Oog in Al

Fase project:
In voorbereiding

Verwachte uitvoering:
Tussen 2025 en 2034

Utrecht wil een duurzame stad zijn. Daarom stappen we over op aardgasvrij verwarmen en koken. In uw buurt maken we een plan hoe aardgasvrij op een goede en betaalbare manier kan. Overstappen naar aardgasvrij doen we stap voor stap en samen met de buurt.

Woont of werkt u in Oog in Al?

Weet u niet zeker of uw woning in Oog in Al valt? Vul dan uw postcode in op de kaart en zie wanneer u aan de beurt bent om van het aardgas af te gaan.

Hoe ver zijn we?

We staan nog helemaal aan het begin. We schatten in dat we zo’n 10 jaar nodig hebben om de buurt aardgasvrij te maken. De eerste 2 jaar onderzoeken we wat voor iedereen de beste oplossing is. Dit schrijven we op in een plan.

Bekijk de 6 stappen die we moeten doorlopen

Oog in Al aardgasvrij, samen komen we er dichterbij

Verandert er iets voor u?

Er verandert in de toekomst iets in uw woning of bedrijf als u: 

 • Nog kookt op een gasfornuis. Overstappen op elektrisch koken, is dan een goede oplossing. 
 • Een ketel of boiler op gas hebt voor uw verwarming en warm water. We onderzoeken of een aansluiting op een warmtenet voor uw woning de beste manier is om aardgasvrij te verwarmen. Een andere optie is een warmtepomp.
 • Voor uw bedrijf aardgas gebruikt, bijvoorbeeld in een stomerij of restaurant.

Bent u al aangesloten op een warmtenet (stadsverwarming) of een warmtepomp? En kookt u al elektrisch? Dan verandert er voor u niets.

Wat kunt u zelf doen?

Om aardgasvrij te worden is het nodig dat we gebouwen isoleren en het energiegebruik verminderen. U kunt zelf alvast meehelpen door uw gebouw duurzamer te maken en te isoleren. Op deze manier kunt u direct besparen op uw energierekening.

Wat betekent aardgasvrij wonen voor u?

Buurtinitiatief Oog voor Warmte

Een groep inwoners is al gestart met een plan om Oog in Al duurzaam en lokaal te verwarmen. Hiervoor hebben ze een buurtcoöperatie opgericht waar inwoners lid van kunnen worden: Oog voor Warmte. Het idee is om met een warmtenet via aquathermie (met water uit het Merwedekanaal als warmtebron) een deel van Oog in Al te verwarmen. Misschien is dit (een deel van) de oplossing. Dat moet uit verder onderzoek blijken. De gemeente en Oog voor Warmte onderzoeken samen wat de beste warmte-oplossing is voor de hele buurt.

Meedenken over de plannen in uw buurt

Op dit moment onderzoeken wij hoe uw buurt aardgasvrij kan worden. We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers hierover meedenken. Dat kan op meerdere manieren. Deze staan op de website van DenkMee. Daar vindt u ook alle resultaten.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2025

Eerste versie uitvoeringsplan Oog in Al klaar. In dit plan staat:

 • wat de nieuwe manier van verwarmen wordt
 • wie het gaat aanleggen en wanneer
 • hoe we dit gaan betalen.
 
2025Besluitvorming over Uitvoeringsplan Oog in Al. Vindt de gemeenteraad dit plan goed? Dan stelt de raad het plan vast en is het definitief.
Na 2025

Heeft de gemeenteraad het uitvoeringsplan vastgesteld? Dan  

ontvangt iedereen in de buurt een aanbod om over te stappen op de nieuwe manier van verwarmen en. Ook starten de werkzaamheden in uw buurt.

Wat is er al gebeurd?

 • Najaar 2023: meedenken en onderzoek in Oog in Al
 • 9 november 2023: 2e informatiebijeenkomst met deelsessies Oog in Al aardgasvrij
 • 26 oktober 2023: tweede wijkbericht
 • 5 september 2023: informatiebijeenkomst Oog in Al aardgasvrij
 • Juni – 20 september 2023: vragenlijst Oog in Al
 • 27 juni 2023: eerste wijkbericht
 • Eind 2021: gemeenteraad heeft Transitievisie Warmte deel 2 vastgesteld. Oog in Al is een van de 24 buurten waar we de komende jaren van start gaan.
 • Medio 2021: gemeenteraad heeft Transitievisie Warmte deel 1 vastgesteld. In Oog in Al is het meest logische alternatief voor aardgas een warmtenet.

Nieuwsbrief

We delen regelmatig nieuws via de digitale nieuwsbrief van de gemeente Utrecht. Meld u aan voor de nieuwsbrief en kies voor nieuws uit Utrecht-West (subwijk: Oog in Al).

Meld u aan voor Nieuwsbrief Utrecht

Hulp en contact Aardgasvrij

Telefoon

14 030

E-mail

aardgasvrij@utrecht.nl