Parkeerterrein Stroomstraat-Oudenoord-Otterstraat: herontwikkelen

Fase project:
In voorbereiding

Start bouw:
2e helft 2023 - begin 2024

Op het parkeerterrein op de hoek van de Stroomstraat-Oudenoord-Otterstraat komt een gebouw met daarin 52 sociale huurwoningen in eigendom van Woonin (voorheen Mitros).

Wat komt er?

Het particuliere parkeerterrein op de hoek Stroomstraat-Oudenoord-Otterstraat is met het vertrek van de hogeschool vrijgekomen voor herontwikkeling. Op basis van het nu geldende bestemmingsplan (‘Actualisering diverse gebieden 2013’) is hier een uitwerkingsplan voor gemaakt. Er blijkt ruimte voor een gebouw met 52 sociale huurwoningen en een gezamenlijke binnentuin.

Het uitwerkingsplan heeft in het voorjaar van 2023, samen met de omgevingsvergunning, ter inzage gelegen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei 2023 het uitwerkingsplan vastgesteld. Het plan is onherroepelijk. U kunt niet meer reageren.

Voor wie?

De huurwoningen die hier worden gebouwd worden eigendom van Woonin. De toewijzing van de woningen gebeurt via de reguliere kanalen voor het verkrijgen van een sociale huurwoning.

Op de hoogte blijven

De eigenaar en ontwikkelaar (BPD) van het parkeerterrein op de hoek van Stroomstraat-Oudenoord- Otterstraat- houdt u graag op de hoogte. U kunt uw vragen ook stellen via oudenoord@bpd.nl.

Ook kunt u op de hoogte blijven via de nieuwsbrief van Oudenoord 330 en het infocentrum in het gebouw Oudenoord 330. U kunt uw vragen ook stellen via oudenoord@bpd.nl.

Op de hoogte blijven

De eigenaar en ontwikkelaar (BPD) van het pand Oudenoord 330/370 houdt u graag op de hoogte via de nieuwsbrief van Oudenoord 330 en het infocentrum in het gebouw Oudenoord 330. Hier kunt u ook terecht voor vragen over het ontwerp en de start van de verkoop. U kunt deze vragen ook stellen via oudenoord@bpd.nl.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
2023Start bouw
2025Bouw klaar

Wat is er al gebeurd?

  • Mei 2022: eisen en wensen voor de ontwikkeling Oudenoord 330-370 vastgesteld
  • April 2021: bekijken en reageren voorlopige eisen en wensen voor de ontwikkeling Oudenoord 330-370
  • Maart 2021: informatieavond voor omwonenden

Waarom doen we dit?

Utrecht groeit snel. We verwachten dat Utrecht in 2027 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Het vinden van een geschikte woning is voor veel mensen een groot probleem. Om te zorgen dat iedereen een geschikte woning kan vinden hebben we meer verschillende soorten huizen nodig.

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling proberen we een bijdrage te leveren aan de opgave 'Gezond stedelijk leven voor iedereen'. Daarbij bouwen we zoveel mogelijk in de stad om groene gebieden buiten de stad te houden. We proberen ook om de kwaliteit te verbeteren in de bebouwde gebieden.

Hulp en contact