Planten en dieren (biodiversiteit)

Het klimaat verandert. Dat heeft niet alleen gevolgen voor mensen, maar ook voor planten, dieren en de biodiversiteit. Sommige dieren- en plantensoorten kunnen door klimaatverandering minder goed leven en groeien in Utrecht en omgeving, en andere soorten juist beter. Hierdoor krijgen we in de toekomst een andere mix van dieren en planten.

Gevolgen klimaatverandering voor plant en dier

Door klimaatverandering veranderen natuurlijke processen: het groei- en bloeiseizoen begint vroeger, vogels nestelen eerder en bouwen meer nesten door het hele jaar. Leefgebieden van dieren en planten veranderen, bijvoorbeeld door warmte en droogte. Veel dieren en planten kunnen zich niet snel genoeg aanpassen aan het veranderende klimaat. Het risico is dat ze lokaal of globaal uitsterven. Er zullen ook nieuwe soorten ontstaan, die soms zorgen voor plagen.

We hebben onderzocht hoe geschikt Utrecht is als leefgebied voor verschillende planten en dieren. En hoe dat gaat veranderen tussen nu en 2050. Bekijk wat klimaatverandering betekent voor:

Leven en groeien deze planten en dieren straks ook nog in Utrecht? Er is meer onderzoek nodig naar de gevolgen van klimaatverandering voor planten en dieren. Resultaten houden we op deze pagina bij.

We vergroenen de stad

Bij het inrichten en aanpassen van de stad kiezen we zoveel mogelijk voor groen, en zo min mogelijk voor tegels of asfalt. Ook gevels en daken gebruiken we voor groen. We proberen te zorgen voor zoveel mogelijk aaneengesloten groen en leggen groene routes aan waarmee dieren en planten naar nieuwe leefgebieden kunnen komen. We kiezen zoveel mogelijk voor planten die hier van nature groeien, en ook het toekomstige klimaat aankunnen.

Wat kunt u zelf doen?

Om de natuur te helpen is het belangrijk de stad groener te maken, met meer en verschillende plantjes. Houd met de inrichting van uw tuin of balkon rekening met lokale planten en dieren.

Lees meer maatregelen die u kunt nemen

Meer informatie over planten en groen in Utrecht

Hulp en contact Klimaatbestendig

Telefoon

14 030

E-mail

klimaatbestendig@utrecht.nl