Pagelaan: tijdelijke woningbouw

Status project

In uitvoering

Geplande bouw

2023

Het vroegere ROC-schoolgebouw op Pagelaan 1 is gesloopt. De school verkocht het terrein aan projectontwikkelaar Janssen de Jong.

Samen met Janssen de Jong onderzochten we welke (tijdelijke) bestemming we het terrein kunnen geven. We willen graag woningbouw op deze plek. Dit is nu niet mogelijk, want het verkeer op de snelweg A12 zorgt voor teveel lawaai (geluidsbelasting). Uit het onderzoek blijkt dat tijdelijke woningen op deze plek wel mogelijk zijn.

Wat komt er?

Het schoolgebouw is gesloopt. Er komen 280 tijdelijke woningen van Fairland Studios voor maximaal 10 jaar. Een deel van de tijdelijke woningen staat al op het terrein. Ze worden daar opgeknapt. Dit zou eerst in Houten gebeuren, maar daar mochten ze niet blijven staan.

Daarna komen de woningen op de juiste plek en krijgen ze hun definitieve (groene) kleur. Ook komen er op het terrein meer groen en parkeerplaatsen voor de bewoners.

De bouwvergunning is goedgekeurd. We verwachten dat de eerste woningen in oktober 2023 klaar zijn. Op het Befu-terrein, vlakbij de Pagelaan, komen ook tijdelijke woningen.

Op de hoogte blijven

We houden bewoners via wijkberichten en bijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen. Op onze DenkMee-pagina ziet u wat de volgende stappen zijn en wat we al gedaan hebben. U kunt op deze pagina ook op verschillende momenten uw mening geven.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Voorjaar 2023Start bouw tijdelijke woningen

Wat is er al gedaan?

 • 13 januari 2023: omgevingsvergunning is goedgekeurd.
 • September tot en met december 2022: sloop van het oude schoolgebouw.
 • 1e helft 2022: onderzoeken en uitwerken plannen.
 • 18 november 2021: het college van B en W heeft een intentiedocument vastgesteld. Hiermee spraken we af dat we samen met de initiatiefnemer gaan onderzoeken of het initiatief voor tijdelijke woningbouw op de Pagelaan 1 mogelijk is.

  Lees het intentiedocument van 18 november 2021
   
 • 21 mei 2019: eerder waren er plannen voor blijvende woningbouw op de Pagelaan 1. Het college van burgemeester en wethouders hebben de bouwenvelop voor Pagelaan 1 vastgesteld. Hierin staan de eisen waaraan het nieuwbouwplan wordt getoetst. De gemeenteraad is daarover ge├»nformeerd.

  Lees het collegebesluit van 21 mei 2019 (pdf, 228 kB)
  Lees de raadsbrief (pdf, 65 kB)

Hulp en contact Pagelaan

Telefoon

14 030

E-mail

tijdelijkwonen_HZ@utrecht.nl