Duurzame stad Elektrisch vervoer

Scooters

In Utrecht moedigen we het gebruik van elektrisch vervoer aan. Daarmee verbeteren we de luchtkwaliteit. Dit is beter voor het klimaat. Zo maken we van Utrecht een gezonde en leefbare stad.

In 2015 hebben we het actieplan schoon vervoer (2015-2020) vastgesteld. In het actieplan staat hoe we in de jaren 2015 tot 2020 de plannen voor schoon vervoer uitvoeren.

Bekijk het actieplan schoon vervoer

Hoe doen we dat?

We proberen het gebruik van elektrisch vervoer te verhogen door:

  • Aanmoedigen van bewoners, bezoekers en ondernemers om over te stappen op schonere vormen van vervoer zoals elektrische auto’s, scooters en busjes.
  • Plaatsen van laadpalen door heel Utrecht. Bekijk de kaart met de bestaande openbare laadpalen. We plaatsen een nieuwe laadpaal zodra die nodig is. Zijn de bestaande laadpalen in de buurt veel in gebruik? Dan komt er een nieuwe bij. De mogelijke plekken voor nieuwe laadpalen staan in het locatieplan openbare laadpalen. Van 2 tot en met 22 maart 2020 konden bewoners het locatieplan bekijken en erop reageren. We hebben alle ruim 2.800 reacties verwerkt en het locatieplan aangepast. Lees meer over locatieplan openbare laadpalen.
  • Vervangen van onze eigen auto’s door schonere, elektrische voertuigen, bijvoorbeeld elektrische veegwagens, elektrische bestelauto's en elektrische scooters.
  • Overgaan van het openbaar vervoer in en om Utrecht op elektrisch.
  • Ondersteunen van ondernemers die kiezen voor elektrisch vervoer en andere vormen van schoon vervoer zoals het delen van auto’s.

Bekijk ook de infographic (pdf, 2,1 MB) over wat wij doen om het verkeer 'zero emissie' (uitstootvrij) te maken.

Subsidies en regelingen

De gemeente heeft zelf op dit moment geen subsidies voor elektrisch rijden. Er zijn landelijke regelingen voor elektrisch rijden. Lees hierover de website van Nederland Elektrisch.

Is elektrisch vervoer ook echt schoon?

Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit in de stad, omdat er geen schadelijke uitlaatgassen als stikstofoxiden en fijn stof bij vrijkomen. Deze auto’s zijn zuiniger in energie en zorgen voor 30-55% minder CO2-uitstoot dan standaard auto’s. De winst is nog groter bij gebruik van duurzame stroom. Daarom biedt de gemeente Utrecht alleen groene stroom aan op de laadpalen.

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl