Hindersteinlaan: nieuwe school, sporthal en woningen

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
2026/2027

Tussen de Hindersteinlaan en het spoor komen nieuwe woningen, een nieuwe middelbare school en een sporthal. We willen ook veel ruimte houden voor groen. Het groen moet aansluiten bij het groen van het Máximapark.

Wat gaan we doen en waarom

We bouwen nieuwe woningen, een nieuwe middelbare school (het Limus college, 1.000 leerlingen) en een sporthal aan de Hindersteinlaan in Vleuten. We onderzoeken eerst het gebied. Samen met bewoners, ondernemers en andere partijen uit de omgeving kijken we hoe we het gebied het beste kunnen indelen. We letten er daarbij op dat het mooi aansluit op het Máximapark, de Vleutense Wetering en het historische landschap van Vleuten. En we kijken hoe de wegen en paden op elkaar kunnen aansluiten.

Het aantal inwoners en daarmee ook het aantal leerlingen in Utrecht groeit. Ook in Vleuten-De Meern. Daarom zijn hier woningen en een nieuwe school nodig. In 2022 besloot het college, na een uitgebreid onderzoek, dat dit gebied hiervoor de beste plek is. Bij een school horen ook gymzalen of een sporthal. Op deze plek kiezen we voor een sporthal. Er blijft veel ruimte voor groen, met aantrekkelijke wandelpaden.

Onderzoek verkeer

Bewoners maken zich zorgen over het verkeer op de Hindersteinlaan en de straten daaromheen. We vinden het belangrijk dat de Hindersteinlaan goed bereikbaar en veilig is. Daarom onderzoeken we hoe we de Hindersteinlaan veiliger, prettiger en minder druk kunnen maken. We bouwen pas extra woningen als we weten hoe we dit kunnen doen.

Meedenken

Inloopbijeenkomst 3 oktober

U bent van harte uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 3 oktober. We presenteren dan de mogelijkheden voor de inrichting van het gebied. U kunt uw ideeën, wensen en zorgen vertellen/delen.

  • Wanneer: dinsdag 3 oktober 2023, 19.00 uur tot 21.00 uur
  • Locatie: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1, Vleuten

Reageren op de plannen

Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst of wilt u na de bijeenkomst uw reactie geven? Na de inloopbijeenkomst kunt u op deze website enkele afbeeldingen van het plan bekijken. Uiterlijk 16 oktober kunt u uw reactie mailen naar: leidscherijngroeit@utrecht.nl.

Meedoen aan de meedenkgroep

U kunt ook meedoen aan de meedenkgroep. We maken een plan over wat we gaan bouwen, hoeveel parkeerplaatsen er komen en hoe duurzaam het moet zijn. Op de inloopbijeenkomst kunt u zich aanmelden voor de meedenkgroep, of een e-mail sturen naar leidscherijngroeit@utrecht.nl. Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 16 oktober.

De meedenkgroep komt 4 tot 6 keer bij elkaar op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. We willen rekening houden met alle wensen en ideeën, maar niet alles is mogelijk. Het kan zijn dat we anders beslissen. Er zijn niet heel veel plekken. Het is ook belangrijk dat er veel verschillende mensen in de groep zitten. Daardoor kan het zijn dat niet iedereen kan meedoen. 

Op de hoogte blijven

We houden u op deze webpagina op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Of meld u aan voor de nieuwsbrief van de wijk Vleuten-De Meern.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2023Gebied onderzoeken
Najaar 2023Onderzoek van het gebied presenteren aan de buurt. Wensen en ideeën ophalen
Eind 2023 - begin 2024Bijeenkomsten met de meedenkgroep
2024Plan met eisen en wensen voor het gebied maken
Begin 2024Eerste versie plan met eisen en wensen voor het gebied presenteren aan de buurt
2024Vaststellen plan met eisen en wensen voor het gebied door college en gemeenteraad
2025Omgevingsplan (regels voor het gebied) maken
Eind 2025Vaststellen Omgevingsplan door gemeenteraad
2026 / 2027Start bouw

Wat is al gebeurd?

Waar ligt het project?

Het gebied ligt tussen de Hindersteinlaan, de Pastoor Ohllaan, Het Lint en het spoor. Het ligt aan de rand van het Maximapark en is via het Lint met het park verbonden.

Wat gebeurt er nog meer in de buurt?

Plannen Kloosterweide

Aan de andere kant van de Hindersteinlaan, aan de Kloosterweide, wil de eigenaar en ontwikkelaar van dat gebied ook nieuwe woningen bouwen.

Lees meer over de plannen aan de Kloosterweide/Hindersteinlaan

Plannen gebied 'De Tol'

In het driehoekige gebied ‘De Tol’, aan de andere kant van Het Lint, kan horeca komen. Ook kan er een voorziening komen voor sport, cultuur, ontspanning of een ander maatschappelijk doel. Daar zijn nog geen plannen voor.

Hulp en contact Hindersteinlaan

Telefoon

14 030

E-mail

hindersteinlocatie@utrecht.nl