Energie opwekken

In Utrecht maken we samen de overstap naar schone energie. Onze energievraag is zo groot dat we alle duurzame energiebronnen nodig hebben om de energie te blijven leveren. Denk daarbij aan zonnepanelen, windmolens en de winning van aardwarmte.

Reageren

U kunt reageren tot en met 31 mei 2024 via energie@utrecht.nl. Of via de post: Postbus 16200 3500 CE Utrecht, t.a.v. L. Nagtegaal. Meld uw naam, adres en ‘Reactie ontwerp-nota Opwekgebieden voor schone energie in Utrecht’.

Extra tijd nodig voor uw reactie?

Dat kan. Zorg dan dat u uiterlijk 31 mei 2024 aangeeft dat u wilt reageren. Dat doet u op dezelfde manier zoals we hierboven beschrijven. U hebt daarna tot en met 14 juni 2024 de tijd om uw reactie aan te vullen.

Zonne-energie

Met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken we als gemeente hoe we op een slimme manier zonne-energie kunnen opwekken.

Meer over zonne-energie

Windenergie

We onderzoeken hoe we in het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie kunnen produceren met behulp van zonne- en/of windenergie. Ook onderzoeken we samen met de stad of we op andere plekken windenergie kunnen opwekken. Informatie over de projecten leest u in de Regionale Energiestrategie.

Meer over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Aardwarmte

We bekijken of, waar en hoe we warmte uit de aarde kunnen halen. Aardwarmte lijkt de bron te zijn waarmee we Utrecht helemaal kunnen verduurzamen. Maar het is nog onzeker hoeveel aardwarmte er beschikbaar is, daarom doen we nog onderzoek.

Meer over warmte uit de bodem (aardwarmte)

Gebieden voor schone energie

We onderzoeken mogelijke gebieden voor windmolens, zonnevelden en aardwarmte. Ook zijn we al bezig met een aantal projecten om schone energie op te wekken.

Meer over gebieden schone energie

Stroomnet Utrecht vol

Het stroomnet in Utrecht is vol. Dit heeft gevolgen voor nieuwe grote projecten, zoals nieuwbouw en overstappen van gas naar elektriciteit. We onderzoeken wat de gevolgen precies zullen zijn. Voor bestaande woningen, winkels, horeca en kantoren blijft er op dit moment genoeg elektriciteit.

Netbeheerders TenneT en Stedin kunnen het probleem pas echt oplossen tussen 2027 en 2029. Door een nieuw groot elektriciteitsstation te bouwen. Tot dan werken we aan snellere oplossingen. Denk aan batterijen en overstappen op nachtstroom.

Vol stroomnet

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030