Werkzaamheden en bouwprojecten Leeuwesteyn

We geven u een korte beschrijving van de projecten in Leeuwesteyn. Het gaat om projecten die bezig zijn, maar ook die we nog voorbereiden en al afgerond hebben.

Projecten in voorbereiding

Projecten in uitvoering

Projecten die klaar zijn

Locatie bouwvelden Leeuwesteyn

Bekijk waar welk bouwveld ligt op de voorlichtingstekening. U kunt de kaart vergroten door er op te klikken.


Projecten in voorbereiding


Woningen Almanak

Direct aan de noordkant van de Dafne Schippersbrug komt op bouwveld 13b Almanak. Hier komen 78 duurzame woningen in moderne art-decostijl.

In een appartementencomplex komen 66 huurwoningen met een gezamenlijke binnentuin.

De andere 12 woningen zijn eengezinswoningen voor verkoop. Onderin het appartementencomplex komt een fietsrepaircafé met uitzicht op het Amsterdam-Rijnkanaal.

Planning

Eind 2023 start de bouw.


Voorselectie bouwveld 1b, 3, 5a-c en 8b

Voor de bouwvelden 1b, 3, 5a-c en 8b zijn we op zoek naar ontwikkelaars om woningen te bouwen. Op bouwveld 1b komt een woontoren met huurappartementen. Op bouwveld 3 en 5a-c komen eengezinswoningen en appartementen voor de verkoop. Op bouwveld 8b komen ongeveer 6 koopwoningen. De woningen krijgen parkeerplekken op eigen terrein. We maken de plannen voor deze bouwvelden in 2023 bekend.


Bouwveld 15 en 16

Bouwveld 15 en 16 liggen helemaal in het zuiden van Leeuwesteyn, aan de Romeinse Muntenlaan. Hier komen ook woningen. Op deze bouwvelden gaan we pas bouwen als alle andere bouwvelden klaar zijn. We gaan dan eerst op zoek naar ontwikkelaars die de woningen gaan bouwen. Bouwveld 16 wordt nu gebruikt voor opslag voor de bouw van Leeuwesteyn.


Projecten in uitvoering

Nieuwe fietsroute van en naar de Dafne Schippersbrug

In september beginnen de werkzaamheden voor de bouw van 78 woningen in project Almanak, naast de Dafne Schippersbrug. Daarom halen we het tijdelijke fietspad van en naar de Dafne Schippersbrug weg. Deze liep over de bouwkavel. We openen meteen de nieuwe definitieve fietsroute over de Rijderhof. Ook komt er een damwand langs het nieuwe fietspad.

De nieuwe definitieve fietsroute gaat via de Rijderhof en de Dukaatlaan. Deze route heeft een minder steile helling en een stoep naast het fietspad.

Planning

We sluiten het tijdelijke fietspad en openen het nieuwe fietspad in de week van 14 augustus. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Guldenpad wordt een fiets- en voetpad

We maken van het Guldenpad een fiets- en voetpad. Het wordt een slingerpad met een lichte helling. Dit betekent dat de weg iets afloopt. Naast het pad planten we groen, zoals verschillende soorten struiken. Het Guldenpad is nu een tijdelijke weg voor bouwverkeer. De woningen die aan de zuidkant van het Guldenpad liggen, zijn al een tijd klaar. Daarom hoeft bouwverkeer hier niet meer te rijden. En kunnen we het Guldenpad maken zoals we hadden bedacht in de plannen voor Leeuwesteyn. Als de tijdelijke bouwroute weg is, kunnen ook auto’s niet meer hier rijden. De wijk in- en uitrijden gaat dan via de Eerste Muntmeesterslaan en de Gouden Florijnlaan.

Planning

Vanaf 13 maart starten we met het werk. Dit duurt tot eind april.


Woningen De Omloop

Op bouwveld 13a komt het project De Omloop. Aan het Amsterdam-Rijnkanaal komen 44 koopwoningen in verschillende prijsklassen.

De woningen worden in moderne art-decostijl gemaakt en krijgen een gezamenlijke binnentuin. Parkeerplaatsen voor de bewoners zijn onder de woningen. De muren van de woningen aan de binnenkant van de tuin worden met hout bekleed.

Er komen ook woningen gebouwd met een modulair houtbouwsysteem. Bij de bouw van deze circulaire en duurzame woningen worden geen vervuilende materialen gebruikt.

