Werkzaamheden en bouwprojecten in Rijnvliet

Op deze pagina:


Indeling Rijnvliet

Hieronder ziet u een korte beschrijving van de projecten in Rijnvliet. We hebben Rijnvliet verdeeld in 5 delen (subdeelplangrenzen): West, Noord-Oost, Oost, Midden en Zuid.


Woningbouw Rijnvliet

De woningen in Rijnvliet worden in verschillende fases gebouwd. Van Wanrooij bouwt alle koopwoningen en vrije sectorhuurwoningen. Daarnaast bouwt Bo-Ex de sociale huurwoningen in Rijnvliet. Ongeveer de helft van de sociale huurwoningen is al klaar.

Lees meer over deze woningen van Van Wanrooij

Lees meer over de woningen van Bo-Ex

Inschrijven voor sociale huurwoningen kan via Woningnet.nl


Projecten in voorbereiding

Tennetzone

Ten westen van Rijnvliet komt een groenstrook. Hier stonden vroeger de hoogspanningsmasten van Tennet. In de groenstrook is er ruimte voor een speelplek, een hondenspeelweide en een voetbalkooi. Als Rijnvliet West af is, zal de Tennetzone worden aangelegd. Dit zal half 2024 zijn.

Sportplek Rijnvliet Oost

Naast het appartementencomplex aan de Hickorylaan maken we een nieuwe sport- en speelplek. Op deze plek kunnen bewoners uit de hele buurt gebruik maken van de verschillende toestellen. Het ontwerp stemmen we af met de bewoners van het appartementencomplex. In het voorjaar 2024 leggen we dit aan.


Projecten in uitvoering

Woningen Rijnvliet Oost

In Rijnvliet Oost komen 229 woningen: 53 sociale huurwoningen en 176 koopwoningen. Begin 2024 begint de bouw van de koopwoningen. De woningen zijn eind 2026 klaar. Eind 2024 beginnen we met de bouw van de sociale huurwoningen.

Woningen in Rijnvliet West

In Rijnvliet West komen 204 woningen: 61 sociale huurwoningen en 143 koopwoningen. In 2022 zijn we gestart met de bouw van de koopwoningen. De woningen worden voor de zomer van 2024 opgeleverd.

Sloten en bruggen in Rijnvliet

In Rijnvliet graven we sloten. Hiermee verdelen we Rijnvliet in 4 kleinere buurten: noord, midden, west en zuid. Over de sloten komen 9 bruggen die de buurten met elkaar verbinden. We zijn nog bezig met het graven van sloten in Rijnvliet West.


Projecten die klaar zijn

Laatste woningen aan de Lotusvliet in Rijnvliet Zuid, Rijnvliet Midden en Rijnvliet Noord

In Rijnvliet Zuid zijn eind 2022 231 woningen opgeleverd. In Rijnvliet Midden zijn in 2022 220 woningen opgeleverd. De bouw van 17 sociale huurwoningen en 18 koopwoningen in Rijnvliet Noord is in 2021 gestart. Begin 2023 zijn deze woningen opgeleverd.

Bouw appartementen Hickorylaan

Aan de Hickorylaan, langs de Stadsbaan, heeft Van Wanrooij een woongebouw met 198 koopappartementen gebouwd. U vindt hier 3 binnentuinen en parkeerplaatsen voor de bewoners. De bouw is begin 2021 gestart en is in april 2023 zijn de appartementen opgeleverd.

Voedselbos Rijnvliet

In de eetbare woonbuurt Rijnvliet vindt u een voedselbos en boomgaard. Dit is een plek voor bewoners, bezoekers en buren van Rijnvliet om te wandelen, spelen en genieten van de natuur. Het voedselbos staat vol met eetbare planten, bomen en struiken voor mensen en struiken voor mensen en dieren. In de buurtboomgaard is ruimte voor buurtactiviteiten en speelplekken voor kinderen.

Lees meer over het voedselbos

Jongerenplek langs Busbaan Rijnvliet

Langs Busbaan Rijnvliet maken we een nieuwe plek voor jongeren. Deze plek staat al vanaf de ontwikkeling van Rijnvliet op de voorlichtingstekening als ontmoetingsplek voor jongeren.

  • een pleintje met zitrand
  • een basketbalpaal
  • extra bomen en struiken
  • fietsnietjes
  • een afvalbak
  • een huisje (La Casa). De opening van het huisje is richting de busbaan en niet de woningen of het fietspad.

Waarom doen we dit?

Het aantal jongeren in Leidsche Rijn is groot en groeit nog steeds. Daarom maken we in heel Leidsche Rijn plekken waar ze kunnen en mogen zijn.

Geluidsscherm langs de Stadsbaan

Langs de Stadsbaan in Rijnvliet Oost is in 2023 een geluidsscherm geplaatst om de bewoners te beschermen tegen geluidsoverlast van de Stadsbaan.  

Kindcentrum Rijnvliet

In Rijnvliet Noord, tegenover het voedselbos, staat het Kindcentrum Rijnvliet. Dit is een basisschool met kinderopvang voor 0-4 jarigen, buitenschoolse opvang (BSO) en vrijetijdsbesteding. Het is een energieneutraal gebouw, gemaakt van duurzame materialen.

Lees meer over Kindcentrum Rijnvliet

Hulp en contact Rijnvliet

Telefoon

14 030

E-mail

rijnvliet@utrecht.nl