Bouwprojecten Ravellaan-Noord: bouw woningen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Start bouw in 2023

Op de locatie Ravellaan Noord (Welgelegen) komt een woonwijk met minimaal 220 woningen. Veel schoolgebouwen en kantoren daar staan leeg en zijn in slechte staat. Door het vertrek van verschillende scholen en bedrijven is er ruimte ontstaan voor herontwikkeling tot een woongebied.

Wat komt er en waarom?

Er komen koopwoningen, sociale huurwoningen en woningen in het middensegment. Het is de bedoeling dat er verschillende type woningen komen zodat zowel gezinnen, alleenstaanden, jongeren als ouderen er op hun plek voelen. Er komen ook voorzieningen.

Startdocument

Op 21 juni 2019 heeft het college van B en W ingestemd met het startdocument voor de herontwikkeling van het gebied. Daarin staat een beschrijving van het initiatief, de aanleiding, de bestaande situatie en een eerste doorkijk naar de ambitie voor het plan.

Lees het startdocument Ravellaan Noord (pdf, 3,2 MB)

SPvE

De komende tijd stellen we het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) op. Daar staan de eisen en randvoorwaarden in waaraan bij de herontwikkeling rekening mee moet worden gehouden. Zo maken we het gebied tot een mooie wijk waar mensen graag wonen, werken en verblijven.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2021opstellen SPvE
2022ontwerpfase bebouwing en openbare ruimte
2023start bouw

Hulp en contact

Telefoon

14 030