Winkelcentrum Nova en omgeving: nieuwe ontwikkelingen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Nog niet bekend

De eigenaar van winkelcentrum Nova wil samen met ons de mogelijkheden voor nieuwbouw en verbeteringen van het winkelcentrum en omgeving gaan onderzoeken.

Wat onderzoeken we en waarom?

De afgelopen jaren is het winkelcentrum een aantal keer aangepast. De eigenaar (Urban Interest Vastgoed) wil nu samen met ons gaan kijken of het mogelijk is om woningen toe te voegen op deze locatie. Ook onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat het winkelcentrum en de openbare ruimte aantrekkelijker worden. Dit doen we door de mogelijkheden te onderzoeken van:

  • het winkelcentrum beter laten aansluiten op de omgeving doordat we de ingangen van het winkelcentrum en de gevels aanpassen
  • publieke voorzieningen toevoegen (zoals horeca), nu is er een gezondheidscentrum, een apotheek en een sportschool
  • woningen toevoegen
  • de inrichting van de openbare ruimte verbeteren
  • de bereikbaarheid en routing voor fietsers en voetgangers verbeteren
  • de veiligheid van het verkeer rondom het winkelcentrum vergroten

De eigenaar van het winkelcentrum is niet de eigenaar van de 2 kiosken aan de Trumanlaan. Maar we betrekken deze eigenaar wel bij de ontwikkeling.

Onderzoeksvragen en afspraken (intentiedocument)

In dit document staan afspraken tussen de eigenaar en ons over het uitvoeren van het onderzoek naar de mogelijkheden voor deze locatie.

Wat wij willen onderzoeken een mix van wonen, werken en voorzieningen. De kantoor, horeca, winkels en publiekgerichte voorzieningen moeten blijven. De voorzieningen (gezondheidscentrum, apotheek en sportschool) nemen we mee in het onderzoek. We kijken of de omwonenden het nodig vinden om de maatschappelijke voorzieningen in de wijk en het winkelcentrum uit te breiden. Samen met de eigenaar onderzoeken we of dit kan en wat er dan precies kan: wat voor woningen en voorzieningen en voor wie en in welke prijsklasse.

Bekijk onderzoeksvragen en afspraken Winkelcentrum Nova

Op de hoogte blijven en meedenken

De eigenaar informeert de huurders, omwonenden en gebruikers van het winkelcentrum, gezondheidscentrum en de kiosken en andere belanghebbenden over het hele proces. En betrekt hen bij het onderzoek naar de mogelijke en gewenste invulling van deze plek en de uitwerking van de plannen. Binnenkort is hier meer informatie over beschikbaar.

Aanmelden nieuwsbrief

In Kanaleneiland zijn er nog meer ontwikkelingen. U kunt deze ontwikkelingen onder andere volgen via de nieuwsbrief van de gemeente Utrecht.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Ook kunt u op de website van het wijkbureau lezen wat er nog meer gebeurt in uw wijk via Wat gebeurt er in wijk Zuid?

Voorlopige planning

Wanneer gebeurt wat en door wie?
WanneerWieWat
1e kwartaal 2023Eigenaar/gemeenteOpstellen en vaststellen van de uitgangspunten en voorwaarden (Programmatische Uitgangspunten)
4e kwartaal 2023Eigenaar/gemeenteOpstellen en vaststellen kaders, eisen, uitgangspunten en voorwaarden (SPVE) + opstellen voorlopig ontwerp (gebouwen)
4e kwartaal 2023Eigenaar/gemeenteOpstellen en goedkeuren voorlopig ontwerp inrichtingsplan (buitenruimte)
3e kwartaal 2024Eigenaar/gemeenteOpstellen en goedkeuren definitief ontwerp (gebouwen) en definitief ontwerp inrichtingsplan (buitenruimte)
3e kwartaal 2024 - 3e kwartaal 2025Eigenaar/gemeenteOpstellen/vaststellen omgevingsplan en vergunningen aanvragen
4e kwartaal 2025EigenaarBegin sloop en nieuwbouw

Wat is al gebeurd?

  • 18 oktober 2022: onderzoeksvragen en afspraken vastgesteld

Waar ligt het project?

Het winkelcentrum ligt tussen de Beneluxlaan (oostzijde), de Churchilllaan (zuidzijde), de Bernadottelaan (noordzijde) en de Trumanlaan (westzijde) in.

Hulp en contact Winkelcentrum Nova

Telefoon

14 030

E-mail

wcnova@utrecht.nl