Werkzaamheden en bouwprojecten Leeuwesteyn

We geven u een korte beschrijving van de projecten in Leeuwesteyn. Het gaat om projecten die bezig zijn, maar ook die we nog voorbereiden en al afgerond hebben.

Projecten in voorbereiding

Projecten in uitvoering

Projecten die klaar zijn

Locatie bouwvelden Leeuwesteyn

Bekijk waar welk bouwveld ligt op de voorlichtingstekening. U kunt de kaart vergroten door er op te klikken.


Paaltjes tegen auto’s en bezorgdiensten blijven staan

Wij hebben u gevraagd hoe de proef met het plaatsen van paaltjes tegen auto’s en bezorgdiensten op de autovrije paden, is bevallen. U hebt hiervoor een vragenlijst ontvangen. Uit de antwoorden kwam naar voren dat de meeste bewoners blij zijn met de gestegen veiligheid. De paaltjes blijven dus staan.

In april krijgt u een wijkbericht in de brievenbus met een samenvatting van de meest gehoorde opmerkingen. Ook staat hierin welke acties nog nodig zijn en afspraken over het gebruik.

Hebt u nog vragen? Stuur een e-mail naar leeuwesteyn@utrecht.nl.


Projecten in voorbereiding

Woningbouwproject Art Royale

Op de plek waar het tijdelijke kindcentrum Leeuwesteyn stond komen 4 twee-onder-een-kap en 3 vrijstaande koopwoningen in het project Art Royale. Alle woningen krijgen een erker (kleine uitbouw ) met uitzicht richting het Amsterdam-Rijnkanaal. De woningen krijgen 3 of 4 woonlagen. Kopers krijgen veel keuzemogelijkheden bij de indeling van hun huis. 

Bij iedere woning is ruimte om 2 auto’s te parkeren. Aan de achterkant komen halfhoge tuinmuren met sierhekken richting de groenstrook. Net als op andere plekken in Leeuwesteyn worden de woningen gebouwd in art deco-stijl. Bij de bouw wordt rekening gehouden met het gebruik van milieuvriendelijke en waar mogelijk opnieuw gebruikte materialen.

Planning

We verwachten dat de bouw start in de tweede helft van 2024.

Lees meer over Art Royale op de website van de ontwikkelaar


Woningen Leeuwepoort

Op de plek van het tijdelijke schoolgebouw van Academie Tien worden 112 woningen in verschillende prijsklassen gebouwd. Er komen 56 betaalbare koopappartementen, 28 middeldure en 28 dure eengezinskoopwoningen. De voorgevels van de woningen passen goed bij het art deco-thema van Leeuwesteyn. Aan de achterkant krijgen de woningen een natuurlijke uitstraling, met houten gevels en veel groen in 3 aan elkaar gekoppelde binnentuinen. De woningen worden energieneutraal en worden voor een deel gebouwd met natuurlijke en hergebruikte materialen. 

Planning 

We verwachten dat de bouw start in december 2024. 

Meer informatie

Lees meer over Leeuwepoort op de website van ontwikkelaar AM 


Bouwveld 15 en 16

Bouwveld 15 en 16 liggen helemaal in het zuiden van Leeuwesteyn, aan de Romeinse Muntenlaan. Hier komen ook woningen. Op deze bouwvelden gaan we pas bouwen als alle andere bouwvelden klaar zijn. We gaan dan eerst op zoek naar ontwikkelaars die de woningen gaan bouwen. Bouwveld 16 wordt nu gebruikt voor opslag voor de bouw van Leeuwesteyn.


Projecten in uitvoering


Nieuwe woningen noordkant Leeuwesteyn

Aan de noordkant van Leeuwesteyn komt het project Mobius, Op bouwveld 1b komt een appartementengebouw met 37 huurappartementen. Op bouwveld 3 komen 20 koopappartementen en 48 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Centraal in het plan wordt het Meergeneratiehuis gebouwd en komen gemeenschappelijke binnentuinen. De gebouwen worden net als de rest van Leeuwesteyn gebouwd in art-decostijl. In het appartementengebouw aan Park Leeuwesteyn worden de historische resten van buitenplaats Leeuwenstein zichtbaar gemaakt. Dat landhuis stond vroeger op deze plek.

Planning

De werkzaamheden voor bouwveld 1b beginnen vanaf half juni 2024. Omwonenden kregen daarover een brief van de ontwikkelaar. Eerst maakt de ontwikkelaar de bouwplaats klaar. Ze plaatsen bijvoorbeeld hekken. Daarna schroeven ze palen in de bodem. Na de zomervakantie starten ze met het bouwen van de vloeren van de gebouwen. Voor bouwveld 3 starten de werkzaamheden begin 2025. 

