Reitdiepstraat: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Start bouw
2025

De Reitdiepstraat krijgt nieuwbouw. Er komen sociale huurwoningen. We verwachten in 2025 te beginnen met de bouw van deze woningen.

Wat komt er?

Wat we belangrijk vinden bij het nieuwe plan is dat het binnen de voorwaarden past van het bestaande stedenbouwkundige plan. Wel wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen in de stad. Denk hierbij aan het groeiende tekort aan sociale huurwoningen en de behoefte aan verschillende doelgroepen in een buurt.

Het plan is om aan de Reitdiepstraat het volgende te doen:

 • ongeveer 154 sociale woningen
  • appartementen 2,3 en 4 kamers
  • maximaal 20 appartementen zijn voor Lister (beschermd wonen voor mensen met een psychologische kwetsbaarheid)
  • eengezinswoningen aan het groen
 • woningen op duurzame manier maken
 • van het groene binnengebied een aantrekkelijk gebied maken waar kinderen veilig kunnen spelen en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten

Lees meer over het plan voor de Reitdiepstraat (pdf, 473 kB)

Planning
WanneerWatWie
2023Opstellen eisen voor het planOntwikkelaar en gemeente
2e kwartaal 2024Vaststellen eisen voor het planGemeente
3e-4e kwartaal 2022Uitwerken plannen en aanvraag bestemmingsplan en vergunningOntwikkelaar

Op de hoogte blijven

De ontwikkelaar Bo-Ex blijft u informeren over het verdere proces. Ook hoort u van hen wanneer en waarover u mee kunt denken.

Wat is al gebeurd?

 • 3 november 2020: college van B en W stelt uitganspunten en kaart met ruimtelijke voorwaarden voor sloop/nieuwbouw vast. Deze gelden als basis voor verdere plannen.
 • 18 juni 2019: college van B en W stelt het de planontwikkeling (pdf, 473 kB) vast. Hierin zijn de wensen omschreven: hoeveel en wat voor woningen we willen bouwen, hoe het zit met processen die we doorlopen, wie wat gaat doen, wat de planning is en hoe het zit met de financiële afspraken.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur