Duurzame stad Circulaire stad

Knoopkazerne in herbouw

In Utrecht liggen veel kansen voor de circulaire economie. In onze sterk groeiende stad hebben we veel grondstoffen nodig. Er komt ook weer veel materiaal vrij dat we opnieuw kunnen gebruiken. In 2050 wil Utrecht als stad helemaal circulair zijn.

Een volledig hernieuwbare stad, waarin we optimaal gebruik maken van:

 • onze grondstoffen en materialen
 • duurzame energiebronnen
 • het menselijk kapitaal in onze stad

Wat is de circulaire economie?

In de circulaire economie zien we restmaterialen als een belangrijke bron van grondstoffen. En niet als afval dat weggegooid moet worden. Veel afgedankte spullen zijn prima opnieuw te gebruiken. Producten moeten dan wel zo ontworpen en gemaakt zijn dat ze makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. Belangrijk is ook dat ze gemaakt zijn van niet-giftige, zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen. En dat ze geproduceerd zijn met respect voor mens en milieu. Dat vraagt wel dat bedrijven meer en beter samenwerken, om de grondstoffen in de keten te kunnen behouden en delen. Ook gaan mensen en bedrijven spullen meer delen, om ze langer en efficiënter te kunnen gebruiken.

Voorbeelden:

 • nieuwe huizen bouwen met materialen uit afgebroken huizen
 • reststromen zoals papier en plastic apart inzamelen zodat we daar weer nieuwe, hoogwaardige producten van kunnen maken
 • modulair en adaptief bouwen, zodat gebouwen kunnen mee veranderen met de tijd qua gebruik en omvang
 • kleding en meubilair een tweede leven geven, in plaats van nieuw textiel te laten maken in andere landen

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft zich verbonden aan de ambitie om in 2050 100% circulair te zijn. Dit deden we met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord in 2017. Ook veel andere overheden en bedrijven doen mee. In het plan Utrecht Circulair 2020-2023 staat wat Utrecht wil doen tot en met 2023. Circulaire economie staat nog in de kinderschoenen. Daarom gaan we eerst samen leren en experimenteren.

Tot en met 2023 geven we voorrang aan de volgende punten:

 • we willen een aantrekkelijke stad zijn voor circulaire bedrijven
 • de gemeente koopt zelf steeds meer circulair in
 • we gaan nieuwe gebouwen en wegen zo circulair mogelijk (laten) bouwen
 • afval gebruiken we als grondstof als dat mogelijk is
 • we moedigen Utrechtse scholen aan om circulaire lessen en opleidingen aan te bieden

Samenwerking

Ook werken we samen met bedrijven, ondernemers, organisaties en andere overheden in de stad en de regio. Zo maken we deel uit van de Alliantie Cirkelregio Utrecht. We werken nauw samen met de Green Business Club Utrecht en MVO Nederland. Op Europees niveau werken we samen met kennisinstellingen en andere steden aan circulariteit middels de projecten URGE en REDUCES. Verder vragen we samen met andere grote gemeenten bij het Rijk om wet- en regelgeving. Bedrijven en organisaties in onze stad kunnen zo de verandering naar circulair beter maken.

Circulaire meubels

Als gemeente proberen we zelf ook het goede voorbeeld te geven.

 • We richten ons kantoor in met 'refurbished' en circulair meubilair. Refurbished betekent dat tweedehands spullen daarna opgeknapt zijn. Bestaand materiaal wordt opgefrist en gerepareerd. Het kan ook vervangen worden door nieuwe meubels die circulair worden ontworpen. Die meubels neemt de leverancier dan ook weer terug.
 • In ons stadskantoor scheiden we afval maximaal: afvalvrij stadskantoor
 • Landgoedmeubilair maken we van zieke of omgewaaide bomen en takken op onze landgoederen.
 • We kopen steeds meer producten en diensten duurzaam in. Bekijk de voorbeelden

Circulair bouwen

We werken aan een pilot met circulair gebouwde kleedruimtes op Sportpark Lunetten. Bekijk de video waarin we dit proces laten zien: met een oude spijkerbroek als isolatiemateriaal en herbruikbare bakstenen.

Wat kunt u zelf doen?

 • Zamel uw afval gescheiden in. Breng gebruikte spullen zoals kleding en apparaten bij kringloopwinkels of inzamelingspunten.
 • Gooi oude apparaten niet weg, maar laat ze repareren bij bijvoorbeeld een Repair café. In Utrecht zijn er maandelijkse Repair Cafés in 10 wijken.
 • Koopt u iets nieuws? Kies voor spullen die lang mee gaan en die ook makkelijk te repareren zijn. Er komt een moment dat u ze niet meer nodig hebt. Zijn ze dan ook eenvoudig uit elkaar te halen en opnieuw te gebruiken?

Help ons Utrecht circulair te maken

Hebt u een idee waarmee we Utrecht meer circulair kunnen maken? Mail dan naar milieu@utrecht.nl.

Meer over circulaire economie

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier