Omloop-Laan van Chartroise: bouw woningen

Fase project:
in uitvoering

Aan de Omloop en Laan van Chartroise wil woningcorporatie Woonin (voorheen Mitros) ongeveer 285 woningen bouwen.

Wat komt er en waarom?

Aan de Omloop en Laan van Chartroise staan nu verouderde sociale huurwoningen. Deze maken plaats voor nieuwe woningen.

  • Er komen ongeveer 226 sociale huurwoningen en 64 huurwoningen voor middeninkomens.
  • In totaal komen er 4 appartementencomplexen en 12 eengezinswoningen.
  • De nieuwe appartementencomplexen krijgen een gezamenlijke groene binnentuin om contact tussen bewoners aan te moedigen.
  • Alle appartementen op de begane grond krijgen een tuin aan de voor- en achterkant.
  • De appartementencomplexen bestaan uit 4 bouwlagen en op 2 hoeken plaatselijk 5 bouwlagen.
  • De eengezinswoningen bestaan uit 2 bouwlagen met een schuine kap.
  • 1 van de 4 appartementencomplexen (bouwblok 2) is bestempeld voor ouderen. Bij dit bouwblok komt een leefgalerij aan de zuidkant wat hittestress in de woningen voorkomt en ontmoeting op de galerij stimuleert (voorkomen van vereenzaming).

Circulariteit (duurzaam bouwen) is belangrijk bij dit project. We onderzoeken hoe we materiaal van de bestaande woningen opnieuw kunnen gebruiken. Voor de nieuwbouw onderzoeken we hoe we delen uit elkaar kunnen halen, dan wel natuurlijk materialen in te passen in het ontwerp.

Randvoorwaarden

De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het ontwerp staan in de bouwenvelop. De bouwenvelop is door het college van B en W vastgesteld.

Bekijk de bouwenvelop Omloop - Laan van Chartroise (pdf, 6,8 MB)

Impressie woningen

Vergroot de impressie door erop te klikken.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Begin 2021

Start opstellen bestemmingsplan en begin sloop eerste bouwblok

Eerste helft 2021Voorleggen bestemmingsplan aan de gemeenteraad
Midden 2021Begin bouw woningen

Wat is er al gebeurd?

  • Najaar 2019: plannen verder uitgewerkt samen met een klankbordgroep en bouwenvelop opgesteld.
  • 27 juni 2019: informatieavond voor de buurt over de voorgenomen plannen.
  • 13 juni 2019: instemming met startdocument voor de nieuwe ontwikkelingen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur