Nieuw Buurland

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
2024-2026

Een aantal oude bouwblokken in de Staatsliedenbuurt gaan weg. Hiervoor in de plaats komen nieuwe woningen. Het project heet Nieuw Buurland.

Het project ligt tussen de Troelstralaan, Kardinaal de Jongweg, Slotemaker de Bruïnestraat, Samuel Mullerstraat en Samuel van Houtenstraat.

Wat komt er en waarom?

De 150 sociale huurwoningen van Woonin die er nu staan zijn oud en worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 280 nieuwe woningen. Ook richten we de openbare ruimte opnieuw in.

Nieuwe inrichting openbaar gebied

De straten en de Dodt van Flensburglaan krijgen een nieuwe inrichting. De plannen staan in het functioneel ontwerp dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. In een functioneel ontwerp staat welke functie ongeveer waar moet komen. Met functie bedoelen we bijvoorbeeld fietsparkeren, bankjes, groen of afvalcontainers. De precieze plek en bijvoorbeeld de aantallen zijn nog niet zeker.

Bouwplannen woningen

Woonin heeft de plannen voor het slopen en bouwen af. In juni 2024 worden de bestaande woningen gesloopt.  

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Juni 2024Begin sloop woningen
Najaar 2024Begin nieuwbouw
2025Eerste woningen klaar

Wat is al gebeurd?

 • 16 mei 2023: de gemeenteraad stelde het nieuwe bestemmingsplan vast. Bekijk het bestemmingsplan
 • 23 december 2021: de gemeenteraad stelde de wensen en eisen voor het plan vast. Bekijk de uitgangspunten voor de nieuwbouw in de wensen en eisen voor het plan (grote pdf, 15 MB). Op een eerdere versie van de wensen en eisen voor het plan hebben mensen hun reactie mogen geven. Met deze reacties is het stuk op sommige punten aangepast. Welke reactie er zijn binnengekomen en wat we hiermee gedaan hebben leest u in de reactienota. Bekijk de reactienota (pdf, 981 kB). Voor de inrichting van de openbare ruimte is een functioneel ontwerp (FO) gemaakt. Dat is een onderdeel van de wensen en eisen voor het plan. Bekijk het functioneel ontwerp (pdf, 547 kB).
 • 2021: het concept-SPvE heeft ter inzage gelegen en mensen hebben hun reactie hierop kunnen geven. Het SPvE is op een aantal punten aangepast.
 • 2019: gemeenteraad stelde startdocument Lauwerecht 2 en 4 (pdf, 761 kB) vast, voor het opnieuw ontwikkelen van de complexen Lauwerecht 2 en 4 in de Staatsliedenbuurt. Met het vaststellen van het startdocument is groen licht gegeven om de sloop en nieuwbouwplannen van Woonin verder uit te werken. In het startdocument staat beschreven dat Woonin een initiatief heeft voor sloop van 150 woningen in de Staatsliedenbuurt en dat wij dit een goed initiatief vinden. Maar er moet nog een aantal vragen worden beantwoord en kaders worden gesteld voordat we hieraan kunnen meewerken. Hiervoor maken we een stedenbouwkundig programma van eisen.
 • 2012: gemeenteraad stelt Masterplan Talmalaan en omgeving (pdf, 3 MB) vast.
  • Bijlage 1/deel 1 (pdf, 186 kB): Bewonersadvies concept-masterplan Talmalaan
  • Bijlage 1/deel 2 (pdf, 240 kB): Bewonersadvies concept-masterplan Talmalaan
  • Bijlage 2 (pdf, 2 MB): Eerste reactie Woonin en gemeente op bewonersadvies
  • Bijlage 3 (pdf, 310 kB): Bewonersonderzoek Lauwerecht 1 en 6
  • Bijlage 4 (Let op: zware pdf, 22 MB): Verdiepingsstudie definitieve modellen Talmalaan Utrecht
  • Bijlage 5 (pdf 1,6 MB): Bezinningsstudie hoek Sam. van Houtenstraat/ Willem van Abcoudeplein
  • Bijlage 6 (pdf 4,5 MB): Definitief ontwerp groengebied Stedenbouwkundig Plan Talmalaan
  • Tweekolommenstukken: reactie op inspraak 2010 (pdf, 283 kB) en 2011 (pdf, 196 kB)

Meer informatie plannen Woonin

Projectpagina Nieuw Buurland

Hulp en contact Wijkbureau Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Susanne Schilderman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag