Voormalig Pieter Baan Centrum opnieuw ontwikkelen

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
nog niet bekend

Het vroegere Pieter Baan Centrum (PBC) aan de Gansstraat 164-170 krijgt een nieuwe bestemming. Het PBC wordt sinds eind 2018 niet meer gebruikt als psychiatrisch observatiekliniek.

Projectontwikkelaar KondorWessels Vastgoed gaat hier bouwen voor wonen en werken. Zo wordt het weer een levendige plek.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)

Samen met de vorige eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf en Atelier Rijksbouwmeester, onderzochten we wat er mogelijk is op deze plek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dat is een document waarin we vastleggen binnen welke grenzen een ontwikkeling mogelijk is. Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad het SPvE vastgesteld.

Bekijk het Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Daarna is projectontwikkelaar KondorWessels Vastgoed gekozen als nieuwe eigenaar die het gebied gaat veranderen.

Wat komt er mogelijk?

Het PBC gaat ruimte bieden voor:

 • woningen voor verschillende doelgroepen
 • werken
 • cultuur
 • horeca

Deze unieke locatie opent zich naar de omgeving, met hoven als plek voor ontmoeting. De oever van de Kromme Rijn ontwikkelt zich tot groen oeverpark. Je kunt er dan wonen of werken, maar ook wandelen of iets eten of drinken.

Hoe ziet het plan eruit

Gemengd wonen, werken en verblijven

 • belangrijkste elementen van de locatie blijven bewaard
 • er komt ruimte voor wonen, in de vorm van gemengde woonvormen en woningen voor verschillende doelgroepen. Zo kunnen ook kwetsbare doelgroepen prettig wonen en weer onderdeel zijn van de samenleving. Er komt mix van:
  • 25% sociale huur voor bijzondere en kwetsbare doelgroepen
  • 10% standaard sociale huur
  • 30% middenhuur
  • 35% vrije sector
 • er komt ruimte voor een culturele broedplaats, betaalbare werkruimte voor kunstenaars en kleine creatieve bedrijven
 • er komen maatschappelijke functies
 • horeca en kleinschalige kantoren

Cultuur en groen

 • de gebouwen van het PBC vertellen een verhaal over de geschiedenis van detentie in Nederland en van de Tweede Wereldoorlog. Het concept SPvE schrijft dat delen van het complex aan de Gansstraat zichtbaar moeten blijven om dit verhaal te bewaren. Het gaat daarbij om het Huis van Bewaring, de barak en het voorste deel van het jaren 70 gebouw.
 • tegelijk komt er ruimte voor nieuwe onderdelen, achter het jaren 70 gebouw bijvoorbeeld, als een nieuwe laag in de tijd.
 • aan de oever van de Kromme Rijn gaan de parkeerplaatsen weg waardoor er ruimte is voor een groen oeverpark met een wandelpad. Dat is belangrijk voor de toekomst als het gaat om het aanpassen aan het klimaat (water(overlast), droogte en hitte). Parkeren gaat (half) ondergronds waardoor er ruimte is voor groene hoven tussen de gebouwen.

Presentaties en verslagen

We hebben belanghebbenden in de fase van het opstellen van het SPvE om hun mening gevraagd. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Kon u niet aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten en wilt u de presentatie en het verslag van een informatieavond krijgen? Mail dan naar herontwikkelingpbc@utrecht.nl.

Vervolg

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het complex verkocht aan projectontwikkelaar KondorWessels Vastgoed. Deze stelt een stedenbouwkundig plan op met daarin het precieze plan voor het opnieuw ontwikkelen. Daarna start de procedure voor een omgevingsplan. Dit duurt in totaal ongeveer 1 tot 1,5 jaar.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Eerste helft 2024Stedenbouwkundig plan maken en laten vaststellen door college
Tweede helft 2024Start procedure omgevingsplan

Wat is al gebeurd?

 • 20 juni 2023: informatieavond herontwikkeling
 • November 2022: projectontwikkelaar KondorWessels Vastgoed wordt de nieuwe eigenaar
 • 1e tot 3e kwartaal 2022: procedure verkoop door Rijksvastgoedbedrijf
 • 16 december 2021: vaststelling SPvE door de gemeenteraad
 • 14 september 2021: vaststelling reactienota SPvE en voorstel naar de gemeenteraad
 • 15 juni 2021: online informatiebijeenkomst over concept SPvE
 • 3 juni tot en met 4 juli 2021: Concept SPvE vrijgegeven voor reacties
 • 18 februari 2021: online meedenkbijeenkomst
 • 24 november 2020: online meedenkbijeenkomst
 • 6 oktober 2020: 1e online informatieavond
 • Juli 2020: onderzoek naar mogelijkheden en wensen PBC door het college vastgesteld (het intentiedocument)

Hulp en contact Voormalig Pieter Baan Centrum

Telefoon

14 030

E-mail

herontwikkelingpbc@utrecht.nl