Ravellaan-Noord: bouw woningen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Start bouw in 2025

Op de locatie Ravellaan Noord (Welgelegen) komt een woonwijk met minimaal 220 woningen. Veel schoolgebouwen en kantoren daar staan leeg en zijn in slechte staat. Door het vertrek van verschillende scholen en bedrijven is er ruimte ontstaan voor het opnieuw ontwikkelen tot een woongebied.

Wat komt er en waarom?

Er komen koopwoningen, sociale huurwoningen en woningen in het middensegment. Het is de bedoeling dat er verschillende type woningen komen zodat zowel gezinnen, alleenstaanden, jongeren als ouderen er op hun plek voelen. Er komen ook voorzieningen.

Voorwaarden voor Ravellaan Noord (Stedenbouwkundig Programma van Eisen)

De voorwaarden voor Ravellaan Noord zijn af. Het gaat hier om de voorwaarden waarmee we bij het opnieuw ontwikkelen van het gebied rekening moeten houden. We hebben dit samen met de bewoners gedaan. Op dit moment vinden er gesprekken plaats over deze randvoorwaarden.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2023Ontwerpfase bebouwing en openbare ruimte
2025Start bouw

Wat is al gebeurd?

  • 2022: voorlopige voorwaarden voor Ravellaan Noord
  • 21 juni 2019: het college stemde in met het startdocument voor het opnieuw ontwikkelen van het gebied. Hierin omschrijven we het idee, hoe het idee ontstond, hoe de situatie nu is en een eerste blik naar wat we willen met het plan. Lees het startdocument Ravellaan Noord (pdf, 3,2 MB)

Hulp en contact

Telefoon

14 030