ZONOR-dreven: onderzoek bouw middelbare school en sporthal

Fase project
In voorbereiding

Besluit haalbaarheid
Eind 2025 - begin 2026

In Overvecht zoeken we een plek voor een nieuwe middelbare school, een sporthal en nieuwe woningen. We hebben hiervoor 30 locaties onderzocht. De locatie ZONOR-dreven kreeg de voorkeur. ZONOR staat voor Zambesidreef, Ossewagendreef, Nataldreef en Oranjerivierdreef.

Wat willen we onderzoeken en waarom? 

Op dit moment is er nog geen brede middelbare school in Overvecht. Een brede middelbare school is een school met mavo, havo en vwo onderwijs. Zo’n middelbare school is wel gewenst voor de jeugd. De wijk heeft ook behoefte aan een extra sporthal en nieuwe woningen. Daarom deden we onderzoek naar een geschikte plek. Ook het Wijkplatform Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht dachten mee en leverden locaties aan. Uiteindelijk nam het college van B&W het besluit om de ZONOR-dreven aan te wijzen als voorkeurslocatie. Het college liet dat in november 2023 ook aan de raad weten. Voor de bouw van een vo-school (voortgezet onderwijs) op deze plek is ook sloop en nieuwbouw van woningen nodig.

Bekijk de Raadsbrief Locatie VO-school Overvecht Utrecht

Wat is de situatie nu?

Op 7 maart 2024 sprak de gemeenteraad over het onderzoek om in de ZONOR-buurt een middelbare school en sporthal te bouwen. De gemeenteraad wil weten waarom andere locaties zijn afgevallen. Voor er een keuze komt, wil de raad nog andere locaties in Overvecht bespreken. En ze wil weten of een school aan de Grote Trekdreef toch mogelijk is, zonder sloop en nieuwbouw van woningen. Dit is de plek waar de 2 oude schoolgebouwen en gymzaal staan. 

De gemeente gaat de gevraagde informatie op een rij zetten. Als de gemeenteraad dat wil praat de raad dan weer verder over de locaties. Daarna wordt duidelijk of we verder gaan met onderzoek naar de nieuwbouw van een school op de locatie ZONOR-dreven. 

Meedenken of meer informatie

 • Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar zonor@utrecht.nl. Als de planvorming start, nodigen we bewoners en mensen uit de buurt uit om mee te denken. 
 • Wilt u meer lezen over het project? Kijk dan op de website van Bo-Ex.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneer Wat
Voorjaar - zomer 2024

Raadsinformatiebijeenkomst: 27 februari 2024

Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken: 7 maart 2024

Aanleveren informatie aan Raad: eind april 2024

Besluit over locatie VO-school en sporthal: afhankelijk van het debat in gemeenteraad

Wat is er al gebeurd?

 • 7 maart 2024: debat in de gemeenteraad over het onderzoek om in de ZONOR-buurt een middelbare school en sporthal te bouwen. De gemeenteraad wil eerst meer informatie voordat er een keuze komt.
 • November 2023: raadsbrief keuze locatie ZONOR-dreven, wijkbericht huis-aan-huis, gesprekken op straat, informatieavonden huurders Bo-Ex. De meeste opmerkingen en vragen gingen over: 
  • waarom moeten de school en sporthal hier komen? 
  • is er al besloten dat er woningen worden gesloopt? 
  • welke rechten hebben huurders?
 • 2022: uitvoeren locatieonderzoek en gesprek hierover met het Wijkplatform Overvecht en bewonersplatform Overvecht.

Hulp en contact ZONOR-dreven

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur