Paardenveld: tijdelijke invulling parkeergarage

Status project:
In voorbereiding

In gebruik:
September 2025

In september 2025 wordt parkeergarage Paardenveld eigendom van de gemeente. De garage krijgt een tijdelijke invulling tot 2035. Dan zullen we deze hoek van de binnenstad opnieuw ontwikkelen.
Kijk ook op de website van Denk Mee

Parkeergarage Paardenveld bestaat uit een betonnen skelet met 6 verdiepingen van ieder ongeveer 2.100 m2. De begane grond en 1e etage worden nu gebruikt door verschillende ondernemers. De garage biedt ruimte aan ongeveer 400 parkeerplaatsen voor dagparkeren en abonnementhouders, zoals de politie.

Wat gaan we doen?

We onderzoeken hoe we de komende jaren de parkeergarage willen gebruiken. De kans is heel groot dat parkeren ook tijdens de periode 2025-2035 onderdeel van het gebouw blijft. Bijvoorbeeld voor de auto’s van het politiebureau dat naast de garage ligt. Mogelijk ontstaat er ook ruimte voor andere functies op een paar verdiepingen van de parkeergarage.

Plan voorleggen aan de gemeenteraad

Voor de toekomst van de parkeergarage en haar omgeving willen we een samenhangende gebiedsontwikkeling. Daarbij betrekken we ook de eigenaren van gebouwen die ernaast of dichtbij staan. Dit kan waarschijnlijk pas vanaf 2035. We leggen na de zomer van 2024 een aantal voorstellen voor aan de gemeenteraad. Die voorstellen gaan over een mogelijke, tijdelijke invulling van de parkeergarage vanaf september 2025.

We stellen uiteindelijk 1 document op met daarin de wensen en ideeën van de stad, markt en buurt voor de invulling van de parkeergarage.

Andere ontwikkelingen in de omgeving

We richten ook Park Paardenveld opnieuw in. Wilt u meer hierover weten?

Lees meer over de ontwikkeling van Park Paardenveld

Op de hoogte blijven en meedenken

We verzamelen tot de zomer van 2024 ideeën voor wat we kunnen toevoegen aan de parkeergarage van 2025 tot 2035. De gemeenteraad zal over deze ideeën een besluit nemen. Hierbij zal de raad ook kijken of de ideeën passen bij het gemeentelijke beleid. Bijvoorbeeld of de ideeën passen binnen de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en de Omgevingsvisie Binnenstad 2040. De raad kijkt ook naar de technische, juridische en financiële haalbaarheid van de verschillende ideeën. Met andere woorden: kan het, mag het en hebben we er geld voor?

Ga naar de website Denk Mee

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Februari 2024Starten met het ophalen van ideeën, wensen en initiatieven voor de parkeergarage via Denk Mee.
11 maart 2024Inloopbijeenkomst voor projecten Park Paardenveld en Parkeergarage Paardenveld in het stadskantoor.
3e kwartaal 2024Opbrengst van de participatie en een aantal mogelijkheden voor de toekomst van de parkeergarage aanbieden aan de gemeenteraad.
1e kwartaal 2025Duidelijkheid over de invulling van de parkeergarage vanaf september 2025.
September 2025Starten met de voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de garage.

Waar ligt het project?

Parkeergarage Paardenveld staat in een hoek van Wijk C, daar waar de singel een bocht maakt. De parkeergarage grenst gedeeltelijk aan Park Paardenveld.

Hulp en contact Parkeergarage Paardenveld