Bouwprojecten Oudenoord 330-370: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Zomer 2023

Oudenoord 330–370 ontwikkelen we opnieuw tot een mix van wonen, hotel, shortstay en horeca. Wij verwachten dat de werkzaamheden in 2023 klaar zijn.

Wat komt er?

De eigenaar Bouwfonds Property Development (BPD) wil de gebouwen ontwikkelen voor een combinatie van functies. We gaan de Oudenoord 330–370 opnieuw ontwikkelen. De monumentale gebouwen Oudenoord 330 en 340 (voorheen Concordia, Hogeschool Utrecht) krijgen een nieuwe bestemming als hotel en 'short stay'. Short stay woningen zijn bedoeld voor verhuur aan (internationale) mensen die voor werk of studie tijdelijk in Utrecht verblijven. Deze mensen blijven langer dan 2 weken, maar korter dan 1 jaar in Utrecht.

Dit komt er of dit gaan we doen:

 • ombouwen bestaande, gemeentelijke monumenten Oudenoord 330 – 340 naar hotel met ongeveer 40 hotelkamers en 88 shortstay-appartementen
 • slopen en opnieuw bouwen Oudenoord 330A en Oudenoord 350 – 370, er komen 9 eengezinswoningen en 49 appartementen in de koopsector
 • een kleine horecagelegenheid bij het hotel
 • groener inrichten binnentuinen

Eisen en wensen plan Oudenoord 330-370

De eisen en wensen (bouwenvelop) voor de ontwikkeling staan vast. Wij stellen deze eisen en wensen aan de ontwikkeling omdat we de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt belangrijk vinden.

In de eisen en wensen staan:

 • de uitgangspunten voor het plan
 • hoe het plan past in de omgeving en binnen welke grenzen dit moet
 • hoe goed is het plan uit te voeren
 • met wie we samenwerken en wie met ons meedenkt
 • het vervolgtraject

Bekijk de eisen en wensen voor de ontwikkeling van Oudenoord 330-370

Hoe verder met project Oudenoord 330-370?

Nu de wensen en eisen voor de ontwikkeling (bouwenvelop) door het college is vastgesteld, kan BPD de omgevingsvergunning aanvragen. Hier kunt u op reageren. De aanvraag voor de omgevingsvergunning vindt u in de krant en op www.overheid.nl.

Wat gebeurt er met het parkeerterrein aan de Stroomstraat?

Op het parkeerterrein op de hoek Oudenoord-Otterstraat-Stroomstraat komen ongeveer 52 sociale huurwoningen in eigendom van Mitros. Hier moeten we nog een uitwerkingsplan voor maken. Dit uitwerkingsplan is geen onderdeel van de wensen en eisen voor de ontwikkeling en volgt zijn eigen procedure. U kunt hierop reageren als het ontwerpuitwerkingsplan er is.

Op de hoogte blijven en reageren

De eigenaar en ontwikkelaar (BPD) van het pand Oudenoord 330/370 houdt u graag op de hoogte via de nieuwsbrief van oudenoord330.nl en het infocentrum in het gebouw Oudenoord 330. Hier kunt u ook terecht voor vragen over het ontwerp en de start van de verkoop. U kunt deze vragen ook stellen via oudenoord@bpd.nl.

Meedenken en reageren

U kon reageren op de eisen en wensen voor de ontwikkeling van 25 maart tot en met 22 april 2021. Aan de hand van de reacties pasten we het plan op een aantal punten aan. Hieronder in de eisen en wensen kunt u lezen op welke punten.

Bekijk de eisen en wensen voor de ontwikkeling en lees de reacties

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Zomer 2022Begin sloop en bouwwerkzaamheden
2025Bouw klaar

Wat is er al gebeurd?

 • Mei 2022: eisen en wensen voor de ontwikkeling Oudenoord 330-370 vastgesteld
 • April 2021: bekijken en reageren voorlopige eisen en wensen voor de ontwikkeling Oudenoord 330-370
 • Maart 2021: informatieavond voor omwonenden

Waarom doen we dit?

Utrecht groeit snel. Op 1 januari 2021 telde Utrecht 359.355 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2027 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Het vinden van een geschikte woning is voor veel mensen een groot probleem. Om te zorgen dat iedereen een geschikte woning kan vinden hebben we meer verschillende soorten huizen nodig. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling proberen we een bijdrage te leveren aan de opgave 'Gezond stedelijk leven voor iedereen'. Daarbij bouwen we zoveel mogelijk in de stad om groene gebieden buiten de stad te houden. We proberen ook om de kwaliteit te verbeteren in de bebouwde gebieden.

Hulp en contact