Warmte uit de bodem (aardwarmte)

Vanaf 2050 gebruiken we in Utrecht geen aardgas meer. Daarom stappen we over naar schone energie. Een warmtenet is voor de meeste buurten de goedkoopste oplossing. Daarvoor is warmte uit de bodem (aardwarmte) voor Utrecht de belangrijkste bron.

Hoe halen we warmte uit de bodem?

We pompen warm water op uit de grond. Dit verwarmt het water dat door de leidingen stroomt van het warmtenet. Daarmee verwarmen we woningen en gebouwen. Het water uit de bodem gaat na gebruik weer de grond in.

Voordelen van aardwarmte

  • Het is een schone én lokale bron van energie.
  • We kunnen het steeds opnieuw gebruiken.  
  • De putten nemen weinig ruimte in.  
  • We kunnen de warmte dag en nacht in elk weer opwekken.
  • De kosten blijven hetzelfde.

Aardwarmte in Utrecht

We onderzochten waar we in de provincie Utrecht mogelijk warmte uit de bodem konden gebruiken. Daarna kozen we een aantal mogelijke gebieden. Daar deden we al onderzoek naar de mogelijkheden en de gevolgen voor het milieu. In 2024 besluit de gemeenteraad welke gebieden we verder gaan onderzoeken. In het gebied moet:

  • genoeg warmte zijn in de bodem;
  • een warmtenet in de buurt zijn;
  • en genoeg ruimte zijn.

We kijken ook  naar veiligheid, geluid, recreatie, natuur, landschap, cultuurgeschiedenis, archeologie, woningbouw en werklocaties.

Bekijk de mogelijke gebieden voor warmte uit de bodem

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030