Welgelegen: meer woningen en behoud groen

Fase project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
Eind 2024 besluit over plannen.

Er gebeurt van alles in Welgelegen. In 2014 is een plan gemaakt: de visie Welgelegen. In dit plan was onder andere nog niet uitgewerkt waar woningen moeten komen. Daarom zijn we met buurtbewoners (georganiseerd in het Belangenoverleg Bewoners Welgelegen (BBW) in gesprek gegaan om de visie uit te werken.

Wat zijn de plannen?

Op 26 maart 2024 stelde het college het nieuwe plan vast. De belangrijkste punten die in dit plan staan:

Groen blijft de basis

Het vele groen met de oude, waardevolle bomen laten we zoveel mogelijk staan bij het vernieuwen van het gebied. De ruimtes tussen de bouwvelden verbinden we aan elkaar door een groene route. Zo verbinden we het Hommelbos en het oeverpark Rondje Stadseiland met elkaar. Dat is goed voor de kwaliteit van de buitenruimte; het geeft de wijk een mooie entree en u kunt door de wijk lopen in het groen.

Meer én betaalbare woningen

Tussen het groen is ruimte voor 3 bouwvelden. Op 2 van deze bouwvelden kunnen we meer gebouwen toevoegen. De gebouwen die daar komen, moeten bij elkaar passen: het ontwerp en de hoogte.

We houden ons aan de verdeling uit het coalitieakkoord: 40% sociale woningbouw, 35% middeldure woningbouw, 25% vrije sectorwoningen.
In de visie Welgelegen 2014 gaan de bouwhoogtes van maximaal 3 verdiepingen langs de Leidseweg tot meer dan 9 verdiepingen langs de Weg der Verenigde Naties. Dat hebben we nu specifiek gemaakt tot maximaal 13 verdiepingen. Even hoog als de bestaande gebouwen aan het Rachmaninoffplantsoen.

Bekijk de hele uitwerking van de visie Welgelegen

Juiste kaart in visie Welgelegen

We hebben een fout gemaakt met de kaartjes die stonden in de uitwerking van de visie Welgelegen. Dit hebben we hersteld. In de uitwerking van de visie had de kaart van Welgelegen-Noord hetzelfde moeten zijn als in de visie van 2014. Welgelegen-Noord is het gebied waar ook Ravellaan-Noord in ligt. We hebben per ongeluk een kaart uit het niet vastgestelde SPvE van Ravellaan-Noord gebruikt.

Project nieuwe inrichting van Welgelegen en Den Hommel

We zijn al bezig met een nieuwe inrichting van Welgelegen en Den Hommel. Dit gaat vooral om het vervangen van het riool en het opnieuw inrichten van de straten: minder asfalt, verkeersveiliger maken en meer ruimte voor fietsers. In de uitwerking van de visie Welgelegen gaat het vooral over het toeveogen van woningen. In beide projecten is het behoud van groen belangrijk. En in beide plannen kijken we naar het geheel.

Lees meer over de nieuwe inrichting Welgelegen en Den Hommel (vervanging riool en opnieuw inrichten straten)

Op de hoogte blijven en meedenken

We houden buurtbewoners op de hoogte via wijkberichten. Die informatie vindt u ook op deze pagina. Hebt u vragen? Mail dan naar visiewelgelegen@utrecht.nl of bel 14 030.

Op 9 april was er een informatieavond. U kunt tot en met 7 mei uw reactie ook per e-mail sturen naar visiewelgelegen@utrecht.nl.

Vervolg

Na 7 mei verwerken we reacties en leggen we de uitwerking van de visie Welgelegen voor aan de gemeenteraad. Daarna werken we de bouwplannen uit. U kunt daar dan ook weer op reageren. Bewoners in de buurt krijgen informatie hierover via een wijkbericht en de informatie komt ook op deze website te staan.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
mei 2024verwerken reacties
herfst 2024uitwerking visie Welgelegen laten vaststellen door college en raad
herfst 2024verdere uitwerking van de plannen

Wat is al gedaan?

Hulp en contact Visie Welgelegen

Telefoon

14 030

E-mail

visiewelgelegen@utrecht.nl