Energie opwekken

In Utrecht maken we samen de overstap naar schone energie. Onze energievraag is zo groot dat we alle duurzame energiebronnen nodig hebben om de energie te blijven leveren. Denk daarbij aan zonnepanelen, windmolens en de winning van aardwarmte.

Denk mee over gebieden voor schone energie

We onderzoeken in welke gebieden we schone energie kunnen opwekken. Wat vindt u belangrijk bij de keuze voor deze gebieden? Hoeveel het landschap verandert? Of de Utrechtse geschiedenis te zien blijft? Wat de gevolgen zijn voor uw dagelijks leven? Wij gebruiken uw mening, samen met andere onderzoeken, om onze keuze te bepalen. De gemeenteraad beslist hierover in 2024.

Geef uw mening

Zonne-energie

Met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken we als gemeente hoe we op een slimme manier zonne-energie kunnen opwekken.

Meer over zonne-energie

Windenergie

We onderzoeken hoe we in het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie kunnen produceren met behulp van zonne- en/of windenergie. Ook onderzoeken we samen met de stad of we op andere plekken windenergie kunnen opwekken. Informatie over de projecten leest u in de Regionale Energiestrategie.

Meer over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Aardwarmte

We bekijken of, waar en hoe we warmte uit de aarde kunnen halen. Aardwarmte lijkt de bron te zijn waarmee we Utrecht helemaal kunnen verduurzamen. Maar het is nog onzeker hoeveel aardwarmte er beschikbaar is, daarom doen we nog onderzoek.

Meer over warmte uit de bodem (aardwarmte)

Gebieden voor schone energie

We zoeken gebieden voor windmolens, zonnevelden en aardwarmte. En we zijn al bezig met een aantal projecten om schone energie op te wekken.

Meer over gebieden schone energie

Stroomnet Utrecht vol

Het stroomnet in Utrecht is vol. Dit heeft gevolgen voor nieuwe grote projecten, zoals nieuwbouw en overstappen van gas naar elektriciteit. We onderzoeken wat de gevolgen precies zullen zijn. Voor bestaande woningen, winkels, horeca en kantoren blijft er op dit moment genoeg elektriciteit.

Netbeheerders TenneT en Stedin kunnen het probleem pas echt oplossen tussen 2027 en 2029. Door een nieuw groot elektriciteitsstation te bouwen. Tot dan werken we aan snellere oplossingen. Denk aan batterijen en overstappen op nachtstroom.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030