Werkzaamheden en bouwprojecten in Rijnvliet

Op deze pagina:


Indeling Rijnvliet

Hieronder ziet u een korte beschrijving van de projecten in Rijnvliet. We hebben Rijnvliet verdeeld in 5 delen (subdeelplangrenzen): West, Noord-Oost, Oost, Midden en Zuid.


De eetbare woonbuurt

Rijnvliet wordt een eetbare woonwijk. We richten de openbare ruimte in als een voedselbos. Waar het maar kan, komen eetbare planten.

Lees meer over de eetbare woonbuurt


Woningbouw Rijnvliet

De woningen in Rijnvliet worden in verschillende fases gebouwd. Van Wanrooij bouwt alle koopwoningen en vrije sectorhuurwoningen. Daarnaast bouwt Bo-Ex de sociale huurwoningen in Rijnvliet. Ongeveer de helft van de sociale huurwoningen is al klaar.

Lees meer over deze woningen van Van Wanrooij

Lees meer over de woningen van Bo-Ex

Inschrijven voor sociale huurwoningen kan via Woningnet.nl


Projecten in voorbereiding

Grond klaarmaken in Rijnvliet Oost

In Rijnvliet Oost gaan we in het voorjaar van 2022 de grond klaarmaken voor de bouw van woningen. We leggen dan riolering en elektriciteit aan en maken de grond schoon. Daarna kunnen ontwikkelaars Van Wanrooij en Bo-Ex starten met de bouw van de woningen. In totaal komen hier 229 woningen: 53 sociale huurwoningen en 176 koopwoningen.


Geluidsscherm langs de Stadsbaan

Langs de Stadsbaan in Rijnvliet Oost maken we een geluidsscherm. Dit doen we om de bewoners te beschermen tegen geluidsoverlast van de Stadsbaan. Dit scherm wordt nu ontworpen. In 2022 beginnen we met de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden. 


Speelplekken Sassafraslaan en Zoutstruikstraat

In Rijnvliet Midden komen 2 speelplekken voor kinderen van 0 tot ongeveer 6 jaar. Ze komen aan de Sassafraslaan en Zoutstruikstraat. Samen met bewoners in Rijnvliet Midden keken we hoe de speelplekken eruit komen te zien. Met hun wensen en idee├źn maakten we 2 ontwerpen. De bewoners mochten stemmen welk ontwerp we gaan aanleggen. 

Uitslag stemronde Sassafraslaan

112 mensen hebben gestemd op hun favoriete ontwerp voor de speelplek. Met 81,3% van de stemmen won ontwerp 1 met een vijfhoekige schommel, duikelrek, glijbaan van helling en trampoline.

Uitslag stemronde Zoutstruiklaan

106 mensen hebben gestemd op hun favoriete ontwerp voor de speelplek. Met 56,6% van de stemmen won ontwerp 1 met een draaitoestel, boskever veerwip, slak veertoestel, speelhuis met glijbaan en mini tafel met zitjes.

Planning

We wilden de speelplekken voor de zomer van 2022 aanleggen. Helaas is dit niet gelukt. Omdat het erg warm was kon bij de speelplek aan de Sassafraslaan de valondergrond niet worden aangelegd. We wachten ook nog op de levering van de speeltoestellen bij de Zoutstruiklaan. Dit betekent dat we de speelplekken pas na de zomervakantie kunnen aanleggen.


Projecten in uitvoering

Woningen in Rijnvliet West

In Rijnvliet West komen 204 woningen: 61 sociale huurwoningen en 143 koopwoningen. In februari 2022 begint de bouw van de koopwoningen. De woningen zijn eind 2023 klaar. In 2023 beginnen we met de bouw van de sociale huurwoningen.

 


68 bomen kappen in Rijnvliet Oost

Om de grond in Rijnvliet Oost klaar te maken voor de bouw van woningen, moeten een aantal bomen weg. We moeten 68 bomen kappen. Deze bomen kunnen we helaas niet verplanten omdat ze te oud zijn, of gevoelig zijn om de essenziekte te krijgen. Omdat we bomen weghalen, planten we nieuwe bomen bij. Er komen 209 nieuwe bomen in Rijnvliet Oost.

Voor het kappen van de 68 bomen vroegen we in september 2021 een kapvergunning aan. Vanaf 7 februari starten we met het kappen. Dit duurt ongeveer 3 weken.

