Strosteeg: opnieuw inrichten

Fase project

In voorbereiding

Planning

Onbekend

We gaan de Strosteeg en omgeving opnieuw ontwikkelen. We laten de parkeergarage Springweg in 2028 slopen en er is een bouwplan voor Strosteeg 18-36.

Wat gaat we doen?

Visie Strosteeg

Op 16 juni 2022 heeft de gemeenteraad de Visie Strosteeg vastgesteld. Het gebied waarover de visie gaat, ligt tussen de Oudegracht, Haverstraat, Springweg en het Visschersplein. In de visie staan de plannen hoe we de Strosteeg en omgeving opnieuw willen gaan inrichten na de sloop van de Springweggarage.

 • De Strosteeg verbindt straks weer de Springweg met de Oudegracht. Dit past in de historische structuur van de binnenstad, waarbij grote straten lopen in noord-zuidrichting en kleinere straten in de oost-westrichting.
 • De openbare ruimte rondom de Strosteeg is straks vooral bedoeld voor fietsers en voetgangers. Auto’s zijn er te gast.
 • De nieuwe gebouwen moeten aansluiten bij bijvoorbeeld de panden aan de Oudegracht: middelgroot, tegen elkaar aan en allemaal met een eigen kap of gevelontwerp.
 • Er komen vooral woningen, met een paar kleine ondernemingen.
 • Het gebied wordt groener en er komt een hof aan de achterzijde van de nieuwe gebouwen. Dit sluit aan bij de hofstructuur van de binnenstad.

Voordat we het gebied echt opnieuw gaan ontwikkelen, werken we de visie eerst verder uit. Dat gebeurt in de vorm van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). We starten de voorbereidingen voor dit SPvE later, maar wel ruim voor het geplande moment van sloop van de garage in 2028. We betrekken omwonenden en belanghebbenden daarbij.

Bekijk de visie Strosteeg (pdf 18,8 MB)

Video: visie Strosteeg

Bouwplan Strosteeg 18-36

De plek waar eerst drukkerij Abels stond, heeft al meer dan 20 jaar een bestemming voor wonen. Deze plek is nu in het bezit van ERED BV. Samen met architect Sluijmer en Van Leeuwen hebben zij een plan voor de bouw van woningen:

 • 38 woningen, waarvan:
  • 12 appartementen sociale huur voor Woonin (vroeger Mitros)
  • 23 appartementen vrije sector huur
  • 3 grondgebonden woningen vrije sector huur
 • maximaal 3 woonlagen aan de zijde van de Blindesteeg en maximaal 4 bouwlagen aan de Strosteeg
 • het ontwerp:
  • levendige gevels met ingangen, geveltuinen, veel verschillende gevels en indelingen van de blokken
  • verspringende lijn tot waar gebouwd mag worden (rooilijnen) aan de voor- en achterzijde. Hierdoor oogt het levendig en past het bij de bestaande gebouwen
 • buurtstalling voor fietsen met een kleine werkplaats
 • een binnentuin
 • oude zijgevel en een muur van de vroegere drukkerij Abels blijft

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning

In juli 2022 keurde het college het bouwplan goed. In augustus 2022 gingen omwonenden hiertegen in beroep bij de Raad van State. In maart 2023 verklaarde de Raad van State het bouwplan ongeldig. De Raad van State vond dat parkeren in het bouwplan niet goed was opgelost.

Om dit wel goed op te lossen maakten we een ontwerpbestemmingsplan. En voor de omgevingsvergunning voor Strosteeg 18-36 maakten we ook een ontwerp.

Sloop van de garage

De erfpachtovereenkomst van de parkeergarage Springweg met erfpachter Klépierre liep af op 15 mei 2022. We houden de garage open tot 2028. Daarna laten we hem zo snel mogelijk slopen.

 • De eerste 2 jaar zal Klépierre de garage blijven beheren.
 • Vanaf 2024 tot aan de sloop in 2028 beheren wij de garage. De Springweggarage biedt vanaf het najaar van 2021 ruimte aan parkeren voor bewoners die hun straatvergunning inleveren.
 • Na de sloop in 2028 kunnen de bewoners met een garage-abonnement overstappen naar parkeergarage Rijnkade of 1 van de andere garages onder Hoog Catharijne.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om vanaf 2024 een deelhub te maken in de garage.
 • We onderzoeken hoe we extra groen kunnen toevoegen aan de bestaande omgeving voor meer leefbaarheid.
 • We onderzoeken hoe we kunnen zorgen voor minder overlast voor omwonenden door lichten in de garage.
 • We hebben als doel om voldoende betaalbare woningen aan het gebied toe te voegen na de sloop van de garage.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
27 juni 2024 (naar verwachting)Raad (laatste voor het reces)
13/20 juni  2024 (naar verwachting)Commissie ROG

Wat is er al gebeurd?

 • 9 april 2024: college besluit ontwerpbestemmingsplan voor te leggen aan de raad
 • 28 juli t/m 7 september 2023: reageren op ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning
 • Juni 2023: college maakt ontwerpbestemmingsplan openbaar voor reacties. Zie de raadsbrief
 • Maart 2023: uitspraak Raad van State
 • Januari 2023: zitting Raad van State
 • Augustus 2022: omwonenden gaan in beroep tegen het besluit bij de Raad van State
 • Juli 2022: college stelt het Uitwerkingsplan Strosteeg 18-36 vast
 • Juli 2022: college stelt het woonbouwplan voor Strosteeg 18-36 vast
 • Juni 2022: raadsvergadering Visie Strosteeg, gemeenteraad stelt de Visie Strosteeg vast
 • 24/31 mei 2022: commissievergadering Visie Strosteeg
 • 17 mei 2022: raadsinformatieavond Visie Strosteeg
 • 18 maart - 28 april 2022: reageren op Uitwerkingsplan bouwplan Strosteeg 18-36
 • 5 april 2022: informatiebijeenkomst over het plan. Deze bijeenkomst organiseerde de initiatiefnemer ERED BV in samenwerking met Dietz Strategie & Communicatie. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de initiatiefnemer ERED BV het bouwplan voor de Strosteeg 18-36. De presentatie en het verslag ontvangen de aanwezigen via de e-mail.
 • 21 december 2021: het college van burgemeester en wethouders legde de aangepaste visie Strosteeg voor aan de gemeenteraad.
 • 17 juni 2021: besloot de gemeenteraad dat de garage dichtgaat in 2028.
 • 20 november 2020 – 15 januari 2021: reageren op de voorlopige visie Strosteeg.
 • December 2020: besloot het college van burgemeester en wethouders over het raadsvoorstel over de sluiting van de Springweggarage. En stelde toen ook het intentiedocument voor het bouwplan Strosteeg 18-36 vast.
 • 22 januari 2020: BRO onderzocht (pdf, 3,5 MB) de economische invloed van de sloop van de Springweggarage. Hieruit blijkt dat het wel negatieve financiële gevolgen heeft voor de ondernemers. We verwachten dat de gevolgen hiervan minimaal zijn.
 • 24 mei 2019: uitvoeren van een mobiliteitsonderzoek door het Royal Haskoning DHV (pdf, 778 kB). Hieruit blijkt dat er voor bewoners, vergunninghouders en bezoekers voldoende ruimte is in bestaande garages.
 • 23 april 2019: een excursie in het gebied met omwonenden en andere betrokkenen. We bespraken de belangrijkste onderdelen en kwaliteiten van het gebied rondom de garage.
 • Maart 2019: begonnen met het opstellen van een visie voor het gebied rond de Strosteeg.

Hulp en contact Strosteeg

Telefoon

14 030

E-mail

strosteeg@utrecht.nl