Waterproof Zeeheldenbuurt

Start project

Voorjaar 2020

Eind project

Voorjaar 2023

In de Zeeheldenbuurt hebben bewoners van souterrainwoningen wateroverlast als het hard regent. Gemeente en bewoners werkten samen om de Zeeheldenbuurt ‘waterproof’ te maken.

Opnieuw inrichten straten

Nu het hemelwaterriool klaar is, richten we de straten in de Zeeheldenbuurt opnieuw in. Met input van bewoners zijn er definitieve ontwerpen gemaakt per staat. Er komen:

 • bredere parkeervakken. U kunt parkeren op de weg en niet meer op de stoep. De stoep wordt hierdoor wel wat smaller. We hebben zoveel mogelijk weggehaald wat in de weg stond. We hebben waar dat mogelijk was extra fietsrekken geplaatst. Zo blijft de stoep vrij voor voetgangers. Het parkeren van fietsen tegen de gevels kan niet overal. Dit komt omdat deze dan in de loopruimte staan. De gevels verschillen in diepte, daardoor is de stoep niet overal even breed.
 • extra fietsenrekken
 • meer ruimte voor nood- en hulpdiensten
 • waar mogelijk meer groen

Op de hoogte blijven

Iedere maandag van 16.00 tot 17.00 uur is er een inloopspreekuur in de bouwkeet van KWS, die telkens mee beweegt met de werkzaamheden. Kan het echt niet wachten dan kunt u de omgevingsmanager bereiken op telefoonnummer 14 030.

U kunt ook de app van de aannemer KWS downloaden om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden. U vindt deze app in de AppStore en de Google PlayStore.

Parkeren

U kunt niet parkeren in de straten waar we aan het werk zijn. We vragen u om ergens anders een parkeerplek te zoeken binnen het parkeergebied Zeeheldenbuurt. U kunt niet meer parkeren in parkeergebied Oudwijk Noord.   

Planning

De werkzaamheden duren van 25 april 2022 tot en met eind maart 2023. Het opnieuw inrichten gebeurt in fases. We willen dat de overlast zo kort mogelijk is. Dit betekent dat we op meerdere plekken in de buurt tegelijk aan het werk zijn. De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 - 17.00 uur.

Vlak voor de werkzaamheden in uw straat beginnen, ontvangt u nog een brief van de aannemer met meer details en bijvoorbeeld de omleidingsroute en de plek van tijdelijke afvalcontainers.

We hebben op dit moment te maken met leveringsproblemen van stenen. De planning is daarom gewijzigd ten aanzien van de oorspronkelijke planning. We hopen deze planning vast te kunnen houden, maar zijn afhankelijk van leveranciers.

De planning en werkrichting vindt ook u in de BouwApp.

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Eind januari t/m eind februari 
 • Van Brakelstraat
 • Cornelis Houtmanstraat
 
Eind januari t/m eind maart 
 • Admiraal van Gentstraat
 • M.A. Ruyterstraat
 • Bleyenburgstraat
 

Maak uw tuin waterproof

Een geveltuin maakt de straat groener en mooier. Meer groen en minder stenen is goed voor het opvangen van regenwater en trekt meer vlinders en bijen aan.

Lees meer over het aanleggen van een geveltuin

Lees meer over het voorkomen van wateroverlast

Schade melden

We doen er alles aan om schades aan woningen te voorkomen. We maakten foto vooropnames voordat de rioolwerkzaamheden begonnen. Zo hebben we eventuele gebreken in beeld. Hebt u schade aan uw woning na het begin van de werkzaamheden? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Wij schakelen dan onafhankelijke schade-experts in. Die beoordelen of de schade is ontstaan door de rioolwerkzaamheden. Wij nemen de schade in behandeling als:

 • de schade door de riool of opnieuw bestraten komt
 • de schade door werkzaamheden aan het Ooglijdersgasthuis komt
 • niet direct duidelijk is wie de schade veroorzaakte

Lees meer over het melden van schade

Wat is er al gebeurd?

 • In 14 straten in de Zeeheldenbuurt een hemelwaterriool aangelegd. Regenpijpen aan de voorkant (straatkant) van de huizen aangesloten op het hemelwaterriool. Zo stroomt het regenwater goed weg en is er minder wateroverlast.
 • Bewoners gevraagd om zelf de regenpijp aan de achterkant (tuinkant) aan te sluiten op het hemelwaterriool. Of het water op een andere manier af te voeren bijvoorbeeld richting een sloot. Hoe minder regenwater er in het bestaande riool komt, hoe kleiner de kans op wateroverlast. Ruim een kwart van de bewoners heeft maatregelen genomen.
 • Het bestaande riool is gerepareerd en kan weer tientallen jaren mee.
 • 2019/2020: bewoners dachten mee over de inrichting van de straten. Hun ideeën verwerkten we zoveel mogelijk in de ontwerpen. De ontwerpen zijn nu definitief (zie hieronder).

Ontwerpen voor inrichting straten

In 2019 en 2020 vroegen we bewoners om mee te denken over de inrichting van de straten. Welke ideeën hadden zij? Deze ideeën hebben we zoveel mogelijk verwerkt in de ontwerpen. De ontwerpen zijn nu definitief.

