Overstromingen

Het klimaat verandert. Door de stijgende temperatuur smelt ijs op het land en stijgt het waterniveau in zeeën. Doordat het vaker en heviger gaat regenen, kan het waterniveau in rivieren stijgen. Ook is er een kleine kans dat dijken doorbreken, en dat steden overstromen. In Utrecht kan dat gebeuren als de Lekdijk doorbreekt.

De gevolgen van overstromingen

De kans op een dijkdoorbraak van de Lek is klein: we schatten de kans in op eens in de 300 jaar. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de Rijksoverheid willen uiterlijk in 2030 de Lekdijk versterken. Dan is de kans op een dijkdoorbraak maar eens in de 10.000 jaar, en wordt het risico op overstroming erg klein.

Wat doet de gemeente?

We werken mee aan het programma ‘gevolgbeperking overstromingen’. Dit doen we samen met andere overheidsorganisaties uit de regio Utrecht in het Netwerk Water en Klimaat. We bedenken manieren en maatregelen om de gebieden rondom de Neder-Rijn, de Lek en het Eemmeer beter in te richten. Daardoor willen we dat een mogelijke overstroming voor minder schade en overlast zorgt, en dat we goed voorbereid zijn.

Wat te doen bij een overstroming?

Hulp en contact Klimaatbestendig

Telefoon

14 030

E-mail

klimaatbestendig@utrecht.nl