Hindersteinlaan: nieuwe school, sporthal en woningen

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
2026/2027

Tussen de Hindersteinlaan en het spoor zijn we van plan om nieuwe woningen, een nieuwe middelbare school en een sporthal te bouwen. We willen ook veel ruimte houden voor groen. Het groen moet aansluiten bij het groen van het Máximapark.

Wat willen we doen en waarom

We zijn van plan om nieuwe woningen, een nieuwe middelbare school (het Limus college, 1.000 leerlingen) en een sporthal aan de Hindersteinlaan in Vleuten te bouwen. We onderzoeken eerst het gebied. Samen met bewoners, ondernemers en andere partijen uit de omgeving kijken we hoe we het gebied het beste kunnen indelen. We letten er daarbij op dat het mooi aansluit op het Máximapark, de Vleutense Wetering en het historische landschap van Vleuten. En we kijken hoe de wegen en paden op elkaar kunnen aansluiten.

Het aantal inwoners en daarmee ook het aantal leerlingen in Utrecht groeit. Ook in Vleuten-De Meern. Daarom zijn hier woningen en een nieuwe school nodig. In 2022 besloot het college, na een uitgebreid onderzoek, dat dit gebied hiervoor de beste plek is. Bij een school horen ook gymzalen of een sporthal. Op deze plek kiezen we voor een sporthal. Er blijft veel ruimte voor groen, met aantrekkelijke wandelpaden.

Uitkomsten inloopbijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 3 oktober 2023 konden omwonenden hun wensen, ideeën en zorgen delen. De opkomst was groot: ongeveer 120 bezoekers hebben de inloopbijeenkomst bezocht. Hieronder leest u per onderwerp de belangrijkste punten van die avond

We hebben begin 2022 besloten dat dit de beste plek is voor een nieuwe middelbare school. Dat deden we na een onderzoek en gesprekken met mensen uit de buurt. Omwonenden van deze en andere mogelijke plekken voor de school konden ook hun mening geven via de website DenkMee

Op de inloopavond van 3 oktober 2023 vond bijna iedereen dat er niet naar hen geluisterd is en veel bezoekers zijn het oneens met de plek die nu gekozen is.

Bezoekers van de bijeenkomst vinden de schoolgebouwen, de sporthal en de appartementen te groot en te hoog voor deze plek. Het zicht op het dorp zal flink veranderen. Mensen willen graag dat het stuk groen blijft of bij het Máximapark gaat horen. Ze zijn positief over het fietspad door het gebied. Voor voetgangers zou het fijn zijn als de fiets/wandelroute vanaf de Hof ter Weideweg wordt doorgetrokken naar het geplande fietspad naar het centrum van het dorp.

Bezoekers van de bijeenkomst vinden deze plek niet geschikt voor een school en hopen dat de school ergens anders komt. Ze vinden dat er al genoeg middelbare scholen in de omgeving zijn. Ze verwachten dat het veel drukker wordt, omdat leerlingen van en naar school fietsen. Leraren moeten ook hun auto kunnen parkeren. Bezoekers van de avond geven aan dat ze overlast verwachten van de jongeren. Ze zijn bang dat de school steeds groter wordt.

Bezoekers denken dat het door de komst van de sporthal drukker wordt in de buurt, vooral in de avond en het weekend.

Veel bezoekers maken zich zorgen over de verkeersveiligheid en de verkeersdrukte in de buurt. Het gaat dan vooral om de rotonde op de Hindersteinlaan en bij de oversteek met Het Lint. Ze geven aan dat het verkeer nu al een probleem is en dat het met de nieuwe plannen alleen maar erger wordt. Ze willen dat de situatie eerst beter wordt, voordat er eventueel gebouwd kan worden. De verkeerstellingen die gedaan zijn, geven volgens de bezoekers geen goed beeld. Die zijn voor een deel in coronatijd (in 2021) gedaan.

Bezoekers wijzen erop dat er rekening gehouden moet worden met de roeken, hazen en andere dieren in het gebied.


Dit is een samenvatting van het verslag van de inloopavond. Wilt u het hele verslag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar hindersteinlocatie@utrecht.nl.

Verkeersonderzoek

We onderzoeken verder hoe we het autoverkeer van de Europaweg naar de Hindersteinlaan kunnen verminderen. Daardoor moeten de wegen veiliger en aantrekkelijker worden. Ook voeren we nieuwe tellingen uit om een goed beeld te krijgen van de situatie zoals die nu is. We verwachten begin 2024 het onderzoek af te ronden. De beste oplossingen zullen we met de buurt verder uitwerken.

Meedenkgroepen

27 mensen hebben zich opgegeven voor de meedenkgroepen. We hebben besloten om eerst het extra verkeersonderzoek te doen. Daarna willen we met de meedenkgroepen bij elkaar komen. U kunt zich nog aanmelden via hindersteinlocatie@utrecht.nl

Schetsen van de plannen

Hieronder staan de schetsen die te zien waren tijdens de inloopavond.

Een 1e schets

De basis van deze schets is de Vleutense Wetering. De appartementen komen langs de Vleutense wetering. De ruimte langs het spoor wordt gebruikt om te parkeren. Er komt ruimte om een parkzone en een fietspad te maken tussen het Máximapark en de kern van Vleuten. Doordat de ruimte tussen alle gebouwen openbaar is, kunnen we meer bomen planten en sluit het gebied aan op de omgeving van het park.

Een voorbeeld van het zicht op de dorpskern van Vleuten vanaf de rotonde

Plattegrond van het gebied

Voorbeeld van een plattegrond van het gebied waarop de verschillende functies zijn ingetekend. Aan de bovenkant van de plattegrond lopen de Hindersteinlaan en de Vleutense Wetering. Aan de onderkant is het spoor. Van links naar recht zijn de appartementengebouwen, de sporthal en de school ingetekend. In de uiterst rechtse hoek is in het gebied de Tol een restaurant ingetekend.

Doorsnede Hindersteinlaan

Op deze tekening is een doorsnede te zien met aan de linkerkant het nieuwe fietspad, dan de parkzone met een nieuw voetpad, de Vleutense Wetering en daarnaast de Hindersteinlaan.

Verkeerssituatie

Op deze luchtfoto is de verbinding tussen de Hindersteinlaan en de Europaweg aangegeven. Die route is erg druk en wordt door sommige mensen als minder veilig ervaren. We onderzoeken nu of, en zo ja welke mogelijkheden er zijn om het autoverkeer te verminderen en de wegen veiliger en aantrekkelijker te maken. Pas als we zeker weten dat die mogelijkheid er is, kunnen de woningen gebouwd worden. We gaan daarover later met de buurt in gesprek.

Projecten in de omgeving

Er spelen meerdere ontwikkelingen in de omgeving van de Hindersteinlaan.

Ontwikkelingen omgeving Hindersteinlaan

Op de hoogte blijven

We houden u op deze webpagina op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Of meld u aan voor de nieuwsbrief van de wijk Vleuten-De Meern.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Winter 2023/2024Verkeersonderzoek
Vanaf 2024Bijeenkomsten met de meedenkgroep
2024Plan met eisen en wensen voor het gebied maken
Begin 2024Eerste versie plan met eisen en wensen voor het gebied presenteren aan de buurt
2024Vaststellen plan met eisen en wensen voor het gebied door college en gemeenteraad
2025Omgevingsplan (regels voor het gebied) maken
Eind 2025Vaststellen Omgevingsplan door gemeenteraad
2026 / 2027Start bouw

Wat is al gebeurd?

Waar ligt het project?

Het gebied ligt tussen de Hindersteinlaan, de Pastoor Ohllaan, Het Lint en het spoor. Het ligt aan de rand van het Maximapark en is via het Lint met het park verbonden.

Wat gebeurt er nog meer in de buurt?

Plannen Kloosterweide

Aan de andere kant van de Hindersteinlaan, aan de Kloosterweide, wil de eigenaar en ontwikkelaar van dat gebied ook nieuwe woningen bouwen.

Lees meer over de plannen aan de Kloosterweide/Hindersteinlaan

Plannen gebied 'De Tol'

In het driehoekige gebied ‘De Tol’, aan de andere kant van Het Lint, kan horeca komen. Ook kan er een voorziening komen voor sport, cultuur, ontspanning of een ander maatschappelijk doel. Daar zijn nog geen plannen voor.

Hulp en contact Hindersteinlaan

Telefoon

14 030

E-mail

hindersteinlocatie@utrecht.nl