Wetering-Zuid: tijdelijke woningbouw

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
2024

Er komen tijdelijke woningen op het bedrijventerrein de Wetering-Zuid. De verplaatsbare woningen helpen mee om het tekort aan woningen in Utrecht op te lossen.

Wat gaan we doen?

Het college heeft op 23 januari 2024 ingestemd met de komst van 162 tijdelijke woningen op het bedrijventerrein de Wetering-Zuid. De woningen komen achter het ziekenhuis tussen de Soestwetering en de Middenwetering. Die grond is in het bezit van de gemeente Utrecht.

Woningcorporatie Cazas Wonen gaat de woningen plaatsen. De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. Het gaat om sociale huurwoningen voor een brede groep woningzoekenden. Het worden woningen van hoge kwaliteit te vergelijken met gewone nieuwbouwhuizen.

De woningen zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning, zoals starters, statushouders en mensen die doorstromen naar zelfstandig wonen vanuit een woonvoorziening van een zorgaanbieder. Het project wordt opgezet als gemengd wonen, waar bewoners omkijken naar elkaar en de buurt. De betrokken samenwerkingspartners en de bewoners zetten zich samen in voor een prettige leefomgeving.

Inschrijven voor een woning

Wilt u zich inschrijven voor een tijdelijke woning op het bedrijventerrein Wetering-Zuid? Dit kan later in 2024 via WoningNet.

Op de hoogte blijven en reageren

We houden bewoners en bedrijven via deze pagina, wijkberichten en bijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen.

Informatiebijeenkomst

We werken het plan verder uit. We organiseren begin 2024 een informatiebijeenkomst. Wij versturen de uitnodigingen daarvoor, zodra een datum bekend is. De nadruk van deze bijeenkomst ligt op het informeren over het proces en we vertellen dan meer over het uitgewerkte plan. Er zijn eerder al 2 bijeenkomsten geweest.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
zomer 2024Derde informatiebijeenkomst voor omwonenden
Zomer 2024Start eerste bouwwerkzaamheden
Eind 2024Woningen klaar

Wat is er al gebeurd?

Waar ligt het?

De locatie ligt achter het ziekenhuis op het bedrijventerrein de Wetering-Zuid tussen de Soestwetering en de Middenwetering. Het St. Anthonius Ziekenhuis heeft plannen om in de toekomst op deze plek te gaan bouwen. Dat moet in 2035 klaar zijn. Ze hebben daar niet direct alle grond voor nodig. Daarom kunnen mensen er nu tijdelijk wonen. Wonen op een bedrijventerrein is niet ideaal, maar dit stuk ligt aan de rand van het bedrijventerrein. Er zijn wandel- en fietsbruggen om naar Terwijde te gaan. Leidsche Rijn Centrum ligt op 5 minuten van deze plek.  

Waar helpt dit project aan mee?

In heel Nederland zijn te weinig sociale huurwoningen beschikbaar. In Utrecht lopen we hier ook tegenaan. Mensen moeten daardoor lang wachten op een geschikte woning. We willen dat alle Utrechters nu sneller een huis kunnen vinden. Want het gaat om een basisbehoefte. Namelijk het wel of niet hebben van een dak boven je hoofd. Utrecht staat voor de dringende opgave om voor voldoende tijdelijke woningen te zorgen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

tijdelijkwonen@utrecht.nl