Wetering-Zuid: tijdelijke woningbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2023-2024

We onderzoeken of we ongeveer 450 tijdelijke sociale woningen op het bedrijventerrein de Wetering-Zuid kunnen plaatsen.

Wat gaan we doen?

We denken dat de kavel op de locatie Wetering-Zuid (achter het ziekenhuis) in Leidsche Rijn geschikt is voor tijdelijke woningbouw. We onderzoeken of het mogelijk is ongeveer 450 tijdelijke woningen op de locatie te plaatsen. Dat doen we samen met Woningcorporatie Cazas Wonen. Het gaat om sociale huurwoningen voor een brede groep woningzoekenden. Deze woningen blijven 10 tot maximaal 15 jaar staan.

Aangepast plan

We gaan de plannen voor de kavel aanpassen. De kavel is bedoeld voor de toekomstige uitbreiding van het St. Antonius ziekenhuis. In het voorjaar van 2022 zijn de plannen om het ziekenhuis uit te breiden duidelijk geworden. Dit betekent dat er niet ongeveer 450, maar 120 tot 200 tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden in de Wetering Zuid

Op de hoogte blijven en reageren

We houden bewoners en bedrijven via deze pagina, wijkberichten en bijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen.

Informatieavonden

Op 1 december 2022 informeerden we omwonenden op een informatiebijeenkomst. Als het aangepaste plan gereed is, organiseren we een 2e informatiebijeenkomst. Daarin geven we een toelichting op het nieuwe plan. Ook vertellen we hoe we verder gaan en hoe betrokken personen kunnen reageren.

We hebben op de informatieavond van 1 december 2022 een presentatie gegeven. Ook hebben we een verslag gemaakt van deze avond. Wilt u deze presentatie bekijken en het verslag lezen? Dan stuurt u een mail naar tijdelijkwonen@utrecht.nl waarin u vraagt om het verslag en/of de presentatie. U ontvangt dan in januari 2023 een mail met deze documenten.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Mei/juni 2023Informatieavond
September 2023Besluit gemeenteraad start plan
Oktober 2023Start vergunningsprocedure (bezwaar mogelijk)
Begin 2024Besluit vergunningen (beroep mogelijk)
Begin 202Plaatsen eerste woningen

Wat is er al gebeurd?

  • 10 januari 2023: raadsinformatiebijeenkomst
  • 1 december 2022: informatiebijeenkomst

Waar ligt het?

De locatie ligt op het Bedrijventerrein de Wetering-Zuid tussen de Soestwetering en de Middenwetering.

Waar helpt dit project aan mee?

In heel Nederland zijn te weinig sociale huurwoningen beschikbaar. In Utrecht lopen we hier ook tegenaan. Mensen moeten daardoor lang wachten op een geschikte woning. We willen dat alle Utrechters nu sneller een huis kunnen vinden. Want het gaat om een basisbehoefte. Namelijk het wel of niet hebben van een dak boven je hoofd. Utrecht staat voor de dringende opgave om voor voldoende tijdelijke woningen te zorgen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

tijdelijkwonen@utrecht.nl