Duurzame stad

We willen dat iedereen in Utrecht in een prettige en gezonde omgeving leeft. Ook in de toekomst. Daarom werken we samen met bewoners en bedrijven aan een duurzame stad.

Gezonde leefomgeving

Omdat we met steeds meer mensen samenwonen in de stad, staat gezond stedelijk leven bovenaan. We bouwen duurzame woningen en werken aan een groene en fijne leefomgeving. We gaan slim om met de ruimte. En we bereiden ons voor op klimaatverandering.  

Energie

We stappen in Utrecht over op duurzame energie. We willen slim energie besparen en meer duurzame energie opwekken. Een stad met zoveel inwoners, bezoekers en bedrijven heeft een grote vraag naar energie. We zijn daarom vandaag al druk bezig met de energie van morgen.

Vervoer

Ook is slimmer en gezonder vervoer noodzakelijk. We maken nu stevige keuzes, want de stad groeit met inwoners, werknemers en bezoekers maar de ruimte blijft hetzelfde. In Utrecht geven we daarom voorrang aan schone vervoersmiddelen die zo min mogelijk ruimte innemen.

Zelf aan de slag?

Wilt u in uw huis, tuin of buurt aan de slag? We helpen u graag op weg!

Energie besparen en duurzame energie gebruiken

Hitte, droogte en wateroverlast voorkomen

Luchtvervuiling voorkomen

Verlies van grondstoffen tegengaan

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier