Veilingstraat 10: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Start bouw
2023

De Veilingstraat 10 krijgt nieuwbouw. Ten Brinke Vastgoedontwikkeling is eigenaar van deze locatie. Zij willen deze plek opnieuw ontwikkelen tot een mooie plek om te wonen en leven. Dat betekent dat de huidige gebouwen worden gesloopt en nieuwbouwappartementen worden gebouwd. We verwachten dat de bouw start in 2023.

Wat komt er?

Het plan is om aan de Veilingstraat:

  • bestaande gebouwen (voormalig Bo-Rent) te slopen
  • een nieuw, duurzaam appartementengebouw met ongeveer 100 tot 110 sociale huurwoningen te bouwen
  • commerciĆ«le en/of maatschappelijke functies toe te voegen aan het nieuw te ontwikkelen plein aan de kant van de haven
  • het gebied aan te sluiten op de aanwezige gebouwen in de omgeving zijde Croeselaan en Veilingstraat en op Parkhaven
  • het parkeren op eigen terrein en in de bebouwing op te lossen
  • groen toe te voegen in het openbaar gebied en het groen te laten aansluiten op de groene laan (Heycop) en Ringpark
  • de straat te verbreden

Voorlopige eisen, wensen en voorwaarden voor het plan (bouwenvelop)

In de bouwenvelop staan de eisen van de gemeente voor het bouwplan. Bijvoorbeeld over wat het bouwbedrijf mag bouwen en hoe hoog. 

Bekijk de voorlopige versie van de bouwenvelop (pdf, 4 MB)

Op de website Veilingstraat Utrecht kunt u de onderzoeken naar windhinder en aantal uren zon (bezonning) bekijken. De website is van Ten Brinke, de eigenaar van de locatie.

Bekijk de onderzoeken naar windhinder en het aantal uren zon (bezonning)

Op de hoogte blijven

De eigenaar informeert de omwonenden en andere belanghebbenden in de buurt over het verdere proces. Kijk voor meer informatie op de website Veilingstraat Utrecht. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

Voor vragen over de bouwplannen kunt u een e-mail sturen aan de eigenaar Ten Brinke Vastgoedontwikkeling onder vermelding van het onderwerp Veilingstraat Utrecht.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWieWat
2e kwartaal 2022Gemeente en ontwikkelaarMaken en vaststellen eisen, wensen en voorwaarden voor het plan.
3e kwartaal 2022 - 2e kwartaal 2023OntwikkelaarUitwerken van de plannen en aanvragen bestemmingsplan en vergunningen.

Wat is al gebeurd?

  • 20 januari 2022: college van burgemeester en wethouder stelt de programmatische uitgangspunten vast voor het plan Veilingstraat 10. Hierin staan de uitgangspunten en de ruimtelijke voorwaarden voor sloop/nieuwbouw vast, welke als basis gelden voor de verdere plannen. We informeerden de raad met een raadsbrief over de vastelling. Lees de raadsbrief
  • 15 december 2020: college van burgemeester en wethouder stelt het intentiedocument vast voor het plan Veilingstraat 10. Hierin staan de ambities, wensen en afspraken beschreven over aantal en soort woningen, hoe de buurt te betrekken bij de planvorming en de communicatie naar de buurt, het processen, taken/verantwoordelijkheden, planning en financiĆ«le afspraken. Bekijk het intentiedocument Veilingstraat 10 (pdf, 302 kB)

Hulp en contact Veilingstraat 10

Telefoon

14 030