Overvecht: nieuwe middelbare school en sporthal

Fase project:
In voorbereiding

Besluit voorkeurslocatie:
eind 2024

In Overvecht zoeken we een plek voor een nieuwe middelbare school en een sporthal. Het is lastig om een geschikte plek te vinden. We onderzoeken nu 3 verschillende plekken in Overvecht.

Wat willen we onderzoeken en waarom? 

We zoeken een plek voor een middelbare school met sporthal in Overvecht. We verwachten dat er tot 2030 ongeveer 6.000 middelbare scholieren bij komen in heel Utrecht. Er is nu nog geen middelbare school voor havo- en vwo-onderwijs in Overvecht. Daarom willen we dat er een middelbare school bij komt in Overvecht. Kinderen kunnen dan in hun eigen wijk naar een middelbare school. Ook zijn er dan genoeg middelbare scholen voor alle kinderen in Utrecht.

In de wijk is er een wens voor meer plekken om te sporten en voor nieuwe woningen. Daarom willen we de middelbare school combineren met een sporthal en misschien ook extra woningen. Scholieren kunnen dan in de sporthal gymmen. Daarnaast kunnen buurtbewoners en sportverenigingen hierin sporten.

Onderzoek naar 3 plekken

Het is lastig om een geschikte plek te vinden voor de middelbare school. Er moet bijvoorbeeld genoeg ruimte zijn, de plek moet goed bereikbaar zijn en het mag niet te dicht bij een drukke weg liggen. We hebben meer dan 30 verschillende plekken onderzocht. Na gesprekken met de gemeenteraad onderzoeken we op dit moment nog 3 plekken: de ZONOR-buurt, aan de Winterboeidreef en aan de Indusdreef. 

ZONOR-buurt bij de oude schoolgebouwen aan de Grote-Trekdreef

ZONOR staat voor de Zambesidreef, Ossewagendreef, Nataldreef en Oranjerivierdreef. Op deze plek staan 2 leegstaande schoolgebouwen, een gymzaal en 4-hoog flats met huurappartementen. We gaan samen met verhuurder Bo-Ex onderzoeken of een middelbare school en sporthal past. We willen dan zo min mogelijk woningen slopen (69 woningen). U vindt meer informatie op de website van Bo-Ex.

Winterboeidreef bij huidige basisscholen

Op deze plek zitten nu de basisscholen Al Amana en Happy Kids. Deze scholen moeten eerst een andere plek hebben. Daarna kunnen we een nieuwe middelbare school bouwen. 

Indusdreef bij zorgcentrum Rosendael/Careyn

Op deze plek zit zorgcentrum Rosendael. Eigenaar Careyn is bezig met een plan voor de toekomst. Het kan zijn dat hier ruimte ontstaat. Daarover zijn we in gesprek met Careyn. 

Wat gebeurt hierna?

Op dit moment onderzoeken we de 3 plekken. In november of december 2024 besluiten we welke plek we het meest geschikt vinden. Hierover gaan we dan weer in gesprek met de gemeenteraad.

We werken de plannen uit na het besluit in november/december. Dan vragen we mensen in de buurt om mee te denken. Bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen, over de openbare ruimte en hoe we omgaan met verkeer.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneer Wat
Eind 2024Besluit over plek middelbare school en sporthal

Wat is er al gebeurd?

 • 7 juni 2024: raadsbrief over aanvullende onderzoekslocaties, waaronder de basisscholen aan de Winterboeidreef en bij Careyn Rosendael aan de Indusdreef.
 • 24 april 2024: raadsbrief met verdere informatie over scores locatiekeuze.
 • 7 maart 2024: debat in de gemeenteraad over het onderzoek om in de ZONOR-buurt een middelbare school en sporthal te bouwen. De gemeenteraad wil eerst meer informatie over de afweging van de locaties voordat er een keuze komt.
 • November 2023: raadsbrief waarin we onze voorkeur voor de ZONOR-dreven bekend maken. Wijkbericht huis-aan-huis, gesprekken op straat, informatieavonden huurders Bo-Ex. De meeste opmerkingen en vragen gingen over: 
  • waarom moeten de school en sporthal hier komen? 
  • is er al besloten dat er woningen worden gesloopt? 
  • welke rechten hebben huurders?
 • 2022: uitvoeren locatieonderzoek en gesprek hierover met het Wijkplatform Overvecht en bewonersplatform Overvecht.

Hulp en contact Overvecht: nieuwe school en sporthal

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur