Nieuwbouw Lomanlaan 103-105

Status project
In voorbereiding

Start bouw
-

Woningcorporatie Mitros wil nieuwe huurwoningen bouwen op de plek van het kantoorpand aan de Lomanlaan 103-105. De rustige plek aan park Transwijk is geschikt voor meer en betere huurwoningen in Transwijk. We hebben voor deze nieuwbouw een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. HIerop kunt u tot en met 6 mei reageren.

Wat komt er en waarom?

Mitros wil 215 appartementen bouwen, vooral sociale huur. De woningen zijn heel geschikt voor ouderen uit de buurt die in hun wijk willen blijven wonen. Op de begane grond komen woningen en is er een ruimte gereserveerd voor horeca. Door de rustige ligging aan het park is dit een goede plek om meer en betere huurwoningen in Transwijk te bouwen. De nieuwbouw draagt ook bij aan een mooiere Lomanlaan.

Voorwaarden

Het college van B en W heeft de ambities en randvoorwaarden voor de nieuwbouw vastgesteld. Dit heet de bouwenvelop. De reacties van de buurt op de concept-bouwenvelop en onze antwoorden zijn hierin meegenomen.

Bekijk de bouwenvelop en de reacties met antwoorden

Bestemmingsplan

We hebben een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Hierin staan regels over het gebruik van de grond en gebouwen. Bijvoorbeeld waar woningen en horeca mogen komen. Ook staat erin hoe hoog de gebouwen mogen worden, waar ruimte is voor parkeren en wat groen moet blijven.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan en mogelijkheden om te reageren

Op 12 april is er een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan. Dan kunt u de laatste ontwerpen van de nieuwbouw zien, uw vragen stellen en uw mening geven over de plannen. Bewoners ontvangen een uitnodiging voor deze inloopavond.

Verdere planning

Zijn alle reacties binnen en bekeken? Dan neemt het college een besluit en legt het bestemmingsplan daarna voor aan de gemeenteraad. Vervolgens moet Mitros een omgevingsvergunning aanvragen. De sloop van het gebouw start begin 2022. De nieuwbouw is waarschijnlijk in 2025 klaar.

Hulp en contact Lomanlaan

Telefoon

14 030

E-mail

lomanlaan103105@utrecht.nl