Energie Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met zonne- en/of windenergie? De gemeenteraad heeft in 2017 opdracht gegeven om dit te onderzoeken.

Samen met bewoners hebben we verschillende scenario’s uitgewerkt. Het college heeft op basis van deze scenario’s een voorstel gemaakt. Met dit voorstel kunnen partijen windmolens en zonnevelden in het gebied bouwen om er een 'energielandschap' van te maken. De gemeenteraad moet nog een besluit over het voorstel nemen.

Hoe kan het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop eruitzien?

Het college heeft op 16 januari 2020 het definitieve voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit voorstel staat dat het college in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minimaal 20 jaar ruimte wil bieden voor een energielandschap. Hier kunnen maximaal 8 windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden komen.

Lees meer over hoe het energielandschap eruit kan zien

Waarom duurzame energie produceren?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. Internationaal is afgesproken dat elk land zich inspant om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul in 2050. In Nederland zorgt het opwekken van elektriciteit voor de nodige C02-uitstoot. Daarom moeten we alternatieven vinden waarmee we op een duurzame wijze, grootschalig energie kunnen opwekken.

Duurzame stad

In Utrecht maken we samen de overstap naar duurzame energie. Onze energievraag is zo groot dat we alle duurzame energiebronnen nodig hebben om de energie te blijven leveren.

Met het energielandschap wil het college een flinke bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. Het energielandschap kan ongeveer 82.500 huishoudens van elektriciteit voorzien. Dat is 20% van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit.

Waarom in Rijnenburg en Reijerscop?

Het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop is de enige mogelijke locatie in Utrecht voor grootschalige energieproductie. Benutting van deze locatie is nodig om net als andere gemeenten bij te dragen aan de grote energie-opgave.

Waar liggen Rijnenburg en Reijerscop?

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Uw mening