Energie Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met zonne- en/of windenergie? De gemeenteraad heeft in 2017 opdracht gegeven om dit te onderzoeken.

Samen met bewoners hebben we verschillende scenario’s uitgewerkt. Het college heeft deze scenario’s vertaald naar een visie op een ‘energielandschap’. En naar een uitnodigingskader voor partijen die windmolens en zonnevelden in het gebied willen bouwen. De gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 de visie en het uitnodigingskader voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop vastgesteld.

Initiatiefnemers aan zet

Initiatiefnemers die zonne- en/of windenergie willen produceren kunnen vanaf nu plannen indienen bij de gemeente. Dit kan tot 1 november 2020. Als dat nodig is verlengen we deze termijn met 3 maanden. Het college selecteert de initiatiefnemers die hun voorstel mogen uitwerken.

Plan indienen

Bent u initiatiefnemer en wilt u een plan indienen? In het uitnodigingskader staat waaraan de plannen moeten voldoen en hoe de selectieprocedure er uit ziet. U kunt uw plan sturen naar duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl. Hebt u vragen of wilt u iets overleggen, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Hoe kan het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop eruitzien?

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 ingestemd met de visie van het college op het energielandschap. Dit betekent er ruimte komt voor windmolens in het noorden van Rijnenburg en Reijerscop en zonnevelden in het noorden en oosten van Rijnenburg. Er kunnen in totaal maximaal 8 windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden komen.

Lees meer over hoe het energielandschap eruit kan zien

Waarom duurzame energie produceren?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. Internationaal is afgesproken dat elk land zich inspant om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul in 2050. Nederland zorgt met het opwekken van elektriciteit voor CO2-uitstoot. In het nationale klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat elke regio aangeeft hoeveel duurzame energie geproduceerd kan worden.

Onze gemeente wil als grootverbruiker binnen de regio U16 een belangrijke bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie U16. Met het energielandschap kunnen we een grote bijdrage leveren. Het energielandschap kan ongeveer 82.500 huishoudens van elektriciteit voorzien. Dat is 20% van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit.

Waarom in Rijnenburg en Reijerscop?

Het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop is een van de weinige locaties in Utrecht waar grootschalige energieproductie mogelijk is. Het gebruiken van deze locatie is nodig om net als andere gemeenten bij te dragen aan de grote energie-opgave.

Waar liggen Rijnenburg en Reijerscop?

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop