Wolvenplein: herontwikkeling

luchtfoto van voormalige gevangenis Wolvenplein

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2026-2028

AM en Levenslang zijn de eigenaren van de gevangenis Wolvenplein. De plannen zijn dat er een mix van koop- en huurwoningen, bedrijfs- en atelierruimten, stadshotel, buurtruimte en een openbare wandelroute komt.

Wat gebeurt er?

Van 5 april tot en met 17 mei kon u reageren op de concept-bouwenvelop. In de concept-bouwenvelop staan de eisen en de voorwaarden die de gemeente stelt aan het plan. Het plan omvat het volgende:

 • Er komen ongeveer 36 huur- en koopwoningen en 12 short-stay appartementen.
 • Er komt een hotel met een bijzonder, thematisch concept.
 • Er komen werkruimtes voor verschillende doelgroepen.
 • In de kop van het gevangeniscomplex komt horeca (restaurant).
 • Een deel van de binnenhoven wordt openbaar en er komt ruimte voor een buurtvoorziening.
 • Het voorplein wordt zo groen mogelijk ingericht.
 • Er komt een wandelroute tussen het water en de gevangenismuur.
 • We onderzoeken de haalbaarheid van een brug over de singel.

Binnen in het gebouw blijven herkenbare onderdelen zoals galerijen, de cellenstructuur, luchtruimtes en de routing behouden. Niet-monumentale onderdelen worden verwijderd om ruimte te maken voor groen en de nieuwbouw van woningen binnen de gevangenismuur.

Lees de volledige concept-bouwenvelop

Alle reacties die we hebben ontvangen en onze antwoorden daarop komen in een reactienota. Eventueel passen we de concept-bouwenvelop aan naar aanleiding van uw reactie. Het college neemt er uiteindelijk een besluit over.

De bouwenvelop is de basis voor de verdere uitwerking en onderbouwing om de plannen voor het Wolvenplein te kunnen realiseren (bouwen). Na het doorlopen van de ruimtelijke procedure kan de ontwikkelaar de omgevingsvergunning voor het bouwproject aanvragen. Daarna start de uitvoering van de plannen.

Eisen en uitgangspunten nieuwe ontwikkeling

In 2019 stelde de gemeenteraad een visiedocument vast voor het Wolvenplein.In het visiedocument staan de volgende eisen en uitgangpunten voor de nieuwe bestemming:

 • het verleden eer aan doen
 • de geschiedenis zichtbaar maken
 • iets bijzonders toevoegen aan de stad
 • geen overlast geven in de directe woonomgeving
 • de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het gebouw herkenbaar laten
 • niet meer auto’s aantrekken

Bekijk het visiedocument

Meedenken

In 2022 organiseerden de ontwikkelaars verschillende brainstormgroepen. Geïnteresseerden, belanghebbenden en buurtbewoners konden zo meedenken over de herontwikkelingsplannen voor Wolvenplein. Notulen van deze bijeenkomsten en het participatieverslag kunt u lezen op de projectpagina van de ontwikkelaar.

Lees meer over meedenken en het participatieplan voor Wolvenplein

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024Wijzigen Omgevingsplan (eerder bestemmingsplan)

Wat is er al gebeurd?

 • april-mei 2024 kon u reageren op de concept-bouwenvelop. 
 • april 2024: gemeente Utrecht organiseerde een informatieavond over de concept-bouwenvelop Wolvenplein.  
 • juni 2022: gemeente Utrecht, AM en Levenslang organiseerden een informatieavond
 • april 2022: het college van B en W stelt het intentiedocument vast
 • september 2021: Rijksvastgoedbedrijf draagt Wolvenplein over aan AM (koper)
 • juli 2019: de gemeenteraad stelt het visiedocument voor het Wolvenplein vast

Verkoopproces

De gemeenteraad heeft in juli 2019 een visie vastgesteld. De visie gaf de randvoorwaarden voor de verkoop. Partijen konden daarna een plan opsturen. We beoordeelden de plannen samen met het Rijksvastgoedbedrijf. Zij waren eerder eigenaar. Plannen die voldeden, gingen door naar een 2e ronde. AM kwam met het hoogste bod en mocht haar plan verder uitwerken.

Geschiedenis van de gevangenis

De gevangenis is in 1856 gebouwd en is ruim 160 jaar oud. Regelmatig zijn er delen van de gevangenis bijgebouwd of verbouwd. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met enkele dienstwoningen. De cellen zijn in 2000 verbouwd en kregen toen glas dat tegen uitbraak bestand is. In 2014 is de gevangenis gesloten.

Hulp en contact Wolvenplein

Telefoon

14 030

E-mail

wolvenplein@utrecht.nl