Nolenslaan 1 tot 31: nieuwbouw

Fase project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
Nog niet bekend

De woningen op Nolenslaan 1 tot 31 worden gesloopt en daarna komt er nieuwbouw. Samen met woningcorporatie Portaal onderzoeken we wat er mogelijk is.

Waarom gaan we dit doen?

De Nolenslaan ligt in de Staatsliedenbuurt. De boven- en benedenwoningen zijn verouderd, vochtig en gehorig. Na onderzoek door Portaal is gebleken dat renoveren niet haalbaar is en daarom onderzoeken we met Portaal de mogelijkheden voor nieuwbouw.

Wat gaan we doen?

Portaal heeft in 2022 een initiatief ingeleverd. Het huidige pand bestaat uit 32 sociale huurwoningen. Portaal ziet kans om op deze plek meer dan 32 woningen toe te voegen en gaat proberen om meer sociale huurwoningen en woningen voor de middenhuur toe te voegen.

De gemeente heeft dat plan van Portaal beoordeeld. Samen met Portaal werken we het plan verder uit. We onderzoeken de kansen van het project en hoe het project past binnen de buurt. Dit is samengevat in het Intentiedocument.

Portaal maakt daarom voor dit project een bouwenvelop. In de bouwenvelop staan de eisen van de gemeente voor het bouwplan. Bijvoorbeeld over hoeveel Portaal mag bouwen en hoe hoog. Deze bouwenvelop maakt Portaal samen met de huidige bewoners, omwonenden en andere betrokkenen. De bouwenvelop wordt daarna aan het college voorgelegd om te beoordelen.

Bekijk het intentiedocument en de raadsbrief

Op de hoogte blijven en meedenken

Portaal informeert u over het project. Op de website van de initiatiefnemer Portaal vindt u informatie over het verdere proces en de plannen. Ook vindt u daar verslagen en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Meer lezen over het project en aanmelden voor de nieuwsbrief

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024We maken een bouwenvelop
2024/2025  We maken het voorlopige en definitieve ontwerp en bereiden werkzaamheden voor
2025/2026Begin uitvoeren werkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

  • Bijeenkomst op 16 januari 2024
  • Bijeenkomst op 7 november 2023
  • 2022: College stelt intentiedocument vast.

Hulp en contact Nolenslaan

Telefoon

14 030

E-mail

noordoostoostzuid@utrecht.nl