Lees meer over welke bomen we gaan kappen en waar de 209 nieuwe bomen terugkomen. U kunt ook de raadsbrief hierover lezen


Jongerenplek langs Busbaan Rijnvliet

Langs Busbaan Rijnvliet maken we een nieuwe plek voor jongeren. Deze plek staat al vanaf de ontwikkeling van Rijnvliet op de voorlichtingstekening als ontmoetingsplek voor jongeren.

  • een pleintje met zitrand
  • een basketbalpaal
  • extra bomen en struiken
  • fietsnietjes
  • een afvalbak
  • een huisje (La Casa). De opening van het huisje is richting de busbaan en niet de woningen of het fietspad.

Waarom doen we dit?

Het aantal jongeren in Leidsche Rijn is groot en groeit nog steeds. Daarom maken we in heel Leidsche Rijn plekken waar ze kunnen en mogen zijn.

Planning

Eind maart leggen we de plek aan. Het werk duurt ongeveer 5 weken.


Tijdelijke routes in Rijnvliet

Voor het verkeer in Rijnvliet zijn tijdelijke routes door de bouwwerkzaamheden. Op de kaart bij deze tekst staan de tijdelijke routes voor fietsers, voetgangers, auto- en bouwverkeer:

  • Woonverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van het bouwverkeer.
  • Het Kindcentrum is met de auto te bereiken via de Wilde Rijstvliet en de Pecanlaan.
  • Bouwverkeer rijdt over de Pecanlaan, Turkse Hazelaarstraat, Wapatovliet, de Hickorylaan en via Strijkviertel.
  • Bewoners en hun bezoek kunnen gebruikmaken van de parkeerplaatsen langs de sportvelden.

Voedselbos Rijnvliet

In de eetbare woonbuurt Rijnvliet komt een voedselbos en boomgaard. Dit wordt een plek voor bewoners, bezoekers en buren van Rijnvliet om te wandelen, spelen en genieten van de natuur. In het voedselbos komen eetbare planten, bomen en struiken voor mensen en dieren. Er komt ook een buurtboomgaard voor buurtactiviteiten, en speelplekken voor kinderen.

Lees meer over het voedselbos


Sloten en bruggen in Rijnvliet

In Rijnvliet graven we sloten. Hiermee verdelen we Rijnvliet in 4 kleinere buurten: noord, midden, west en zuid. Over de sloten komen 9 bruggen die de buurten met elkaar verbinden. We zijn nog bezig met het graven van sloten in Rijnvliet West.


Bouw appartementen Hickorylaan

Aan de Hickorylaan, langs de Stadsbaan, bouwt Van Wanrooij een woongebouw met 198 koop appartementen. Er komen 3 binnentuinen en parkeerplaatsen voor de bewoners. De bouw is begin 2021 gestart en is in 2023 klaar.

 

 


Laatste woningen aan de Lotusvliet in Rijnvliet Zuid

In Rijnvliet Zuid zijn bijna alle 231 woningen klaar. Nog 3 woningen aan de Lotusvliet moeten gebouwd worden en zijn eind 2022 klaar. De woningen zijn al verkocht. Rondom het bouwterrein leiden we het autoverkeer om. Het bouwverkeer rijdt niet door de wijk, maar komt vanaf de andere kant via een speciale route voor bouwverkeer. Zo beperken we het overlast voor omwonenden.


Laatste woningen Rijnvliet Midden

In Rijnvliet Midden zijn bijna alle woningen klaar. De laatste huizen worden in november 2021 opgeleverd. Dan zijn alle 220 woningen af. Daarna werken we verder aan de openbare ruimte. We leggen de laatste wegen aan en plaatsen de ondergrondse afvalcontainers. We proberen om in het plantseizoen, van november 2021 tot april 2022, het groen langs het water aan te planten.


Laatste woningen Rijnvliet Noord

In Rijnvliet Noord staan 17 sociale huurwoningen. Er worden nog 18 koopwoningen gebouwd achter het Kindcentrum Rijnvliet. De bouw startte in 2021 en is klaar in het voorjaar van 2023.

 

 


Projecten die klaar zijn

Kindcentrum Rijnvliet

In Rijnvliet Noord, tegenover het voedselbos, staat het Kindcentrum Rijnvliet. Dit is een basisschool met kinderopvang voor 0-4 jarigen, buitenschoolse opvang (BSO) en vrijetijdsbesteding. Het is een energieneutraal gebouw, gemaakt van duurzame materialen.

Lees meer over Kindcentrum Rijnvliet

Hulp en contact Rijnvliet

E-mail

rijnvliet@utrecht.nl

Telefoon

14 030