Werkzaamheden en bouwprojecten in Grauwaart

Op deze pagina:

Boerderij Den Hoet

Aan de Belcampostraat 8 ligt boerderij Den Hoet. De boerderij wordt gebruikt als zorgboerderij (dagbesteding). Naast de boerderij is ook een schuur met dierenpension en een loods met een caravanstalling. De gemeente is benaderd door de eigenaar van de boerderij met een nieuw idee voor de locatie. De eigenaar wil zorg- of seniorenwoningen bouwen op de plek van de loods.

Wat is er al gebeurd?

  • De gemeente heeft samen met de eigenaar in 2019 een plan gemaakt voor de locatie. Dit heet het intentiedocument. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met dit plan en heeft het document vastgesteld.
  • Op 13 juli 2021 presenteerden de initiatiefnemer, architect en de gemeente het schetsontwerp online aan omwonenden. Zij reageerden positief op het plan om zorg- of seniorenwoningen te bouwen. Er waren vragen over het aantal parkeerplekken. Er komen 22 parkeerplekken op het terrein voor de bewoners en hun bezoekers. Dit zijn genoeg plekken volgens de parkeernorm. Bewoners in zorgwoningen hebben meestal geen eigen auto. Ook vroegen omwonenden zich af of het groen in de omgeving zo blijft. We halen geen groen weg.  

Vervolg

  • De gemeente maakt een bouwenvelop. Hierin staan de kaders voor de plannen verder uitgewerkt. De concept bouwenvelop leggen we ter inzage, zodat bewoners kunnen reageren. Deze reacties verwerken wij in de bouwenvelop. Het college stelt de bouwenvelop vast.
  • Als de bouwenvelop is vastgesteld, maken we een bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan leggen we ter inzage, zodat bewoners kunnen reageren. Daarna stelt het college het bestemmingsplan vast.
  • Als alle plannen vastgesteld zijn, vragen we een omgevingsvergunning aan. Als de vergunning verleend is, start de bouw.

Nieuwbouw op Dirck Hoetweg 5

Op Dirck Hoetweg 5, in het oude Informatiecentrum Leidsche Rijn, zit nu een sportschool en kinderopvang. De eigenaar van het gebouw heeft nieuwbouwplannen en het gebouw wordt gesloopt. De sportschool en kinderopvang komen terug in het nieuwe gebouw. Er komen ook ongeveer 50 huurwoningen in. Het duurt nog even voordat de plannen worden uitgevoerd. De komende jaren wordt het gebouw namelijk nog verhuurd.

Wat is er al gebeurd?

  • Op 31 januari 2019 was er een inloopavond over de nieuwbouwplannen.
  • Op 23 mei 2019 was er een raadsinformatiebijeenkomst over de nieuwbouwplannen.

Vervolg

De gemeente werkt verder aan een bouwenvelop. Hierin staan de kaders voor de plannen verder uitgewerkt. Als de conceptversie van de bouwenvelop klaar is, bespreken we de plannen met de buurt.

Lees het startdocument Dirck Hoetweg 5