Admiraal van Gentstraat

Een aantal bewoners vroegen nog een keer naar het ontwerp te kijken. We hebben de volgende aanpassingen gedaan:

 • de fietstrommel tegenover huisnummer 51 is verplaatst naar het eind van de straat, aan het fietspad langs het spoor. Zo staat de trommel niet meer voor een souterrain raam. Tegenover huisnummer 51 komt een parkeervak terug.
 • de 2 fietsrekken in de buurt van huisnummer 83 zijn aan beide kanten van de straat vervangen door een parkeerplaats. 1 fietsenrek is geplaatst langs de tuinmuur van Jan van Galenstraat huisnummer 65. Daar staat dit fietsenrek nu ook al.
 • er is een extra fietsenrek geplaatst in de buurt van huisnummer 43. Hier vervalt een parkeerplek.

Van Speijkstraat

In deze straat zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • de rijbaan is versmald naar 3,25 meter zodat we de stoepen aan beide zijden iets breder kunnen maken
 • op de hoek in de buurt van huisnummer 1 zijn boom, fietsenrek en parkeervak gewisseld
 • het fietsenrek in de buurt van huisnummer 17 is weggehaald. Op de hoeken van de straat zijn de rekken vergroot zodat het aantal rekken gelijk blijft
 • boom en fietsenrek in de buurt van huisnummer 16 zijn een klein stukje verplaatst richting huisnummer 18 in verband met de erker

M.H. Trompstraat

In het deel van de straat tussen huisnummer 32 en 48 is de rijbaan versmald naar 3,25m. Dit om de stoepen aan beide zijden iets breder te kunnen maken.

Van Brakelstraat

In deze straat zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • de rijbaan in het eerste deel van de straat (tot huisnummer 10) is versmald naar 3,25m. Dit om de stoepen aan beide zijden iets breder te kunnen maken
 • de drempel is geplaatst voor de kruising met de M.H. Trompstraat
 • een deel van de fietsrekken in de buurt van huisnummer 12 is weggehaald

M.A. de Ruyterstraat

In deze straat zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • de rijbaan is versmald naar 3,25m om zo de stoepen aan beide zijden iets breder te kunnen maken
 • de boomspiegels in de buurt van huisnummers 98 en 13A hebben we verlengd. Zo ontstaat er meer groen en voorkomen we dat er geparkeerd wordt in het middenstuk

Bekijk definitief ontwerp Admiraal van Gentstraat, Van Speijkstraat, M.H. Trompstraat, Van Brakelstraat, M.A. de Ruyterstraat (pdf, 1,2 MB)

F.C. Dondersstraat

Deze straat is onderdeel van de fietsroute van de Bilstraat richting Griftpark. We willen deze route beter herkenbaar maken. Dit betekent dat de rijbaan een combinatie van rood asfalt en gebakken klinkers krijgt.  

Bleyenburgstraat

In deze straat zijn geen aanpassingen in het ontwerp.

Cornelis Evertsenstraat

In deze straat zijn geen aanpassingen in het ontwerp.

Alexander Numankade

Deze straat is onderdeel van de fietsroute van de Bilstraat richting Griftpark. We willen deze route beter herkenbaar maken. Dit betekent dat de rijbaan een combinatie van rood asfalt en gebakken klinkers krijgt.

Van Speijkstraat

In deze straat zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • de rijbaan is versmald naar 3,25m om zo de stoepen aan beide zijden iets breder te kunnen maken
 • op de hoek in de buurt van huisnummer 1 zijn boom, fietsenrek en parkeervak gewisseld
 • het fietsenrek in de buurt van huisnummer 17 is weggehaald. Op de hoeken van de straat zijn de rekken vergroot zodat het aantal rekken gelijk blijft
 • boom en fietsenrek in de buurt van huisnummer 16 zijn een klein stukje verplaatst richting huisnummer 18 in verband met de erker

M.H. Trompstraat

In deze straat zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • het fietsenrek naast de boom bij de ingang van huisnummer 3 en 5 is weggehaald. Deze huizen hebben mogelijkheid om op eigen terrein fietsen te stallen
 • in de buurt van huisnummer 12-14 is het volgende aangepast:
  • een fietsenrek is aan de andere zijde van de boom geplaatst
  • de lichtmast is naast het fietsenrek gezet
  • de drempel is in de buurt van de boom geplaatst

Admiraal van Gentstraat

In dit deel van de straat zijn er geen aanpassingen.

Bekijk definitief ontwerp F.C. Dondersstraat, Bleyenburgstraat, Cornelis Evertsenstraat, Alexander Numankade, Van Speijkstraat, M.H. Trompstraat, Admiraal van Gentstraat (pdf, 1,3 MB)

Buys Ballotstraat

Het ontwerp is voor deze straat niet aangepast.

Cornelis Houtmanstraat

Het ontwerp is voor deze straat niet aangepast.

Willem Barentszstraat

Het ontwerp is op de volgende 3 punten aangepast:

 • in de buurt van huisnummer 14-18 zijn een groot fietsenrek en parkeervak omgewisseld. Het fietsenrek staat nu voor huisnummer 16-18. De huizen vanaf huisnummer 16 hebben geen voortuin om fietsen te stallen
 • in de buurt van huisnummer 38 is het groenvak aan de andere zijde van het fietsenrek geplaatst. Het groenvak komt daardoor op dezelfde plek te staan als een bestaande plantenbak
 • in de straat tussen huisnummers 69 en 114 is de rijbaan versmald naar 3,25m om zo de stoepen aan beide zijden iets breder te kunnen maken

Heemskerkstraat

Het ontwerp voor deze straat is niet aangepast.

Bekijk definitief ontwerp Buys Ballotstraat, Cornelis Houtmanstraat, Willem Barentszstraat, Heemskerkstraat (pdf, 1,2 MB)

Hulp en contact Waterproof