Bruggen over Merwedekanaal bij Merwede

Er komen 2 nieuwe bruggen over het Merwedekanaal bij Merwede: bij de Waalstraat en de Zijldiepstraat.

Waarom bouwen we 2 nieuwe bruggen?

Door de bouw van Merwede komen er veel extra mensen in het gebied te wonen en werken. Ze gaan lopend en fietsend door de buurt. Daarnaast is het belangrijk om Merwede goed te verbinden met de omliggende buurten en andersom.

De bestaande bruggen over het Merwedekanaal liggen te ver uit elkaar en hebben niet voldoende ruimte voor al die nieuwe en de fietsers en voetgangers van nu in de stad. Daarom komen er 2 extra fiets- en voetbruggen bij de Waalstraat en de Zijldiepstraat.

Schetsontwerp

We maakten een schetsontwerp op basis van voorwaarden uit het plan met de wensen en eisen voor de bouw. De voorwaarden voor het ontwerp maakten we samen met de gebruikers van het kanaal.

Dit zijn de uitgangspunten voor de bruggen:

  • ze hebben geen pijlers
  • de minimale doorvaarthoogte is 1.60 m, de minimale doorvaartbreedte is 25 meter
  • de bruggen zijn rank, slank en eigentijds, zoals staat in het plan met de wensen en eisen voor de bouw.

Beelden: Korth Tielens Architecten

Voorlopig ontwerp

We hebben het schetsontwerp verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. De belangrijkste verbetering is dat de brug bij opening maximaal 45 graden opengaat. Daarbij blijft de beschikbare hoogte 5,85 meter. 

Planning

De start van de bouw van de bruggen hangt af van de bouw van de woningen in Merwede.

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
2024Definitief ontwerp klaar
Eind 2024Kiezen aannemer
Eind 2026Eerste brug af

 

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl