Strijkviertel: ontwikkelen bedrijvenpark

Fase project:
In voorbereiding
 

Start bouw:
op eerste kavel mogelijk eerste helft 2024

Tussen de Strijkviertelplas, sportpark Rijnvliet en de C.H. Letschertweg ontwikkelt de gemeente het Bedrijvenpark Strijkviertel. Een groen, circulair, duurzaam bedrijventerrein voor kleine bedrijven. Onze snel groeiende stad heeft dit bedrijventerrein hard nodig voor meer banen.

Wat komt er?

Het bedrijvenpark is voor kleine bedrijven (MKB), zoals:

 • starters: start-ups (jonge bedrijven) en scale-ups (jonge bedrijven die al wat succes hebben)
 • (duurzame) bouwbedrijven
 • ICT
 • laboratoria
 • duurzame stadsdistributie (bedrijven die op een milieuvriendelijke manier goederen verspreiden in de stad)
 • creatieve bedrijven
 • vrijetijdsbedrijven

Deze bedrijven belasten het milieu weinig en veroorzaken niet veel overlast voor de omgeving.

Duurzaam en spaarzaam

Bedrijvenpark Strijkviertel ontwikkelen we op een duurzame, circulaire manier. Dat betekent dat de materialen voor de gebouwen en openbare ruimte duurzaam en opnieuw te gebruiken zijn. Er is weinig ruimte op het bedrijvenpark. Om ruimte te besparen, willen we dat bedrijven een aantal voorzieningen delen, zoals parkeerplaatsen voor werknemers en laad- en losstraten.

Groene gevels op de daken zorgen voor koelte in hete zomers net als een systeem van opslag van water op de daken en onder de grond. Ook zorgt dit ervoor dat er minder wateroverlast is bij zware regenbuien.

Meer ruimte voor sporten en recreëren

Door de ontwikkeling van Strijkviertel is er meer ruimte voor sport en recreatie:

 • sportpark Rijnvliet kan uitbreiden met 2 sportvelden
 • er komen meer wandel – en fietspaden
 • er komt een steiger die bereikbaar is vanuit de openbare strook groen
 • door het bedrijvenpark komt een brede openbare groenstrook waar u kunt wandelen en fietsen

Wensen en eisen in stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan is door het college vastgesteld in juni 2021. In dit plan leest u meer over de wensen en eisen voor de ontwikkeling van Strijkviertel.

Bekijk het stedenbouwkundig plan Strijkviertel (pdf, 11 MB)

Video over bedrijvenpark Strijkviertel

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2e/3e kwartaal 2024Start selectie ontwikkelaar voor 1e kavel
2e/3e kwartaal 2024Raadsbesluit bestemmingsplan
2026Start bouw mogelijk voor 1e beschikbare kavels
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
Zomer 2021Stedenbouwkundig plan vastgesteld/goedgekeurd

Hulp en contact Strijkviertel bedrijvenpark

Telefoon

14 030

E-mail

strijkviertel@utrecht.nl