Overvecht-Noord

Utrecht wil een duurzame stad zijn. Daarom werken we in Overvecht-Noord, en in de rest van Utrecht, aan de overstap naar schone energie. We doen dat samen met Bo-Ex, Portaal, Woonin (voorheen Mitros), Stedin en Energie-U.

Uitkomsten onderzoek verwarmen zonder aardgas

In de winter van 2020 vroegen we bewoners om hun mening over Overvecht-Noord aardgasvrij. Veel bewoners zeiden dat ze het belangrijk vinden dat de overstap voor iedereen betaalbaar en duurzaam is. We hebben onderzocht welke manier van verwarmen haalbaar en betaalbaar is.

Warmtenet

Warmtenet (stadsverwarming) blijkt voor grote delen van de wijk de beste manier van verwarmen. We zijn in gesprek met energieleverancier Eneco over de overstap naar een warmtenet. We hebben het met hen onder andere over de uitvoering en de kosten.

Warmtepomp

Voor de Vechtdijk, het Antoniuskwartier en het nieuwbouwonderdeel van de Klopvaartbuurt blijkt een individuele oplossing, zoals een warmtepomp de beste manier van verwarmen.

De warmtepomp - een nieuwe manier van verwarmen

Buurtwarmtenet

Ook werken we samen met de inwoners die samen hun woningen op een andere manier willen verwarmen: Nieuwe Energie voor Vechtzoom en Klopvaart Aardgasvrij.

Lees de samenvatting van het onderzoek

Hoe nu verder?

We werken ondertussen door aan een aanbod voor u. Met woningcorporaties Bo-Ex, Woonin en Portaal voor huurders. En met energieleverancier Eneco en andere bedrijven voor woningeigenaren. We voeren gesprekken met Eneco en de Rijksoverheid over de kosten. De uitkomsten van de onderzoeken en de wensen en behoeften van de bewoners leiden tot het wijkuitvoeringsplan.

Wijkuitvoeringsplan

In het wijkuitvoeringsplan staat:

 • hoe en wanneer we de wijk aardgasvrij maken
 • wat het aardgasvrij maken betekent voor bewoners
 • welke warmtebron de beste manier van verwarmen is
 • hoe de financiering wordt geregeld
 • de rol van de gemeente bij de uitvoering. En wat bewoners en andere partijen van ons mogen verwachten.

Wat gebeurt er de komende tijd?

We werken aan de volgende stappen:

 1. Alle onderzoeken zijn afgerond en worden nu samengevat in het wijkuitvoeringsplan. Dit plan leggen we voor aan het college.
 2. Als het plan klaar is, gaan we de wijk in om het plan te delen. We organiseren bijeenkomsten om meer informatie te geven. Op het plan halen we reacties op.
 3. De reacties die we ophalen in de wijk verwerken we in het wijkuitvoeringsplan en leggen deze voor aan de raad. De raad beslist dan of het plan wordt goedgekeurd.
 4. Als het plan is goedgekeurd door de raad ontvangen woningeigenaren een aanbod. Als woningeigenaar kunt u zelf kiezen of u gebruik maakt van het aanbod of dat u zelf een andere oplossing zoekt. Huurders worden via hun verhuurder geïnformeerd wanneer ze overstappen naar aardgasvrij.
 5. De huizen worden aangesloten op een andere manier van verwarmen, zoals stadswarmte of een warmtepomp. De gemeente helpt hierbij.
 6. In 2030 zijn alle woningen overgestapt op een andere manier van verwarmen.

Waarom wordt Overvecht-Noord aardgasvrij?

 • Het gebruik van aardgas om huizen en andere gebouwen te verwarmen draagt bij aan klimaatverandering. Ook zijn er nog steeds aardbevingen in Groningen, doordat het gas daar uit de grond wordt gehaald. Daarom stappen we in Nederland over op schone, duurzame energie. In Utrecht willen voor 2030 de eerste 40.000 woningen aardgasvrij maken. Overstappen gaat stap voor stap en doen we samen met de buurt. Dat noemen we de buurtaanpak aardgasvrij. Dat geldt ook voor de ongeveer 8.800 woningen en gebouwen in Overvecht-Noord.

Lees meer over waarom Utrecht aardgasvrij wordt

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
2021-2022We werken door aan een aanbod voor alle woningen. Met Bo-Ex, Woonin en Portaal voor huurders. En met Eneco en andere bedrijven voor woningeigenaren.
2023 en 2023

We werken aan een plan voor de wijk. Daarin staat hoe de wijk aardgasvrij wordt. De gemeenteraad neemt hierover een besluit.

Na 2024

We hopen de 1e aanbiedingen aan bewoners te kunnen doen om over te stappen op een schone manier van verwarmen.

Als alles goed gaat, sluiten we de 1e woningen in de wijk aan op het warmtenet.

Wat is er al gebeurd?

 • Juli 2022: Uitkomst warmtealternatief onderzoek Antoniuskwartier en nieuwbouwgedeelte de Klopvaartbuurt.
 • Maart 2022: Uitkomsten warmtealternatief onderzoek De Vechtdijk.
 • Oktober 2021: Uitkomsten onderzoek betaalbaar en duurzaam verwarmen (pdf op de site met de raadsstukken) bekend: een warmtenet is geschikt voor grote delen van de wijk.
 • April 2021: Uitkomsten bewonersonderzoek bekend: betaalbaarheid is voor bewoners het belangrijkst.
 • November 2020: 2 beste manieren om te verwarmen bekend: met een warmtenet of een warmtepomp. En we deden onderzoek in de buurt: wat vinden bewoners belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij?
 • 2020: Start van de energiedialoog, hierin praten buurtbewoners mee over de gevolgen van het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord.
 • 2019: Buurtgesprekken en oprichting eerste bewonersgroepen (buurtinitiatieven).
 • 2018: Start van de klankbordgroep, een groep van verschillende bewoners uit Overvecht-Noord die de ontwikkelingen nauw volgt en meedenkt over de plannen.  
 • 2017: De gemeente kiest voor Overvecht-Noord als eerste aardgasvrije wijk van Utrecht. Dat komt onder andere omdat woningcorporaties veel woningen hebben in de wijk. Het is handig om het opknappen van deze woningen te combineren met de overstap naar aardgasvrij. Daarnaast ligt er een oud gasnetwerk in de buurt. Door Overvecht-Noord aardgasvrij te maken, proberen we te voorkomen dat de gasleidingen vervangen moeten worden. Dat kost namelijk extra geld. We weten nu dat we op sommige plekken toch leidingen moeten vervangen. Op die manier kunnen bewoners veilig gas blijven gebruiken voordat ze overstappen op schone energie. 

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030