Van Heukelomlaan, Berlagestraat en Burgemeester Norbruislaan: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2025

Woningcorporatie Woonin wil de woningen, atelierwoningen en garageboxen aan de Van Heukelomlaan, Berlagestraat en het 1e blok aan de Burgemeester Norbruislaan slopen en vervangen voor nieuwbouw. In februari 2022 gaf de gemeente groen licht om de plannen verder te onderzoeken. In april 2024 stelden de kaders en voorwaarden vast voor de nieuwbouw.

Wat is het idee?

  • Aan de Berlagestraat 51-97, Van Heukelomlaan 1-119 en Burgemeester Norbruislaan 218-254 staan 102 woningen, atelierwoningen en 61 garageboxen.
  • Woonin wil hier ongeveer 190 woningen voor terugbouwen, in de sociale en middenhuur.
  • Een deel van de nieuwe woningen zal geschikt zijn voor ouderen, zodat oudere buurtbewoners kunnen doorverhuizen in de wijk.
  • Woonin zet in op samenleven en gemeenschap, zodat het een prettige woonplek wordt voor verschillende groepen.

Uitwerking van de plannen

  • We stellen de kaders en voorwaarden op waar de nieuwbouw van Woonin aan moeten voldoen. Dit gaat bijvoorbeeld over het soort woningen en de inrichting van de buitenruimte. Dit schrijven we op in een document dat we de Bouwenvelop noemen.
  • In december 2023 hebben we de voorlopige versie van de Bouwenvelop bekend gemaakt. Zo konden bewoners en andere belanghebbenden hun reactie hierop geven.
  • De ontvangen reacties hebben we gebundeld, een antwoord op gegeven en meegestuurd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze konden dit betrekken bij hun besluit over de Bouwenvelop.
  • In april 2024 heeft het college de Bouwenvelop vastgesteld.

Op de hoogte blijven en meedenken

De komende periode werkten we aan het wijzigen van het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Zomer/najaar 2024 zal het ontwerp van het Omgevingsplan vrijgegeven worden voor inspraak. Het plan maken we op deze projectpagina bekend. U leest dan ook hoe u hierop kunt reageren.

Informatie bewonersavonden

Wilt u weten wat er tijdens de bewonersavonden verteld is? Lees dan de verslagen van deze bewonersavonden op de website van Woonin.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van deze flats? Meld u zich aan voor de digitale nieuwsbrief op de website van Woonin.

Uitwerking van de plannen

Hulp en contact Van Heukelomlaan

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur