Rotsoord 7: bouw woningen

Fase project: in voorbereiding

Start bouw: midden 2024

Er is een plan voor nieuwbouw op het adres Rotsoord 7. De ontwikkelaar wil hier een appartementencomplex bouwen. Nu is er nog een loods en een parkeerterrein.

Wat is het plan?

Het plan is om op het Rotsoord 7 een appartementencomplex te bouwen en de openbare ruimte aan te pakken. De historische spantconstructie van de loods (uit 1917) wordt behouden. Dit zijn de balken waarop het dak is geplaatst. Hiermee wordt de identiteit en het industriƫle karakter van Rotsoord versterkt. Het plan is:

  • appartementencomplex met aan de waterkant 4 verdiepingen en aan de andere kanten 5 verdiepingen
  • 8 eenkamerappartementen (sociale huur)
  • 12 tweekamerappartementen (middenhuur)
  • 34 driekamerappartementen (koop vrije sector)
  • 1 of meerdere culturele en creatieve bedrijven op de begane grond
  • extra openbare ruimte waar het prettig is om te wandelen, ontmoeten en verblijven langs het water

Bestemmingsplan

We maken een nieuw bestemmingsplan. Dat is nodig om de nieuwbouw en de nieuwe inrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken. De bestemming van de grond van de Pastoefabriek verandert ook. In plaats van een bedrijventerrein krijgt het een gemengde bestemming: onderwijs, dienstverlening, kantoor, horeca en culturele voorzieningen. Dit past beter bij hoe de Pastoefabriek nu gebruikt wordt. En ook bij wat er in de toekomst mogelijk is.

Meer informatie

Lees meer over het project op de website van de ontwikkelaar: hendriksbouwenontwikkeling.nl.

Openbare ruimte van Rotsoord

We richten de openbare ruimte van Rotsoord opnieuw in. Een van de doelen is om de buurt groener te maken.

Rotsoord: openbare ruimte opnieuw inrichten

Reageren

Ontwerp-bestemmingsplan en omgevingsvergunning bekijken en uw mening geven

U kunt vrijdag 9 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli uw mening (zienswijze) geven over het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning bekijken en erop reageren

Vervolg

Hebben we de reacties op de plannen verwerkt? Dan legt het college het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het bestemmingsplan.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Voorjaar 2023Bekijken en reageren op het bestemmingsplan
Voorjaar 2023Voorlopig en definitief ontwerp en plan voor de openbare ruimte
Eind 2023Gemeenteraad neemt besluit over bestemmingsplan
Midden 2024Beginsloop- en bouwwerkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

rotsoord7@utrecht.nl