Zonne-energie

Zonnepanelen met het Stadskantoor op de achtergrond

In Utrecht maken we samen de overstap naar schone energie. Zonne-energie is daar een belangrijke vorm van. Daarom willen we zoveel mogelijk daken benutten met zonnepanelen.

We maken ook ruimte voor de ontwikkeling van zonnevelden en zoeken naar mogelijkheden voor solar carports (overkappingen met zonnepanelen) boven parkeervoorzieningen. Zo werken we aan een prettige en gezonde stad voor iedereen.

Op deze pagina:

Wilt u zelf zonnepanelen?

We helpen u graag op weg.

Kijk wat u kunt doen in uw huis

Kijk wat u kunt doen in uw bedrijf

Doel en programma voor meer zonne-energie

Met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zetten we ons in om zoveel mogelijk daken te gebruiken voor zonnepanelen. Het doel is om in 2030 3 keer zoveel stroom via zonnepanelen op Utrechtse daken op te wekken dan in 2020. Hoe we dat aanpakken en hoe we omgaan met het steeds vollere stroomnet?

Lees het programma Zon op Dak & netoplossing 2022-2026

Zonne-energie aantrekkelijk maken

We zetten verschillende hulpmiddelen in om zonnepanelen aantrekkelijk te maken voor bewoners en bedrijven.

In het kort:

  • We informeren en adviseren bewoners en bedrijven over de kansen van zonnepanelen. Extra aandacht gaat naar vve’s, eigenaren van monumentale woningen en huiseigenaren met een kleine beurs. Voor bedrijven richten we ons voornamelijk op eigenaren van grote (bedrijfs)daken en solar carports. Een solar carport is een overkapping met zonnepanelen op een groot parkeerterrein.
  • We maken het ondernemers zo makkelijk mogelijk om te kiezen voor zonnepanelen. We helpen bedrijven met het regelen van zonnepanelen. Dit doen we samen met de partners van het zonnepact. Dit zijn bijvoorbeeld verenigingen van bedrijventerreinen, vertegenwoordigers van ondernemers, adviseurs en banken.
  • We onderzoeken samen met bedrijven hoe het opwekken van zonne-energie op grote daken met nieuwe oplossingen toch mogelijk is. We richten ons op het koppelen van zonne-energie met laden op bedrijventerreinen, de inzet van batterijen en het ontwikkelen van de eerste E-hub op een bedrijventerrein in de provincie Utrecht. Een E-hub is een digitaal stroomnet waarin meerdere bedrijven uit eenzelfde gebied bij elkaar komen.
  • We stellen een adviseur beschikbaar voor bedrijven met grote daken op bedrijventerreinen die kan adviseren over oplossingen voor het volle stroomnet. Een deel van de oplossing zit in het koppelen van opwek en gebruik achter 1 aansluiting. Dan hoeft de elektriciteit niet terug geleverd te worden aan het stroomnet.

Als gemeente geven we geen subsidie voor zonne-installaties. Wel zijn er voor huiseigenaren verschillende financiële regelingen om de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen aantrekkelijk te maken, zoals de salderingsregeling en de duurzaamheidslening. Zakelijke gebruikers kunnen subsidie aanvragen voor grootschalige opwek van zonne-energie (via een grootverbruikersaansluiting) of voor een kleinschalig zonnepanelen-project (via een kleinverbruikersaansluiting).

Steeds meer zon op dak: de tussenstand

In 2023 ligt op 36% van alle daken in de gemeente Utrecht zonnepanelen. Dit hebben we gemeten op basis van luchtfoto’s uit 2023. Uit cijfers van het CBS (per eind 2022) blijkt dat alle zonnepanelen op Utrechtse daken 144 Gigawattuur (GWh) opwekken. In 2030 willen we in totaal 288 GWh opwekken via zon op dak.

Bekijk de Zonnemonitor 2023

Percentage van aantal daken met zonnepanelen per soort gebouw
Soort gebouw % daken met zonnepanelen
Sociale huurwoningen 30%
Particuliere koopwoningen 43%
Gebouwen bedrijventerreinen 22%
Bedrijven en kantoren in wijken

18%

Sportaccomodaties 27%
Onderwijsvastgoed 33%
Gemeentelijk vastgoed 36%
Groei zonne-energie op daken
Jaar Zon op kleine daken
(kleine installaties van 15 kilowatt of minder)
Zon op grote daken
(grote installaties van meer dan 15 kilowatt)
2020 46 GWh 36 GWh
2021 53 GWh 44 GWh
2022 87 GWh 57 GWh
Doel 2030 120 GWh 168 GWh

 

Daken met zonnepanelen per wijk

 Wijk

%
Leidsche Rijn 57,9%
Vleuten-De Meern 47,2%
Zuid 41,0%
Noordoost 36,3%
Noordwest 30,1%
Overvecht 30,1%
West 28,0%
Oost 27,5%
Zuidwest 23,6%
Binnenstad 9,7%

Worden zonnepanelen verplicht?

Op dit moment kunnen wij zonnepanelen op gebouwen niet verplichten. Wel kunnen we bij nieuwbouw een minimaal aandeel duurzame energie bepalen (lees meer informatie over de BENG-eisen). Zonnepanelen spelen daarin een belangrijke rol. Op die manier maken we zo goed mogelijk gebruik van nieuwe Utrechtse daken.

De Rijksoverheid wil gemeenten op een later moment verplichtende hulpmiddelen geven. Die verplichting kan een gemeente bij de volgende 2 situaties gebruiken:

  • Nieuwbouw van nutsgebouwen (groter dan 250 m2): vanaf 2025 geldt deze verplichting per gebied en komt hij terug in een omgevingsplan. Maar alleen voor gebouwen waarvoor geen energieprestatie-eisen gelden. Denk aan industriehallen.
  • Bestaande bouw (nutsgebouwen): bij vervanging of groot opknapwerk. Dit speelt bij individuele gevallen, bij aanvraag van een omgevingsvergunning. We verwachten deze regel voor 2025.

Het is nog niet bekend wanneer deze regel precies ingaat. Wij volgen de ontwikkelingen, onder andere via de G4, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nationaal Daken Plan.

Zonnevelden

Naast zonnepanelen op daken zijn ook zonnevelden een belangrijke manier om zonne-energie op te wekken. Een zonneveld is een verzameling zonnepanelen op een rek boven de grond of drijvend op het water. We hebben deze plekken in beeld voor het plaatsen van zonnevelden:

Servicepunt Duurzame Daken

Een groot deel van de daken in de gemeente Utrecht is zwart en onbenut. Laten we daar verandering in brengen! Duurzame daken kleuren onze stad op en dragen bij aan energieopwekking, het tegengaan van stedelijke hitte-eilanden en afvoeren van regenwater. Het nieuwe Servicepunt Duurzame Daken helpt u uw dak duurzamer te maken!

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030