Zonneveld Ockhuizen

Het gebied aan de noordkant van Ockhuizen is een geschikte plek voor het maken van een zonneveld met zonnepanelen en transformatorhuisjes. Het gaat om het gebied tot aan de A2. Op die plek kunnen we de panelen het laagst plaatsen. Zo blijft het gebied zo open mogelijk.

Wat gaan we doen?

  • Het zonneveld blijft maximaal 30 jaar staan.
  • We gebruiken 35 tot 40 netto hectare van het gebied Ockhuizen voor het zonneveld.
  • We willen dat er in het gebied ruimte blijft voor natuur. En dat het er mooi uit blijft zien. Daarom komt er gras onder de zonnepanelen en staan de transformatorhuisjes en accu’s uit het zicht.
  • We plaatsen de zonnepanelen op een manier dat ze zo min mogelijk opvallen in het landschap.
  • Er komt een sloot rond het zonneveld.
  • De zonnepanelen zijn insectvriendelijk.
  • We gebruiken de panelen opnieuw als ze worden vervangen of weggehaald.

Waarom doen we dit?

We willen in de gemeente Utrecht duurzame energie opwekken. Dit hebben we afgesproken in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.

Meedelen in inkomsten zonnepanelen

Bewoners kunnen meedelen in de inkomsten van het zonneveld. Bijvoorbeeld door lid te worden van energievereniging Zon op Ockhuizen. Bewoners krijgen hierover nog informatie. Een deel van de inkomsten gaat elk jaar naar een fonds waarmee we projecten voor de omgeving betalen.

Groter gebied

Met de komst van het zonneveld pakken we het hele gebied aan. Er komt meer ruimte voor groen en recreatie.

Lees meer over groen en recreatie in Ockhuizen

Lees meer over het gebied Ockhuizen

Hulp en contact Ockhuizen

Telefoon

14 030

E-mail

ockhuizen@utrecht.nl