Wetering-Zuid: tijdelijke woningbouw

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
2024

We onderzoeken of we ongeveer 150 tijdelijke sociale woningen op het bedrijventerrein de Wetering-Zuid kunnen plaatsen.

Wat gaan we doen?

We denken dat de kavel op de locatie Wetering-Zuid (achter het ziekenhuis) in Leidsche Rijn geschikt is voor tijdelijke woningbouw. We onderzoeken of het mogelijk is ongeveer 150 tijdelijke woningen op de locatie te plaatsen. Dat doen we samen met Woningcorporatie Cazas Wonen. Het gaat om sociale huurwoningen voor een brede groep woningzoekenden. Deze woningen blijven maximaal 15 jaar staan.

Op de hoogte blijven en reageren

We houden bewoners en bedrijven via deze pagina, wijkberichten en bijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2023Gesprekken/participatie met buurtbewoners
Najaar 2023Besluit gemeenteraad start plan
November 2023 
  • Start vergunningsprocedure (bezwaar mogelijk)
  • 3e informatiebijeenkomst
 
Januari - maart 2024 
  • Besluit vergunningen (beroep mogelijk)
  • Plaatsen eerste woningen
 

Wat is er al gebeurd?

Waar ligt het?

De locatie ligt op het Bedrijventerrein de Wetering-Zuid tussen de Soestwetering en de Middenwetering.

Waar helpt dit project aan mee?

In heel Nederland zijn te weinig sociale huurwoningen beschikbaar. In Utrecht lopen we hier ook tegenaan. Mensen moeten daardoor lang wachten op een geschikte woning. We willen dat alle Utrechters nu sneller een huis kunnen vinden. Want het gaat om een basisbehoefte. Namelijk het wel of niet hebben van een dak boven je hoofd. Utrecht staat voor de dringende opgave om voor voldoende tijdelijke woningen te zorgen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

tijdelijkwonen@utrecht.nl