Zo duurzaam is Leeuwesteyn

Leeuwesteyn is een duurzame buurt in Utrecht. We bouwen energiezuinige woningen en proberen zoveel mogelijk materiaal opnieuw te gebruiken. Bekijk de infographic hieronder om te zien hoe duurzaam Leeuwesteyn is.

Duurzame energie

We stappen over naar duurzame energie:

 • De lampen op straat zijn energiezuinige LED-lampen.
 • Op de daken in Leeuwesteyn liggen zonnepanelen en de huizen zijn energiezuinig.
 • Leeuwesteyn is een gasloze buurt.De woningen worden verwarmd door bodemwarmtepompen, luchtwarmtepompen, warmtepomppanelen en stadsverwarming.

Circulair bouwen

We bouwen circulair. Dit betekent dat er materiaal hergebruikt wordt:

 • Gekapte bomen worden gedroogd en hergebruikt als een bankje bijvoorbeeld.
 • Grond uit de buurt is hergebruikt om de bodem op te hogen. Zo worden kortere afstanden gereden, en is er minder CO2-uitstoot.
 • Het asfalt voor de wegen is gemaakt van gerecycled beton. Er komen ook deelauto’s.

Dier- en natuurvriendelijk

We bouwen ook diervriendelijk en natuurvriendelijk:

 • Aan de gevels van de huizen zitten nestkasten voor zwaluwen en vleermuizen.
 • De planten in de binnentuinen trekken vogels en insecten aan.
 • Regenwater wordt opgevangen en blijft in het gebied, zo is er minder kans op wateroverlast of verdroging.
 • Zoveel mogelijk bomen zijn blijven staan langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
 • Er zijn groene wandel- en fietsroutes door de verschillende parken en langs het kanaal.

Hulp en contact Leeuwesteyn