Wolvenplein: herontwikkeling

luchtfoto van voormalige gevangenis Wolvenplein

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Nog niet bekend

AM en Levenslang cv zijn de eigenaren van de gevangenis Wolvenplein. De plannen zijn dat er een mix van koop- en huurwoningen, bedrijfs- en atelierruimten, stadshotel, buurtruimte en een openbare wandelroute komt.

Wat gebeurt er?

In april 2022 heeft het college het intentiedocument vastgesteld. Zij vinden dat het plan van AM en Levenslang cv veel kans heeft. In het intentiedocument staan onderzoeksvragen voor de volgende fase. Ook de afspraken over hoe het proces gaat, de planning, de verdeling van taken en hoe iemand mee kan denken staan erin.

Bekijk het intentiedocument

Nu werken we aan een bouwenvelop. Daarin komen de antwoorden op de onderzoeksvragen uit het intentiedocument. De ontwikkelaar levert hier informatie voor aan. Als de concept-bouwenvelop gereed is, kunt u hem op deze webpagina bekijken. Ook kunt u reageren op de concept-bouwenvelop. Alle reacties en onze antwoorden daarop komen in een reactienota. Eventueel passen we de concept-bouwenvelop aan naar aanleiding van uw reactie. Het college neemt uiteindelijk een besluit over de bouwenvelop.

De bouwenvelop is de basis voor de verdere uitwerking en onderbouwing om de plannen voor het Wolvenplein te kunnen realiseren (bouwen).  
Na het doorlopen van de ruimtelijke procedure kan de ontwikkelaar de omgevingsvergunning voor het bouwproject aanvragen. Daarna start de uitvoering van de plannen.

Plannen van koper

 • een mix van wonen, sociaal en middensegment
 • werken
 • horeca
 • hotel
 • buurtruimtes
 • openbare wandelroute over het terrein en een brug over de singel

Bekijk de plannen op wolvenpleinontwikkelt.nl

Eisen en uitgangspunten nieuwe ontwikkeling

In het visiedocument staan de volgende eisen en uitgangpunten voor de nieuwe bestemming:

 • het verleden eer aan doen
 • de geschiedenis zichtbaar maken
 • iets bijzonders toevoegen aan de stad
 • geen overlast geven in de directe woonomgeving
 • de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het gebouw herkenbaar laten
 • niet meer auto’s aantrekken

Bekijk het visiedocument

Meedenken

In 2022 organiseerden de ontwikkelaars verschillende brainstormgroepen. Geïnteresseerden, belanghebbenden en buurtbewoners konden zo meedenken over de herontwikkelingsplannen voor Wolvenplein. Notulen van deze bijeenkomsten en het participatieverslag kunt u lezen op de projectpagina van de ontwikkelaar.

Lees meer over meedenken en het participatieplan op wolvenpleinontwikkelt.nl

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2022/2023Opstellen Bouwenvelop
2024Opstellen Omgevingsplan (eerder bestemmingsplan)

Wat is er al gebeurd?

 • juni 2022: gemeente Utrecht, AM en Levenslang organiseerden een informatieavond
 • april 2022: het college van B en W stelt het intentiedocument vast
 • september 2021: Rijksvastgoedbedrijf draagt Wolvenplein over aan AM (koper)
 • juli 2019: de gemeenteraad stelt het visiedocument voor het Wolvenplein vast

Verkoopproces

De gemeenteraad heeft in juli 2019 een visie vastgesteld. De visie gaf de randvoorwaarden voor de verkoop. Partijen konden daarna een plan opsturen. We beoordeelden de plannen samen met het Rijksvastgoedbedrijf. Zij waren eerder eigenaar. Plannen die voldeden, gingen door naar een 2e ronde. AM kwam met het hoogste bod en mocht haar plan verder uitwerken.

Geschiedenis van de gevangenis

De gevangenis is in 1856 gebouwd en is ruim 160 jaar oud. Regelmatig zijn er delen van de gevangenis bijgebouwd of verbouwd. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met enkele dienstwoningen. De cellen zijn in 2000 verbouwd en kregen toen glas dat tegen uitbraak bestand is. In 2014 is de gevangenis gesloten.

Hulp en contact Wolvenplein

Telefoon

14 030

E-mail

wolvenplein@utrecht.nl