Energie opwekken

In Utrecht maken we samen de overstap naar schone energie. Onze energievraag is zo groot dat we alle duurzame energiebronnen nodig hebben om de energie te blijven leveren. Denk daarbij aan zonnepanelen, windmolens en de winning van aardwarmte.

Zonne-energie

Met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken we als gemeente hoe we op een slimme manier zonne-energie kunnen opwekken.

Meer over zonne-energie

Windenergie

We onderzoeken hoe we in het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie kunnen produceren met behulp van zonne- en/of windenergie. Ook onderzoeken we samen met de stad of we op andere plekken windenergie kunnen opwekken. Informatie over de projecten leest u in de Regionale Energiestrategie.

Meer over energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Aardwarmte

We bekijken of, waar en hoe we warmte uit de aarde kunnen halen. Aardwarmte lijkt de bron te zijn waarmee we Utrecht helemaal kunnen verduurzamen. Maar het is nog onzeker hoeveel aardwarmte er beschikbaar is, daarom doen we nog onderzoek.

Regionale Energiestrategie

Provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners werken samen aan een Regionale Energiestrategie (RES).

Meer over de Regionale Energiestrategie

Update capaciteit elektriciteitsnet

TenneT maakte op 12 oktober 2021 bekend dat de hoogspanningsstations en -verbindingen in de provincie Utrecht aan hun maximale grens zitten van wat kan worden teruggeleverd aan duurzaam opgewekte energie. Dit betekent dat momenteel ook op het regionale elektriciteitsnet van Stedin geen (transport-)ruimte is voor nieuwe aanvragen van grootschalige projecten om opgewekte energie terug te leveren.

Projecten onder de 200 zonnepanelen en aansluitingen kleiner dan 3x80 ampere (kleinverbruikersaansluitingen) kunnen gewoon nog worden aangesloten. Hier vallen alle particuliere daken onder en een groot deel van de daken op scholen of sportverenigingen.

Lees meer op de website van Stedin

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl