Zonneveld Ockhuizen

We willen in de gemeente Utrecht duurzame energie opwekken. Dit hebben we afgesproken in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Het gebied aan de noordkant van Ockhuizen, tot aan de A2, is een geschikte plek voor het maken van een zonneveld met zonnepanelen en transformatorhuisjes. Op die plek kunnen we de panelen daar het laagst plaatsen, zodat het gebied zo open mogelijk blijft. Het zonneveld blijft maximaal 30 jaar staan. We gebruiken 35 tot 40 netto hectare van het gebied Ockhuizen voor het zonneveld.

We willen dat er in het gebied ruimte blijft voor natuur. En dat het er mooi uit blijft zien. Daarom komt er gras onder de zonnepanelen en staan de transformatorhuisjes en accu’s uit het zicht. Ook plaatsen we de zonnepanelen zo, dat ze zo min mogelijk opvallen in het landschap. Er komt een sloot rond het zonneveld en de zonnepanelen zijn insectvriendelijk. We hergebruiken de panelen als ze worden vervangen of weggehaald.

Meedelen in inkomsten zonnepanelen

Bewoners kunnen meedelen in de inkomsten van het zonneveld. Bijvoorbeeld door lid te worden van energievereniging Zon op Ockhuizen. Bewoners krijgen hierover nog informatie. Een deel van de inkomsten gaat elk jaar naar een fonds waarmee we projecten voor de omgeving betalen.

Planning

  • 1helft 2024: Beoordeling aanvraag vergunning zonneveld

Groter gebied

Met de komst van het zonneveld pakken we het hele gebied aan. Er komt meer ruimte voor groen en recreatie.

Lees meer over groen en recreatie in Ockhuizen

Lees meer over het gebied Ockhuizen

Hulp en contact Ockhuizen

Telefoon

14 030

E-mail

ockhuizen@utrecht.nl