Groene Merwede

Merwede wordt volop groen. Dit is ons doel, tenminste als deze ruimte niet voor iets anders nodig is. Hierdoor is straks meer dan de helft van de openbare ruimte groen.

Vanuit groen denken

Vaak denken we als eerst vanuit bestrating voor verkeer en parkeren. Pas daarna zoeken we naar plekken waar nog groen past. Bij Merwede denken we andersom. We beginnen het ontwerp denkend aan een groen vlak. Dwars door Merwede komt een waterverbinding van het Merwedekanaal naar Park Transwijk. De binnenterreinen die voor iedereen open zijn, zijn minimaal voor de helft groen. Op de daken komt onder andere een groen dak en rondom de zonnepanelen laagblijvend groen, zoals kruiden.

Aandacht voor dieren en planten

Het groen in Merwede wordt ook het woongebied van dieren en het groeigebied van planten. We noemen dit de Merwedebiotoop. We geven aandacht aan vleermuizen, gierzwaluwen, zangvogels, egels, vlinders en de bittervoorn.

Merwede klaar voor de toekomst

Het vele groen beperkt hittestress en zorgt voor wateropvang en geluiddemping. Zo is Merwede voorbereid op klimaatveranderingen en klaar voor de toekomst. 

Bomenbehoud

Op dit moment is er al groen in Merwede. Op de plek waar nu een aantal bomen staan komen straks woningen. We willen zoveel mogelijk bomen behouden. En bekijken per boom of deze te verplanten is. Soms is een boom niet te verplanten. Dan moeten we deze helaas kappen. Voor elke gekapte boom planten we minimaal 1 nieuwe boom terug. Zo staan er straks meer bomen dan nu in Merwede.
 

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl