Leidsche Rijn Werkzaamheden en bouwprojecten Leeuwesteyn

Op deze pagina:

Projecten in voorbereiding

Woningen De Groene Steegjes

De Groene Steegjes is een woningbouwproject met 84 energieneutrale koopwoningen in moderne art-decostijl in verschillende prijsklassen. Het project komt op bouwveld 14b en grenst aan het Amsterdam-Rijnkanaal en het Willem-Alexanderpark. De woningen krijgen groene daken. Ook insectenhotels en nestkasten komen terug in het plan. Tussen de woningen komen steegjes en een centraal hofje met gemeenschappelijke buurtkas. Bewoners krijgen een eigen parkeergarage.

Bekijk de ligging van bouwveld 14b op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 4,7 MB).

Planning

 • 2022: start bouw

Lees meer over De Groene Steegjes


Woningen Almanak

Direct aan de noordkant van de Dafne Schippersbrug komt op bouwveld 13b Almanak. Hier komen 76 duurzame woningen in moderne art-decostijl. In een appartementencomplex komen 64 huurwoningen met een gezamenlijke binnentuin. De andere 12 woningen zijn eengezinswoningen voor verkoop. Onderin het appartementencomplex komt een fietsrepaircafé met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal.

Bekijk de ligging van bouwveld 13b op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 7,4 MB).

Planning

 • 2022: start bouw

Woningen De Kroon op Leeuwesteyn

Op bouwveld 14a komt De Kroon op Leeuwesteyn. Dit bouwveld ligt direct naast de Dafne Schippersbrug. Er komen hier ongeveer 78 duurzame woningen in moderne art-decostijl, waarvan 46 huurwoningen. De andere woningen zijn koopwoningen. Op het dak komen panelen die water verwarmen en energie opwekken. De woningen krijgen een eigen tuin en ook een gezamenlijke binnentuin. Onder de binnentuin kunnen bewoners parkeren.

Bekijk de ligging van bouwveld 14a op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 7,4 MB).

Planning

 • In 2022: start bouw

Lees meer over De Kroon op Leeuwesteyn


Woningen De Omloop

Op bouwveld 13a komt het project De Omloop. Aan het Amsterdam-Rijnkanaal komen 44 koopwoningen in verschillende prijsklassen. De woningen worden in moderne art-decostijl gemaakt en krijgen een gezamenlijke binnentuin. Parkeerplaatsen voor de bewoners zijn onder de woningen. De muren van de woningen aan de binnenkant van de tuin worden met hout bekleed. Er komen ook woningen gebouwd met een modulair houtbouwsysteem. Bij de bouw van deze circulaire en duurzame woningen worden geen vervuilende materialen gebruikt.

Bekijk de ligging van bouwveld 13a op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 7,4 MB).

Planning

 • In 2022: start bouw

Lees meer over De Omloop


Kindcentrum Leeuwesteyn: definitieve plek

Op bouwveld 11 komt Kindcentrum Leeuwesteyn. Dit is een basisschool, buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen tot en met 12 jaar en kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Het Kindcentrum staat nu tijdelijk op bouwveld 8b.


Weghalen tijdelijke fietsroute vanaf Dafne Schippersbrug

In het voorjaar van 2022 gaat het tijdelijke fietspad vanaf de Dafne Schippersbrug naar het kanaal (Dukaatlaan) weg. Het pad loopt in een slinger over bouwveld 13b. De tijdelijke fietsroute gaat weg zodat we op dit bouwveld de geplande woningen kunnen bouwen. Fietsers worden via andere routes geleid, totdat de definitieve fietsroute over de Rijderhof klaar is. Dat is wanneer al het bouwverkeer rondom bouwveld 12b, 13a en 13b weg is.


Bomen aan het Guldenpad

Tussen bouwveld 5a-c en 7 loopt het Guldenpad. Dit wordt nu nog gebruikt als tijdelijke bouwroute. Als het project Vogelhof klaar is, halen we de tijdelijke bouwroute weg en leggen we het fietspad aan. In het plantseizoen november 2022 tot maart 2023 planten we waar mogelijk de bomen langs het toekomstige pad.


Voorselectie bouwveld 1b, 3, 5a-c en 15

Eind 2021 gaan we op zoek naar ontwikkelaars om woningen te bouwen op bouwveld 1b, 3, 5a-c en 15. Op bouwveld 1b komt een woonblok met koopappartementen. Op dit bouwveld hebben we delen van een toren en de gracht van Buitenplaats Leeuwestein uit de 18e eeuw gevonden. Dit willen we terug laten komen in het gebouw dat er komt. Op bouwveld 3, 5a-c en 15 komen eengezinswoningen en appartementen voor de verkoop. De woningen krijgen parkeerplekken op eigen terrein.


Projecten in uitvoering

Oeverpark verder inrichten

Het Oeverpark ligt tussen de woningen en het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de noordkant van de Dafne Schippersbrug. Het park bestaat uit 2 delen. 

Hoge deel

Tussen de huizen ligt het hoge deel. Dit wordt een park met gras, bomen, planten, bloemen en later ook speelplekken. Tussen de bewoonde huizenblokken hebben we gras gezaaid. In het plantseizoen planten we de bomen en planten. De speelplekken richten we samen met de bewoners in. Dit doen we als alle huizen die eromheen liggen af zijn en er mensen wonen.

Op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 4,7 MB) staat de inrichting van het Oeverpark en waar de speelplekken komen.

Lage deel

Het andere deel van het park is het lage deel. Het ligt naast het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is de ecologische zone. Er staan oude bomen, struiken en kruiden. Het is een plek voor dieren en planten. Maar ook mensen mogen hier lopen. In de noordelijke ecologische zone komt een struinpad van houtsnippers. We verbeteren het gebied door extra planten en struiken aan te planten. Zoals de meidoorn, mispel en vlierbes. Om de struiken maken we een omheining van gestapelde takken (takkenrillen). Dit worden schuilplekken van 20 m2 tot 60 m2 groot voor dieren. De helling zaaien we in met hooiland. Zo sluit het aan op de bestaande beplanting in het ecologische gebied. 

Planning

 • November tot en met december 2021: struinpad uitmaaien en dood hout snoeien.
 • November 2021 tot en met maart 2022: we planten bomen, struiken en bloemen .En we plaatsen takkenrillen. Het plantseizoen duurt van november tot en met maart.

Willem-Alexanderpark verder inrichten

In het Willem-Alexanderpark liggen al sportvelden. Op verzoek van bewoners plaatsten we hier ook voetbal- en hockeydoeltjes en basketbalpalen. Er komt nog een hondenspeelweide, een jongerenplek en een skateplek.

Lees meer over het opnieuw inrichten van het Willem-Alexanderpark


Inrichten van de omgeving

Rond de woningen die klaar zijn in Leeuwesteyn richten we de omgeving in. We maken ook het gebied woonrijp. Dit betekent dat we stoepen en parkeervakken aanleggen.

Ook komen er afvalcontainers en straatverlichting. En in het plantseizoen (november tot en met maart) planten we de bomen en andere planten. Rond de Dafne Schippersbrug en in het zuiden van Leeuwesteyn maken we de grond klaar voor de bouw van nieuwe woningen.


Woningen Lindehof

Op bouwveld 12B, aan het Willem-Alexanderpark en de fietsroute naar de Dafne Schippersbrug, komt Lindehof. Er worden hier 40 duurzame koopwoningen gebouwd met zonnepanelen en warmtepompen, in verschillende prijsklassen. Er komen gestapelde eengezinswoningen in moderne art-decostijl, die wat weg hebben van Utrechtse werfkelders. Daarnaast is er ook plek voor een commerci√ęle ruimte, waar bijvoorbeeld een koffiebar of fysiotherapeut kan komen.

Bekijk de ligging van bouwveld 12B op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 7,4 MB).

Planning

 • December 2021: start bouw

Lees meer over Lindehof


Woningen Vogelhof

Het project Vogelhof komt in het noorden van Leeuwesteyn aan het Amsterdam-Rijnkanaal en het toekomstige Park Leeuwesteyn (bouwveld 2). Hier komen 68 energiezuinige koopwoningen in verschillende prijsklassen, in moderne art-decostijl. De parkeergarage is verdiept en er is een gezamenlijke binnentuin voor bewoners.

Bekijk de ligging van bouwveld 2 op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 7,4 MB).

Planning

 • Eind 2022: woningen klaar

Lees meer over Vogelhof


Woningen Florijn

Tussen de Eerste Muntmeesterlaan en het Oeverpark aan het Amsterdam-Rijnkanaal (bouwveld 4b) komt Florijn. Dit plan bestaat uit energiezuinige koopwoningen in verschillende prijsklassen. Er komen 11 appartementen en 33 eengezinswoningen in moderne art-decostijl, met een gezamenlijke binnentuin en verdiepte parkeergarage voor bewoners.

Bekijk de ligging van bouwveld 4b op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 7,4 MB).

Planning:

 • Zomer 2020: start bouw
 • Begin 2022: woningen klaar

Lees meer over Florijn


Projecten die klaar zijn

Duurzame sociale huurwoningen

In Leeuwesteyn zijn 197 duurzame sociale huurwoningen gebouwd door Mitros en Groenwest op bouwvelden 4a, 5b, 9 en 12b. De woningen zijn energieneutraal en nul-op-de-meter. En hebben een parkeerplaats op het eigen terrein. Bekijk de ligging van de bouwvelden op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 7,4 MB).


Duurzame koopwoningen

In Leeuwesteyn zijn de duurzame koopwoningen klaar van de projecten Leeuweplaats (bouwveld 6), Hometown (bouwveld 7), Stroom (bouwveld 8a) en Ronduit (bouwveld 10). Bekijk de ligging van de bouwvelden op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 7,4 MB).


Middelbare school op tijdelijke plek

In het noorden van Leeuwesteyn staat op bouwveld 5a-c een middelbare school. De school staat hier tijdelijk, totdat er op dit bouwveld woningen worden gebouwd. Bekijk de ligging van bouwveld 5 op de voorlichtingstekening Leeuwesteyn (pdf, 7,4 MB).

 

 


Kindcentrum Leeuwesteyn: tijdelijke plek

Aan het Dukatonplantsoen, op bouwveld 8b, staat een integraal Kindcentrum. Dit is een basisschool, buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen tot en met 12 jaar en kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Het Kindcentrum staat hier tijdelijk tot de definitieve school op bouwveld 11 klaar is.

Lees meer over het Kindcentrum Leeuwesteyn


Route voor dieren verbeterd

In en rond Leeuwesteyn lopen hazen, konijnen en fazanten. Voor deze dieren is er een faunapassage van Leeuwesteyn naar Park Voorn. Een faunapassage is een oversteekplaats voor dieren. Zo kunnen ze veilig naar de andere kant van de weg. We hebben de routes naar de faunapassage aantrekkelijker gemaakt voor dieren. Dit zijn de routes vanuit het Willem-Alexanderpark en de groene gebieden in Leeuwesteyn. De groene gebieden liggen tussen de woningen en het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. 

We hebben schuilplekken gemaakt en verharding weggehaald. De faunapassage maakten we aantrekkelijker met takken en boomstronken. En het is nu makkelijker voor dieren om in en uit het water te gaan. Zo hopen we dat ze sneller de veilige route nemen naar de groene gebieden, in plaats van de autowegen.

Planning

 • Zomer 2021: verbeteren faunapassage

Boombakken langs het Amsterdam-Rijnkanaal

De boombakken langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij de Daphne Schippersbrug, zijn klaar. Dit gebied bij Leeuwesteyn is opgehoogd, zodat het aansluit op het bestaande fiets- en wandelpad.

Bij de boombakken is er ruimte om te zitten, te lopen en te sporten langs het water.

Overzicht van projecten en werkzaamheden in Leidsche Rijn

Hulp en contact Leeuwesteyn