Langerakbaan: opnieuw inrichten

Fase project:
in voorbereiding

Geplande bouw:
Voorjaar 2025

We richten een deel van de Langerakbaan opnieuw in. Het asfalt op de Hogeweidebaan, de Hogeweide en een deel van de Langerakbaan heeft onderhoud nodig. Wij maken de weg dan direct aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. We doen eerst 6 maanden een proef met de nieuwe inrichting.

Wat gaan we doen?

  • Er komt groot onderhoud aan de Langerakbaan. We vervangen de bovenste laag van het asfalt.
  • We maken de fietsroute aantrekkelijker. Zodat fietsers minder hoeven te wachten en vaker voorrang hebben. Ook richten we de oversteekpunten veiliger in en voegen we meer groen toe.
  • Fietsers en voetgangers op de Langerakbaan krijgen in deze nieuwe situatie voorrang.
  • We verwijderen de rijstroken voor auto’s die naar links gaan. Daardoor blijft er nog maar 1 rijstrook over voor alle richtingen. Dit zorgt voor een kortere oversteek voor fietsers en voetgangers over de Langerakbaan.
  • We willen op sommige plekken verkeerslichten verwijderen. We doen daarvoor eerst een proef zonder deze verkeerslichten. Zodat we zeker weten dat de nieuwe inrichting goed werkt.

Proef zonder verkeerslichten

Wij doen 6 maanden een proef zonder verkeerslichten. We zetten de verkeerslichten eerst 3 maanden op knipperen. Daarna zetten we ze 3 maanden helemaal uit.

We voeren de proef uit op deze kruispunten:

  • Houtrakgracht-Langerakbaan
  • Klifrakplantsoen-Langerakbaan
  • Grietmansraklaan-Langerakbaan

We verwachten dat de proef op deze kruispunten veilig is. En dat het verkeer blijft stromen. We bekijken de situatie regelmatig. En u kunt uw ervaringen delen. Is het toch onveilig? Dan zetten we de verkeerslichten direct weer aan.

Zijn de resultaten van de proef positief? Dan nemen we een definitief besluit over het nieuwe ontwerp.  

Op de hoogte blijven en meedenken

We houden u op deze pagina op de hoogte. U kunt tijdens de proef uw (positieve of negatieve) ervaringen vanaf 20 september delen via DenkMee.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
September 2023 – februari 2024Proef uitvoeren
Voorjaar 2024Resultaten beoordelen en bepalen hoe we verder gaan
Voorjaar 2024Inloopbijeenkomst de uitkomsten van de proef en het vervolg voor de Langerakbaan
Voorjaar 2025Start werkzaamheden nieuwe inrichting

Hulp en contact Langerakbaan

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur