: informatiebijeenkomst Rivierenwijk en Merwedekanaalzone
 • 24 februari 2022: bestemmingsplan ‘Merwedekanaalzonde deelgebied 5 (Merwede), Europalaan fase 1’ vastgesteld door gemeenteraad. Het bestemmingsplan is de juridische vertaling van het Stedenbouwkundig Plan.
 • 21 januari 2022: bestemmingsplan 'Merwedekanaalzone deelgebied 5 (Merwede), Europalaan fase 1' voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • Najaar 2021: zienswijzeperiode Ontwerpbestemmingsplan Merwede – fase 1.
 • 7 oktober 2021: raad stelt plan met wensen en eisen voor de bouw, zoals wat voor woningen en voorzieningen er komen. En  beeldkwaliteitsplan
 • Juni 2021: gemeente bereikt akkoord met 3 ontwikkelaars voor MENU met onder andere een markthal op de plek van het fietsendepot.
 • 9 maart 2021: ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Merwede. Samenvatting samenwerkingsovereenkomst
 • 10 maart 2021: gemeente akkoord met het plan met eisen en wensen voor de bouw, zoals wat voor woningen en voorzieningen er komen. Stedenbouwkundig plan Merwede
 • September 2020: door de hoge aantal betaalbare woningen en de duurzame plannen kreeg het project 21 miljoen subsidie van het Rijk
 • 30 januari - 11 maart 2020: reageren op het plan met de wensen en eisen voor de bouw, zoals wat voor woningen en voorzieningen er komen en beeldkwaliteitsplan
 • Begin 2018: publicatie schetsontwerp Merwede

Wie maken de plannen?

De gemeente Utrecht werkt samen met de 9 andere grondeigenaren aan de plannen en ontwerpen voor Merwede. De samenwerkende partijen voor Merwede zijn: gebiedsontwikkelaar AM/Synchroon, Bouwfonds Property Development (BPD), Greystar, G&S Vastgoed/ Boelens de Gruyter/ Round Hill Capital, Janssen de Jong Projectontwikkeling/ Lingotto/ 3T en de gemeente Utrecht.
Voor project Merwede is er een onafhankelijk kwaliteitsteam. Dit team beoordeelt de bouwplannen en de plannen voor de indeling van de openbare ruimte. Ook toetst het team de plannen aan het plan met de wensen en eisen voor de bouw, zoals wat voor woningen en voorzieningen er komen en het beeldkwaliteitsplan. Als u bij de vergaderingen wilt zijn of het verslag in wilt zien, kunt u een mail sturen naar welstand@utrecht.nl.

Verbeteringen voor Rivierenwijk en Transwijk

We willen ook investeren in de omliggende omgeving en buurten, zoals Rivierenwijk en Transwijk. Om de bestaande en nieuwe buurten goed op elkaar te laten aansluiten. Samen met een groep bewoners en bureau Urbanos is er een buurtaanpak voor Rivierenwijk en Transwijk gemaakt. Ook komt er betaald parkeren om parkeeroverlast te voorkomen.

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl