Rotsoord 7: bouw woningen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw

Begin bouw midden 2024

Er is een plan voor nieuwbouw op het adres Rotsoord 7. De ontwikkelaar wil hier een appartementencomplex bouwen. Nu staat er nog een loods en een parkeerterrein.

Wat is het plan?

Het plan is om op het Rotsoord 7 een appartementencomplex te bouwen en de openbare ruimte aan te pakken. De historische spantconstructie van de loods (uit 1917) wordt behouden. Dit zijn de balken waarop het dak is geplaatst. Hiermee wordt de identiteit en het industriƫle karakter van Rotsoord versterkt. Het plan is:

  • appartementencomplex met aan de waterkant 4 verdiepingen en aan de andere kanten 5 verdiepingen
  • 8 eenkamerappartementen (sociale huur)
  • 12 tweekamerappartementen (middenhuur)
  • 34 driekamerappartementen (koop vrije sector)
  • 1 of meerdere culturele en creatieve bedrijven op de begane grond
  • extra openbare ruimte waar het prettig is om te wandelen, ontmoeten en verblijven langs het water

Wensen en eisen voor de ontwikkeling

We stelden samen met de ontwikkelaar wensen, eisen en ruimtelijke voorwaarden voor de ontwikkeling op. Deze wensen en eisen hebben we vastgesteld in de bouwenvelop.

Bekijk de wensen, eisen en ruimtelijke voorwaarden voor de ontwikkeling

De reacties op de bouwenvelop van het bouwplan staan in een reactienota. Deze hebben we samen met de bouwenvelop voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. 

Bekijk de reacties en antwoorden

Ontwerp en bestemmingsplan

De ontwikkelaar werkt de plannen voor het gebouw nu uit tot een ontwerp. Er ontstaat ook extra verblijfsruimte in de openbare ruimte. Hoe dit er uit gaat zien werken we samen met de ontwikkelaarnog uit in een plan. Omwonenden en andere betrokkenen dachten hierover mee. Hun ideeƫn nemen we mee bij het opstellen van het plan.

Voordat er gebouwd kan worden moet het bestemmingsplan worden aangepast. U kunt nog op het bestemmingsplan reageren voordat deze definitief wordt.

Meer informatie

Lees meer over het project op de website van de ontwikkelaar: hendriksbouwenontwikkeling.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
4e kwartaal 2022Bekijken en reageren op het bestemmingsplan
1e kwartaal 2023Voorlopig en definitief ontwerp en plan voor de openbare ruimte
Midden 2024Beginsloop- en bouwwerkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

rotsoord7@utrecht.nl