Genealogie

Bent u op zoek naar uw stamboom? In het gemeentearchief vindt u doop-, trouw-, begraafboeken en andere bronnen die u kunt gebruiken voor stamboomonderzoek. Kijk in de online collecties of breng een bezoek aan het Utrechts Archief. Nieuwere gegevens vraagt u op bij Burgerzaken.

In het Utrechts Archief vindt u:

 • geboorteaktes van 100 jaar of ouder
 • huwelijksaktes van 75 jaar of ouder
 • overlijdensaktes van 50 jaar of ouder van de gemeente Utrecht

Ook bezit het Utrechts Archief de bevolkingsadministratie van Utrecht van vóór het jaar 1936. Deze gegevens zijn openbaar en u kunt ze inzien.

Opvragen van gegevens bij Burgerzaken

U kunt niet alle gegevens opvragen. Alleen gegevens zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens en de geboortedatum of datum van overlijden kunt u opvragen uit de bevolkingsadministratie. Deze administratie heet nu Basisregistratie personen (BRP) en loopt vanaf 1936.

Andere gegevens mag Burgerzaken niet verstrekken. Gegevens van nog levende personen kunt u alleen opvragen als die persoon schriftelijke toestemming geeft. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van persoonsgegevens na 1936 bij het Informatieverzoek verstrekking persoonsgegevens.

Opvragen van uittreksels van aktes uit de burgerlijke stand

U vraagt bij Burgerzaken een uittreksel of afschrift aan van een akte van geboorte, huwelijk of overlijden. Maak hiervoor een afspraak en kies voor ‘uittreksel burgerlijke stand’.

U geeft aan:

 • van wie u een uittreksel aanvraagt
 • de datum van geboorte, huwelijk of overlijden; afhankelijk van de akte die u aanvraagt

Een uittreksel van een akte bevat alleen gegevens over de persoon zelf. Niet van de ouders, partner of kinderen. U kunt een afschrift (volledige kopie) van de akte alleen aanvragen als u dat mag (als u 'bevoegd' bent). Meestal geldt dat alleen voor uzelf of een naast familielid. Bijvoorbeeld de vader, moeder, grootouders, kind of kleinkind.

U kunt wel zonder bijzondere voorwaarden een afschrift aanvragen van huwelijks- en overlijdensakten die voor 1995 zijn opgesteld.

Kosten 2024

Het opvragen van een uittreksel of afschrift van een akte kost € 16,60

Centraal Bureau voor Genealogie

Op 1 oktober 1994 is de Basisregistratie Personen ingevoerd. Van iedereen die toen in een Nederlandse gemeente stond ingeschreven, bleef de persoonskaart in die gemeente achter. Is iemand voor die tijd overleden? Dan ging de persoonskaart naar het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).

Bent u op zoek naar informatie over een persoon die voor 1 oktober 1994 overleden is? Dan kunt u terecht op cbg.nl.

Meer informatie

Hulp en contact Burgerzaken

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur

E-mail

burgerzaken@utrecht.nl

Bezoekadressen

 • Stadskantoor
  Stadsplateau 1, Utrecht
 • Wijkservicecentrum Vleuten-de Meern
  Dorpsplein 1, Vleuten