Lees meer over Mobius op de website van ontwikkelaar Hegeman


Woningen Almanak

Direct aan de noordkant van de Dafne Schippersbrug komt op bouwveld 13b Almanak. Hier komen 78 duurzame woningen in moderne art-decostijl.

In een appartementencomplex komen 66 huurwoningen met een gezamenlijke binnentuin.

De andere 12 woningen zijn eengezinswoningen voor verkoop. Onderin het appartementencomplex komt een fietsrepaircafé met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal.

Planning

Eind 2023 is de bouw gestart. We verwachten dat de woningen in de 2e helft van 2025 klaar zijn.

Lees meer over Almanak op de website van de ontwikkelaar Plegt-Vos


Guldenpad nu een fiets- en voetpad

We hebben van het Guldenpad een fiets- en voetpad gemaakt. Het is een slingerpad met een lichte helling. Dit betekent dat de weg iets afloopt. Naast het pad hebben we verschillende soorten struiken geplant. In november 2023 planten we nog extra groen op de oversteekplaats op de kruising van het Guldenpad en de Tweede Muntmeesterlaan. Het Guldenpad was eerder een tijdelijke weg voor bouwverkeer.


Woningen De Omloop

Op bouwveld 13a komt het project De Omloop. Aan het Amsterdam-Rijnkanaal komen 44 koopwoningen in verschillende prijsklassen.

De woningen worden in moderne art-decostijl gemaakt en krijgen een gezamenlijke binnentuin. Parkeerplaatsen voor de bewoners zijn onder de woningen. De muren van de woningen aan de binnenkant van de tuin worden met hout bekleed.

Er komen ook woningen gebouwd met een modulair houtbouwsysteem. Bij de bouw van deze circulaire en duurzame woningen worden geen vervuilende materialen gebruikt.

Planning

In 2022 is de bouw gestart.


Woonzorgwoningen voor ouderen en gezinnen

Aan de Eerste Muntmeesterlaan op bouwveld 1a komen woonzorgwoningen. Er komen 94 appartementen en 17 eengezinswoningen. Dit zijn allemaal energiezuinige sociale huurwoningen die Woonin verhuurt. Dit project heet Hof van Leeuwesteyn.

De appartementen zijn bedoeld voor ouderen, met of zonder zorgbehoefte. AxionContinu kan er zorg aan huis leveren. De woningen krijgen samen een groene binnentuin.

Planning

De bouw is begin 2023 gestart.


Woningen De Groene Steegjes

De Groene Steegjes is een woningbouwproject met 84 energieneutrale koopwoningen in moderne art-decostijl in verschillende prijsklassen. Het project komt op bouwveld 14b en grenst aan het Amsterdam-Rijnkanaal en het Willem-Alexanderpark.

De woningen krijgen groene daken. Ook insectenhotels en nestkasten komen terug in het plan. Tussen de woningen komen steegjes en een centraal hofje met gemeenschappelijke buurtkas. Bewoners krijgen een eigen parkeergarage.

Planning

De bouw is in september 2022 gestart.


Woningen De Kroon op Leeuwesteyn

Op bouwveld 14a komt De Kroon op Leeuwesteyn. Dit bouwveld ligt direct naast de Dafne Schippersbrug. Er komen hier ongeveer 78 duurzame woningen in moderne art-decostijl, waarvan 46 huurwoningen.

De andere woningen zijn koopwoningen. Op het dak komen panelen die water verwarmen en energie opwekken. De woningen krijgen een eigen tuin en ook een gezamenlijke binnentuin. Onder de binnentuin kunnen bewoners parkeren.

Planning

In de zomer van 2022 zijn we gestart met de bouw.


Inrichten van de omgeving

Rond de woningen die klaar zijn in Leeuwesteyn richten we de omgeving in. We maken ook het gebied woonrijp. Dit betekent dat we stoepen en parkeervakken aanleggen.

Ook komen er afvalcontainers en straatverlichting. En we planten de bomen en andere planten. Dat doen we in het plantseizoen, van november tot en met maart.

Er komen speelplekken voor verschillende leeftijden. We richten de speelplekken samen met de buurtbewoners in. Dit doen we als alle woningen rondom een speelplek klaar zijn.

Rond de Dafne Schippersbrug en in het zuiden van Leeuwesteyn maken we de grond klaar voor de bouw van nieuwe woningen.


Projecten die klaar zijn

Nieuwe fietsroute van en naar de Dafne Schippersbrug

In september 2023 zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw van 78 woningen in project Almanak, naast de Dafne Schippersbrug. Daarom hebben we het tijdelijke fietspad van en naar de Dafne Schippersbrug weggehaald. Deze liep over de bouwkavel. We hebben meteen de definitieve fietsroute via de Rijderhof en de Dukaatlaan geopend. Deze route heeft een minder steile helling en een stoep naast het fietspad. Ook komt er nog een damwand langs het nieuwe fietspad.


Woningen Lindehof

Aan het Willem-Alexanderpark en de fietsroute naar de Dafne Schippersbrug hebben we het project Lindehof gebouwd. Dit zijn 40 duurzame koopwoningen met zonnepanelen en warmtepompen, in verschillende prijsklassen.

Het zijn gestapelde eengezinswoningen in moderne art-decostijl, die wat weg hebben van Utrechtse werfkelders. Er is ook plek voor een commerciële ruimte.


Kindcentrum Leeuwesteyn: definitieve plek

We hebben het Kindcentrum Leeuwesteyn gebouwd. Dit is een basisschool, buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen tot en met 12 jaar en kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

Naar de website van Kindcentrum Leeuwesteyn


Duurzame sociale huurwoningen

In Leeuwesteyn zijn 197 duurzame sociale huurwoningen gebouwd door Woonin (vroeger Mitros) en Cazas Wonen (vroeger Groenwest) op bouwvelden 4a, 5b, 9 en 12a. De woningen zijn energieneutraal en nul-op-de-meter. En hebben een parkeerplaats op het eigen terrein.


Duurzame koopwoningen

In Leeuwesteyn zijn de duurzame koopwoningen klaar van de projecten Vogelhof (bouwveld 2), Florijn (bouwveld 4b), Leeuweplaats (bouwveld 6), Hometown (bouwveld 7), Stroom (bouwveld 8a) en Ronduit (bouwveld 10).


Speelplekken

Deze speelplekken zijn klaar:

  • speelplek tussen de Postulaatguldenhof en de Arnoldusguldenhof
  • speelplek in het Guldenplantsoen

Oeverpark verder ingericht

Het Oeverpark ligt tussen de woningen en het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de noordkant van de Dafne Schippersbrug. Het park bestaat uit 2 delen. 

Hoge deel

Tussen de huizen ligt het hoge deel. Dit is een park met gras, bomen, planten, bloemen en later ook speelplekken. Tussen de bewoonde huizenblokken hebben we gras gezaaid. De speelplekken richten we samen met de bewoners in. Dit doen we als alle huizen die eromheen liggen af zijn en er mensen wonen.

Lage deel

Het andere deel van het park is het lage deel. Het ligt naast het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is de ecologische zone. Er staan oude bomen, struiken en kruiden. Het is een plek voor dieren en planten. Maar ook mensen mogen hier lopen.

In de noordelijke ecologische zone ligt een struinpad van houtsnippers. We verbeterden het gebied door extra planten en struiken aan te planten. Zoals de meidoorn, mispel en vlierbes. Om de struiken maakten we een omheining van gestapelde takken (takkenrillen). Dit zijn schuilplekken van 20 m2 tot 60 m2 groot voor dieren. De helling zaaiden we in met hooiland. Zo sluit het aan op de bestaande beplanting in het ecologische gebied.


Middelbare school op tijdelijke plek

In het noorden van Leeuwesteyn staat op bouwveld 5a-c een middelbare school. De school staat hier tijdelijk, totdat er op dit bouwveld woningen worden gebouwd.


Route voor dieren verbeterd

In en rond Leeuwesteyn lopen hazen, konijnen en fazanten. Voor deze dieren is er een faunapassage van Leeuwesteyn naar Park Voorn. Een faunapassage is een oversteekplaats voor dieren. Zo kunnen ze veilig naar de andere kant van de weg. We hebben de routes naar de faunapassage aantrekkelijker gemaakt voor dieren. Dit zijn de routes vanuit het Willem-Alexanderpark en de groene gebieden in Leeuwesteyn. De groene gebieden liggen tussen de woningen en het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. 

We hebben schuilplekken gemaakt en verharding weggehaald. De faunapassage maakten we aantrekkelijker met takken en boomstronken. En het is nu makkelijker voor dieren om in en uit het water te gaan. Zo hopen we dat ze sneller de veilige route nemen naar de groene gebieden, in plaats van de autowegen.


Boombakken langs het Amsterdam-Rijnkanaal

De boombakken langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij de Daphne Schippersbrug, zijn klaar. Dit gebied bij Leeuwesteyn is opgehoogd, zodat het aansluit op het bestaande fiets- en wandelpad.

Bij de boombakken is er ruimte om te zitten, te lopen en te sporten langs het water.

Hulp en contact Leeuwesteyn