Planning

In 2022 is de bouw gestart.


Woonzorgwoningen voor ouderen en gezinnen

Aan de Eerste Muntmeesterlaan op bouwveld 1a komen woonzorgwoningen. Er komen 94 appartementen en 17 eengezinswoningen. Dit zijn allemaal energiezuinige sociale huurwoningen die Woonin verhuurt. Dit project heet Hof van Leeuwesteyn.

De appartementen zijn bedoeld voor ouderen, met of zonder zorgbehoefte. AxionContinu kan er zorg aan huis leveren. De woningen krijgen samen een groene binnentuin.

Planning

De bouw is begin 2023 gestart.


Woningen De Groene Steegjes

De Groene Steegjes is een woningbouwproject met 84 energieneutrale koopwoningen in moderne art-decostijl in verschillende prijsklassen. Het project komt op bouwveld 14b en grenst aan het Amsterdam-Rijnkanaal en het Willem-Alexanderpark.

De woningen krijgen groene daken. Ook insectenhotels en nestkasten komen terug in het plan. Tussen de woningen komen steegjes en een centraal hofje met gemeenschappelijke buurtkas. Bewoners krijgen een eigen parkeergarage.

Planning

De bouw is in september 2022 gestart.


Woningen De Kroon op Leeuwesteyn

Op bouwveld 14a komt De Kroon op Leeuwesteyn. Dit bouwveld ligt direct naast de Dafne Schippersbrug. Er komen hier ongeveer 78 duurzame woningen in moderne art-decostijl, waarvan 46 huurwoningen.

De andere woningen zijn koopwoningen. Op het dak komen panelen die water verwarmen en energie opwekken. De woningen krijgen een eigen tuin en ook een gezamenlijke binnentuin. Onder de binnentuin kunnen bewoners parkeren.

Planning

In de zomer van 2022 zijn we gestart met de bouw.


Kindcentrum Leeuwesteyn: definitieve plek

Op bouwveld 11 komt Kindcentrum Leeuwesteyn. Dit is een basisschool, buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen tot en met 12 jaar en kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Het Kindcentrum staat nu tijdelijk op bouwveld 8b.

Lees meer over de bouw van het Kindcentrum

Lees meer over het Kindcentrum Leeuwesteyn


Inrichten van de omgeving

Rond de woningen die klaar zijn in Leeuwesteyn richten we de omgeving in. We maken ook het gebied woonrijp. Dit betekent dat we stoepen en parkeervakken aanleggen.

Ook komen er afvalcontainers en straatverlichting. En in het plantseizoen (november tot en met maart) planten we de bomen en andere planten. Rond de Dafne Schippersbrug en in het zuiden van Leeuwesteyn maken we de grond klaar voor de bouw van nieuwe woningen.


Woningen Lindehof

Op bouwveld 12B komt Lindehof. Dat grenst aan het Willem-Alexanderpark en de fietsroute naar de Dafne Schippersbrug. Er worden hier 40 duurzame koopwoningen gebouwd met zonnepanelen en warmtepompen, in verschillende prijsklassen.

Er komen gestapelde eengezinswoningen in moderne art-decostijl, die wat weg hebben van Utrechtse werfkelders. Daarnaast is er ook plek voor een commerciële ruimte, waar bijvoorbeeld een koffiebar of fysiotherapeut kan komen.

Planning

In december 2021 zijn we gestart met de bouw.


Proef met paaltjes tegen auto’s

Bij de Arnoldusguldenhof, Rijnseguldenhof, Guldenplantsoen, Prinsendaalderhof en Rijksdaalderplantsoen hebben we inklapbare paaltjes geplaatst. Deze paaltjes staan er als proef tot eind 2023. Dit doen we omdat auto’s en (bestel)busjes hier hard reden. Ook parkeerden zij op paden waar zij niet mochten staan. Daarom spraken we met de hulpdiensten af om de paaltjes te plaatsen. Hulpdiensten hebben de sleutel waarmee zij de palen kunnen platleggen. Begin 2024 kijken we of het heeft gewerkt.

Eerder plaatsten we al voetgangersborden. Ook legden we extra groen aan. Zo maakten we het minder aantrekkelijk om hier te rijden. Maar auto’s bleven hier rijden.


