Bouwprojecten Wolvenplein: herontwikkeling

luchtfoto van voormalige gevangenis Wolvenplein

De gevangenis Wolvenplein is verkocht aan AM uit Utrecht. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) was eigenaar van het gebouw.  

Wat gaan we doen?

Het Rijk draagt het monumentale complex deze zomer over aan de koper. We gaan nu in gesprek met AM over de haalbaarheid van het ingediende plan. Daarbij toetsten we onder andere aan huidig beleid. Daarnaast maken we afspraken over het te doorlopen proces, planning, rolverdeling en participatie.

Plannen van koper

 • mix van wonen, sociaal en middensegment
 • werken
 • horeca
 • hotel
 • buurtruimtes
 • openbare wandelroute over het terrein en een brug over de singel.

Hoe liep het verkoopproces?

De gemeenteraad heeft in juli 2019 een visie vastgesteld. Wel heeft de gemeenteraad een aantal wijzigingen gedaan. De visie gaf de randvoorwaarden voor de verkoop. Partijen konden daarna een plan indienen. We beoordeelden samen met het RVB de plannen. Plannen die voldeden, gingen door naar een tweede ronde. De partij die dan met het hoogste bod kwam, mag zijn plan verder uitwerken. Dat is AM.

Eisen en uitgangspunten nieuwe ontwikkeling

De nieuwe bestemming moet volgens de visie:

 • het verleden eer aan doen
 • de geschiedenis zichtbaar maken
 • iets bijzonders toevoegen aan de stad
 • geen overlast geven in de directe woonomgeving
 • de kenmerkende cellenstructuur, de galerijen en de vleugels van het gebouw herkenbaar blijven
 • niet meer auto’s aantrekken

Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten die staan in het visiedocument. We hebben dit visiedocument gemaakt samen met het RVB. Hier is een klankbordgroep bij betrokken geweest. Deze bestond uit omwonenden, de wijkraad Binnenstad en Centrum Management Utrecht.
Bekijk het visiedocument

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2021Overdracht aan de koper door Rijksvastgoedbedrijf
Najaar 2021Vaststellen intentiedocument door college
2022Opstellen Stedenbouwkundig programma van Eisen
2023Opstellen Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)

Geschiedenis van de gevangenis

De gevangenis is in 1856 gebouwd en is ruim 160 jaar oud. Regelmatig zijn er delen van de gevangenis bijgebouwd of verbouwd. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met enkele dienstwoningen. De cellen zijn in 2000 gerenoveerd en kregen toen glas dat tegen uitbraak bestand is. In 2014 is de gevangenis gesloten.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

wolvenplein@utrecht.nl