Gebieden schone energie

Utrecht wil een duurzame stad zijn. We willen zoveel mogelijk schone energie opwekken. Daarom zoeken we gebieden voor windmolens, zonnevelden en aardwarmte.

De gemeenteraad koos al een aantal mogelijke gebieden. In 2024 besluit de gemeenteraad definitief waar deze gebieden komen. Voor de Regionale Energiestrategie zijn we al bezig met een aantal projecten om schone energie op te wekken.

Onderzoek en meedenken

We onderzoeken in de mogelijke gebieden of we daar schone energie kunnen opwekken, met zo min mogelijk gevolgen voor de omgeving. Daarna onderzoeken we hoeveel schone energie er kan komen. En wat de gevolgen zijn voor het gebied, het milieu en omwonenden. We kijken ook hoe we energie opwekken in deze gebieden kunnen combineren met meer groen, woningen en andere voorzieningen.

Woont u in de buurt van een gekozen gebied? Dan kunt u verder meedenken en reageren. U krijgt daarover bericht.

Mogelijke gebieden voor windmolens, zonnevelden en aardwarmte

In deze gebieden kunnen we mogelijk schone energie opwekken.

We plaatsen in Rijnenburg windmolens in 2026, in samenwerking met Rijne Energie. Deze plannen gaan ook door als de gemeenteraad dit gebied niet kiest. Kiest de gemeenteraad dit gebied wel? Dan is er ruimte voor meer windmolens.

We kijken in dit gebied ook naar mogelijkheden voor zonne-energie, als onderdeel van het project ‘Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop’. Dit gaat ook door als de gemeenteraad dit gebied niet kiest. Kiest de de gemeenteraad dit gebied wel? Dan is er ruimte voor meer zonnepanelen.

Lees meer over de projecten in Rijnenburg

We onderzoeken of we in dit gebied warmte uit de bodem (aardwarmte) kunnen gebruiken. We willen in dit gebied ook extra woningen bouwen.

In november 2023 beslist de gemeenteraad of er in Ockhuizen een zonneveld komt (als onderdeel van de ontwikkeling van het gebied). Kiest de gemeenteraad dit gebied ook om meer schone energie op te wekken? Dan onderzoeken we of we meer zonnepanelen kunnen plaatsen.

Lees meer over het project in Ockhuizen

We onderzoeken of we in dit gebied windenergie kunnen opwekken. En of we warmte uit de bodem (aardwarmte) kunnen gebruiken.

In Haarzuilens onderzoeken we of we wind- en zonne-energie kunnen opwekken. En of we warmte uit de bodem (aardwarmte) kunnen gebruiken. Ook willen we hier meer groen en mogelijkheden om vrije tijd door te brengen.

We kijken of we hier windmolens kunnen plaatsen. En of we warmte uit de bodem (aardwarmte) kunnen gebruiken. Ook willen we in Lage Weide meer bedrijven.

We willen hier windmolens en zonnevelden plaatsen. De mogelijkheid voor 1 windmolen is al vastgesteld in de omgevingsvisie USP. De Universiteit Utrecht onderzoekt hier de mogelijkheden voor. Dit onderzoek gaat ook door als de gemeenteraad dit gebied niet kiest. Kiest de gemeenteraad dit gebied? Dan is er ruimte voor meer windmolens.

Lees meer in de omgevingsvisie USP 

Ook onderzoeken we of we in dit gebied warmte uit de bodem kunnen gebruiken.

USP ligt in UNESCO-werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Daar moeten we rekening mee houden. We willen in dit gebied ook extra woningen bouwen.  

We onderzoeken of we wind- en zonne-energie kunnen opwekken. Ook onderzoeken we of we hier warmte uit de bodem (aardwarmte) kunnen gebruiken. Voordorpse Veld ligt in UNESCO-werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Daar moeten we rekening mee houden. We willen in het Voordorpse Veld ook meer ruimte voor natuur, sport, recreatie (fietsen en wandelen).  

Lees meer over het Voordorpse Veld

In het Noorderpark onderzoeken we of we windenergie kunnen opwekken. Het Noorderpark ligt in UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Daar moeten we rekening mee houden. We willen we in het Noorderpark ook meer groen en mogelijkheden om te sporten en vrije tijd door te brengen.

In Poldergebied Overvecht onderzoeken we of we zonne-energie kunnen opwekken.

We kijken of we in dit gebied warmte uit de bodem kunnen gebruiken. 

We kijken of we in dit gebied warmte uit de bodem kunnen gebruiken.

We kijken of we in dit gebied warmte uit de bodem kunnen gebruiken.

Keuze voor gebieden

Deze projecten en gebieden kunnen samen zorgen voor maximaal 1,159 TWh. Onze keuze voor deze gebieden hangt af van deze zaken.

  • Onderzoek naar de gevolgen voor natuur, geluid en landschap.
  • Andere plannen voor deze gebieden, zoals woningen of meer groen.
  • De reacties van inwoners.

Regionale Energie Strategie

16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen en de provincie (RES-regio U16) willen 1,8 terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie in 2030 opwekken. Dat staat gelijk aan elektriciteitsverbruik van 540.000 huishoudens. Dit staat in de Regionale Energie Strategie (1.0), afgekort RES. In de RES staat ook welke duurzame warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn.

Ook is afgesproken om in 2025 te bekijken of het nodig is om deze afspraken te actualiseren, ook wel de RES herijking genoemd. Hiervoor doen we gezamenlijk een milieuonderzoek (planMER) in onze regio. De eerste stap is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat wat we gaan onderzoeken en tot in welk detailniveau. Deze ligt vanaf donderdag 18 januari 2024 tot en met vrijdag 1 maart 2024 ter inzage. U kunt de NRD inzien op www.energieregioutrecht.nl. Wilt u reageren? Lees op welke manier u kunt reageren op de NRD.

De afspraken in de RES leggen we vast in het omgevingsbeleid van onze gemeente. U kunt over de projecten meedenken en er bezwaar tegen maken.

Voor de RES zijn we bezig met deze projecten om schone energie op te wekken:

  • Zonnevelden op industrieterrein Meijewetering (1 september geopend) en geluidswal A12 bij Vleuten. Een zonne-eilanden op de Haarrijnseplas en Nedereindse Plas.
  • Zonnepanelen op (bedrijfs)daken.
  • Zonneveld bij Ockhuizen
  • Windenergie in Rijnenburg

Daarnaast onderzoeken we samen met andere gemeenten de mogelijkheden voor wind en zon langs de A28 (Amersfoort-Utrecht). Het betreft hier het opwekken van energie op grond van het Rijk

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024

Vaststellen gebieden. U kunt meedenken.

2024-2025

Onderzoek in de gebieden. En plannen maken. U kunt meedenken en reageren.

2025-2027Plannen vastleggen in vergunningen. U kunt reageren.
Vanaf 2028

Bouw windmolens, zonnevelden en installaties om warmte uit de bodem te halen. 

Wat kunt u zelf doen?

Bekijk wat u zelf kunt doen op www.utrecht.nl/energie.

Wilt u helpen met schone energie opwekken in de gekozen gebieden? Dan kunt u contact opnemen via energie@utrecht.nl.

Rapporten

Stroomnet Utrecht vol

Het stroomnet in Utrecht is vol. Daarom komen nieuwe grote projecten om schone energie op te wekken op een wachtlijst.

Netbeheerders TenneT en Stedin kunnen het probleem pas echt oplossen vanaf 2029. Door nieuwe grote elektriciteitsstations te bouwen. Tot dan werken we aan snellere oplossingen. Denk aan batterijen, en schone energie opwekken in de buurt en direct leveren aan de gebruikers.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030