Projecten die klaar zijn

Speelplekken in Leeuwesteyn

In Leeuwesteyn komen speelplekken voor verschillende leeftijden. Als alle woningen rondom de locatie van een speelplek zijn opgeleverd, richten we met de buurtbewoners de speelplek in. De speelplek tussen de Postulaatguldenhof en de Arnoldusguldenhof, en de speelplek in het Guldenplantsoen zijn klaar.


Duurzame sociale huurwoningen

In Leeuwesteyn zijn 197 duurzame sociale huurwoningen gebouwd door Woonin (vroeger Mitros) en Cazas Wonen (vroeger Groenwest) op bouwvelden 4a, 5b, 9 en 12a. De woningen zijn energieneutraal en nul-op-de-meter. En hebben een parkeerplaats op het eigen terrein.


Duurzame koopwoningen

In Leeuwesteyn zijn de duurzame koopwoningen klaar van de projecten Vogelhof (bouwveld 2), Florijn (bouwveld 4b), Leeuweplaats (bouwveld 6), Hometown (bouwveld 7), Stroom (bouwveld 8a) en Ronduit (bouwveld 10).


Oeverpark verder ingericht

Het Oeverpark ligt tussen de woningen en het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de noordkant van de Dafne Schippersbrug. Het park bestaat uit 2 delen. 

Hoge deel

Tussen de huizen ligt het hoge deel. Dit is een park met gras, bomen, planten, bloemen en later ook speelplekken. Tussen de bewoonde huizenblokken hebben we gras gezaaid. De speelplekken richten we samen met de bewoners in. Dit doen we als alle huizen die eromheen liggen af zijn en er mensen wonen.

Lage deel

Het andere deel van het park is het lage deel. Het ligt naast het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is de ecologische zone. Er staan oude bomen, struiken en kruiden. Het is een plek voor dieren en planten. Maar ook mensen mogen hier lopen.

In de noordelijke ecologische zone ligt een struinpad van houtsnippers. We verbeterden het gebied door extra planten en struiken aan te planten. Zoals de meidoorn, mispel en vlierbes. Om de struiken maakten we een omheining van gestapelde takken (takkenrillen). Dit zijn schuilplekken van 20 m2 tot 60 m2 groot voor dieren. De helling zaaiden we in met hooiland. Zo sluit het aan op de bestaande beplanting in het ecologische gebied.


Middelbare school op tijdelijke plek

In het noorden van Leeuwesteyn staat op bouwveld 5a-c een middelbare school. De school staat hier tijdelijk, totdat er op dit bouwveld woningen worden gebouwd.


Kindcentrum Leeuwesteyn: tijdelijke plek

Aan het Dukatonplantsoen, op bouwveld 8b, staat een Kindcentrum. Dit is een basisschool, buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen tot en met 12 jaar en kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Het Kindcentrum staat hier tijdelijk tot de definitieve school op bouwveld 11 klaar is.

Lees meer over het Kindcentrum Leeuwesteyn


Route voor dieren verbeterd

In en rond Leeuwesteyn lopen hazen, konijnen en fazanten. Voor deze dieren is er een faunapassage van Leeuwesteyn naar Park Voorn. Een faunapassage is een oversteekplaats voor dieren. Zo kunnen ze veilig naar de andere kant van de weg. We hebben de routes naar de faunapassage aantrekkelijker gemaakt voor dieren. Dit zijn de routes vanuit het Willem-Alexanderpark en de groene gebieden in Leeuwesteyn. De groene gebieden liggen tussen de woningen en het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. 

We hebben schuilplekken gemaakt en verharding weggehaald. De faunapassage maakten we aantrekkelijker met takken en boomstronken. En het is nu makkelijker voor dieren om in en uit het water te gaan. Zo hopen we dat ze sneller de veilige route nemen naar de groene gebieden, in plaats van de autowegen.


Boombakken langs het Amsterdam-Rijnkanaal

De boombakken langs het Amsterdam-Rijnkanaal, bij de Daphne Schippersbrug, zijn klaar. Dit gebied bij Leeuwesteyn is opgehoogd, zodat het aansluit op het bestaande fiets- en wandelpad.

Bij de boombakken is er ruimte om te zitten, te lopen en te sporten langs het water.

Hulp en contact Leeuwesteyn