Duurzame stad Circulaire stad

Knoopkazerne in herbouw

In Utrecht liggen veel kansen voor de circulaire economie. In onze sterk groeiende stad hebben we veel grondstoffen nodig. Er komt ook weer veel materiaal vrij dat we opnieuw kunnen gebruiken. In 2050 wil Utrecht als stad helemaal circulair zijn. Een volledig hernieuwbare stad, waarin we optimaal gebruik maken van onze grondstoffen en materialen, van duurzame energiebronnen en het menselijk kapitaal in onze stad.

Wat is de circulaire economie?

In de circulaire economie zien we restmaterialen als een belangrijke bron van grondstoffen, in plaats van als afval dat vernietigd moet worden. Veel afgedankte spullen zijn prima opnieuw te gebruiken. Producten moeten dan wel zo ontworpen en gemaakt zijn dat ze makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. Belangrijk is ook dat ze gemaakt zijn van niet-giftige, zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen. En dat ze geproduceerd zijn met respect voor mens en milieu. Dat vraagt wel dat bedrijven meer en beter samenwerken, om de grondstoffen in de keten te kunnen behouden en delen. Ook gaan mensen en bedrijven spullen meer delen, om ze langer en efficiënter te kunnen gebruiken.

Voorbeelden:

 • Nieuwe huizen bouwen met materialen uit afgebroken huizen.
 • Reststromen zoals papier en plastic apart inzamelen zodat we daar weer nieuwe, hoogwaardige producten van kunnen maken.
 • Modulair en adaptief bouwen, zodat gebouwen kunnen mee veranderen met de tijd qua functiegebruik en omvang.
 • Kleding en meubilair een tweede leven geven, in plaats van nieuw textiel te laten maken in andere landen.

Wat doet de gemeente?

Met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord in 2017 heeft de gemeente Utrecht zich met een groot aantal andere overheden en bedrijven verbonden aan de ambitie om in 2050 100% circulair te zijn. In de raadsbrief Circulaire economie (17 december 2017) staat hoe we daar willen komen. We stimuleren, verbinden en omarmen initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een circulaire stad. We maken ruimte voor circulaire initiatieven en stimuleren kansen voor economische ontwikkeling. Daarbij willen we samen leren en experimenteren.

Samenwerking

Ook werken we samen met bedrijven, ondernemers, organisaties en andere overheden in de stad en de regio. Zo maken we deel uit van de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Ook werken we nauw samen met het Utrecht Sustainability Institute en met de Economic Board Utrecht, de Green Business Club Utrecht en MVO Nederland. Verder maken we ons samen met andere grote gemeenten bij het Rijk sterk voor wet- en regelgeving waarmee bedrijven en organisaties in onze stad de circulaire transitie beter kunnen maken.

Invloed uitoefenen

In de transitie naar een circulaire economie richt de gemeente zich op:

 • Circulair inkopen
 • Van afval naar grondstof
 • Circulair bouwen en demonteren

Hier kunnen we als gemeente de meeste invloed uitoefenen, omdat we hier zelf aan het stuur staan. Uit de Strategische Verkenning ‘Op weg naar Cirkelregio Utrecht’ (Utrecht Sustainability Institute, 2015) weten we dat hier veel winst te behalen is voor de circulaire economie, omdat daarmee in onze stad en in de regio veel materialen gemoeid zijn. Daarom kunnen we hier op termijn misschien ook kosten besparen.

Circulaire meubels

Als gemeente proberen we zelf ook het goede voorbeeld te geven.

 • We richten ons kantoor in met refurbished en circulair meubilair. Bestaand materiaal wordt opgefrist en gerepareerd, of vervangen door nieuwe meubels die circulair worden ontworpen en ook weer worden teruggenomen door de leverancier.
 • In ons stadskantoor scheiden we afval maximaal: afvalvrij stadskantoor
 • Landgoedmeubilair maken we van zieke of omgewaaide bomen en takken op onze landgoederen.
 • We kopen steeds meer producten en diensten duurzaam in. Bekijk de voorbeelden.

Wat kunt u zelf doen?

 • Zamel uw afval gescheiden in. Breng gebruikte spullen zoals kleding en apparaten bij kringloopwinkels of inzamelingspunten.
 • Gooi oude apparaten niet weg, maar laat ze repareren bij bijvoorbeeld een Repair café. In Utrecht zijn er maandelijkse Repair Cafés in 10 wijken
 • Koopt u iets nieuws? Kies voor spullen die lang mee gaan en die ook makkelijk te repareren zijn. Zijn ze ook eenvoudig uit elkaar te halen en opnieuw te gebruiken, wanneer u ze straks niet meer nodig hebt?

Help ons Utrecht circulair te maken

Hebt u een idee waarmee we Utrecht meer circulair kunnen maken? Mail dan naar milieu@utrecht.nl.

Interessante links

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier

Uw mening