Bouwprojecten Veilingstraat 10: nieuwbouw

Fase project
In voorbereiding

Start bouw
2023

De Veilingstraat 10 krijgt nieuwbouw. Ten Brinke Vastgoedontwikkeling is eigenaar van deze locatie. Zij willen deze plek opnieuw ontwikkelen tot een mooie plek om te wonen en leven. Dat betekent dat de huidige gebouwen worden gesloopt en nieuwbouwappartementen worden gebouwd. We verwachten dat de bouw start in 2023.

Wat komt er?

Het plan is om aan de Veilingstraat:

  • bestaande gebouwen (voormalig Bo-Rent) te slopen
  • een nieuw, duurzaam appartementengebouw met ongeveer 120 tot 130 sociale huurwoningen te bouwen
  • commerciële en/of maatschappelijke functies toe te voegen aan het nieuw te ontwikkelen plein aan de kant van de haven
  • het gebied aan te sluiten op de aanwezige gebouwen in de omgeving zijde Croeselaan en Veilingstraat en op Parkhaven
  • het parkeren op eigen terrein en in de bebouwing op te lossen
  • groen toe te voegen in het openbaar gebied en het groen te laten aansluiten op de groene laan (Heycop) en Rindpark
  • de straat te verbreden

De ontwikkelaar en de gemeente hebben afspraken gemaakt over dit project. Deze afspraken staan in het intentiedocument, dat op 15 december 2020 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hier vindt u een uitgebreide beschrijving aan welke eisen de nieuwbouw moet voldoen.

Bekijk het intentiedocument Veilingstraat 10 (pdf, 302 kB)

Het eerder vastgestelde intentiedocument is verder uitgewerkt in Programmatische Uitgangspunten. In dit document geven we de eigenaar richting voor de verdere uitwerking van het plan op basis van gemeentelijk beleid en input van omwonenden in het participatieproces.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 januari dit jaar de ambities, uitgangspunten en voorwaarden vastgesteld voor de verdere uitwerking van de bouwplannen Veilingstraat 10. Wij noemen dit document ook wel de Programmatische Uitgangspunten. De raad is met een raadsbrief over de vaststelling geïnformeerd.

Lees de raadsbrief

Vervolg

De eigenaar werkt op dit moment de plannen verder uit in een programma van eisen voor het bouwplan Veilingstraat 10. Dit noemen w een Bouwenvelop. Daarnaast voert de eigenaar een bezonningstudie uit. Zodra deze studie klaar is, start de nieuwe fase in de participatie. Daarin presenteren we het programma van eisen en de resultaten van de bezonningsstudie aan omwonenden en andere belanghebbenden presenteert. Zij kunnen dan reageren. Meer informatie hierover volgt op een later moment. In deze fase komt er ook meer duidelijkheid over de vorm, uitstraling, verkeer, bereikbaarheid, inrichting van het gebied, bezonning en de invulling van het commerciële deel van het plan.

Op de hoogte blijven

De eigenaar informeert de omwonenden en andere belanghebbenden in de buurt over het verdere proces. Kijk voor meer informatie op de website Veilingstraat Utrecht. Daar vind u ook de mogelijkheid om u in te schrijven voor een nieuwsbrief.

Voor vragen over de bouwplannen kunt u een e-mail sturen aan de eigenaar Ten Brinke Vastgoedontwikkeling onder vermelding van het onderwerp Veilingstraat Utrecht.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWieWat
2e kwartaal 2022gemeente en ontwikkelaarOpstelling en vaststelling programma van eisen, wensen en randvoorwaarden (Bouwenvelop).
3e kwartaal 2022 - 2e kwartaal 2023ontwikkelaarUitwerken van de plannen en aanvragen bestemmingsplan en vergunningen.

Wat is al gebeurd?

  • 20 januari 2022: college van burgemeester en wethouder stelt de Programmatische Uitgangspunten vast voor het plan Veilingstraat 10. Hierin staan de uitgangspunten en de ruimtelijke voorwaarden voor sloop/nieuwbouw vast, welke als basis gelden voor de verdere plannen.
  • 15 december 2020: college van burgemeester en wethouder stelt het Intentiedocument vast voor het plan Veilingstraat 10. Hierin staan de ambities, wensen en afspraken beschreven over aantal en soort woningen, hoe de buurt te betrekken bij de planvorming en de communicatie naar de buurt, het processen, taken/verantwoordelijkheden, planning en financiële afspraken.

Hulp en contact Veilingstraat 10

Telefoon

14 030