Pagelaan: tijdelijke woningbouw

Status project

In voorbereiding

Geplande bouw

2023

Het vroegere ROC-schoolgebouw op de Pagelaan 1 staat al enige tijd leeg. De school verkocht het terrein aan projectontwikkelaar Janssen de Jong.

Samen met Janssen de Jong onderzochten we welke (tijdelijke) bestemming we het terrein kunnen geven. We willen graag woningbouw op deze plek. Dit is nu niet mogelijk, want het verkeer op de snelweg A12 zorgt voor teveel lawaai (geluidsbelasting). Uit het onderzoek blijkt dat een tijdelijke invulling met woonunits op deze plek wel mogelijk is.

Wat komt er?

Ontwikkelaar Janssen de Jong gaat het schoolgebouw slopen en hier 280 tijdelijke woonunits neerzetten voor een periode van maximaal 10 jaar. De aannemer is inmiddels begonnen met de sloopwerkzaamheden. Deze zullen eind januari 2023 zijn afgerond. Fairland studio’s gaat daarna de tijdelijke woningen plaatsen.

Voor tijdelijke woningen gelden minder strenge regels voor de maximale geluidsbelasting. Daarom is het mogelijk om nu wel tijdelijke woningen te bouwen. Uiteraard vinden we de gezondheid van tijdelijke bewoners ook belangrijk. Daarom kijken we wat we voor speciale maatregelen kunnen nemen waardoor ze hier toch prettig kunnen wonen.

Vlakbij de Pagelaan ligt een 2e plek waar mogelijk ook tijdelijke woonunits komen. Dit is het Befu-terrein. Tijdelijke woningbouw op deze 2 plekken heeft effect op dezelfde omgeving. Daarom bekijken we hoe we alle tijdelijke woonunits samen goed kunnen inpassen in de omgeving.

Meer informatie

We houden bewoners via wijkberichten en bijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen. Op onze DenkMee-pagina ziet u wat de volgende stappen zijn en wat we al gedaan hebben. U kunt op deze pagina ook op verschillende momenten uw mening geven.

Klankbordgroep tijdelijk wonen

Er is een klankbordgroep voor de ontwikkeling aan Pagelaan 1 en het Befu-terrein. Leden van deze groep praten mee over de plannen en over thema’s zoals hoe de woningen eruit komen te zien, voorzieningen, groen en parkeren. De uitkomsten en ideeën van de klankbordgroep bespreken we tijdens een bijeenkomst voor de hele wijk.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Begin 2023Start bouw woonunits

Wat is er al gedaan?

 • September tot en met december 2022: sloop van het oude schoolgebouw.
 • 1e helft 2022: onderzoeken en uitwerken plannen.
 • 18 november 2021: het college van B en W heeft een intentiedocument vastgesteld. Hiermee spreken we af dat we samen met de initiatiefnemer gaan onderzoeken of het initiatief voor tijdelijk woningbouw op de Pagelaan 1 gerealiseerd kan worden.

  Lees het intentiedocument van 18 november 2021
   
 • 21 mei 2019: eerder waren er plannen voor blijvende woningbouw op de Pagelaan 1. Het college van burgemeester en wethouders hebben de bouwenvelop voor Pagelaan 1 vastgesteld. Hierin staan de eisen waaraan het nieuwbouwplan wordt getoetst. De gemeenteraad is daarover geïnformeerd.

  Lees het collegebesluit van 21 mei 2019 (pdf, 228 kB)
  Lees de raadsbrief (pdf, 65 kB)

Hulp en contact Pagelaan

Telefoon

14 030

E-mail

tijdelijkwonen_HZ@utrecht.nl