Droogte

In de lente en de zomer wordt het vaker droog. De winters worden juist natter. Ook kan het vaker voorkomen dat we meer water nodig hebben dan wat er aan regen valt en via rivieren ons land binnenstroomt. Dan is er een tekort aan water.

De gevolgen van droogte

Droogte en een tekort aan regenwater zorgen voor verschillende risico’s. Er kan bijvoorbeeld een tekort aan grondwater ontstaan en de bodem kan een stukje dalen. Dat kan weer zorgen voor problemen met de fundering van sommige gebouwen. Doordat er niet genoeg water is, kunnen bomen en planten verdorren. Ten slotte wordt de kwaliteit van (zwem)water slechter en kan er een tekort komen aan drinkwater. 

Uit onderzoek blijkt dat Utrecht niet heel gevoelig is voor bodemdaling, behalve in gebieden met veen in het bovenste deel van de grond. Dit is bijvoorbeeld zo in de oost- en westkant van de stad.

Bekijk op de kaart hoe gevoelig uw buurt is voor bodemdaling

Wat kunt u zelf doen?

Droogte gaat u tegen door regenwater direct in de natuur op te vangen. En niet meer via de riolering. Dat voorkomt uitdroging van de bodem in drogere perioden. Dat doet u door tuin en buitenruimte zoveel mogelijk te vergroenen (dus minder tegels). Ook kunt u regen opvangen in een regenton en hergebruiken in droge periodes voor uw tuin. Of uw regenpijp doorzagen en laten uitkomen in uw tuin.

Lees meer maatregelen die u kunt nemen

Wat doet de gemeente?

Regenwater willen we zoveel mogelijk nuttig gebruiken. We willen regenwater vasthouden in regentonnen en op (groene) daken. Of op laten nemen in de bodem. De bodem werkt dan net als een spons. Op die manier houden we water over als het droog is en blijft het grondwater op een goed niveau. Daarvoor is het belangrijk dat de kwaliteit van de bodem goed is, bijvoorbeeld doordat er dieren in de bodem leven, zoals mollen en regenwormen. Ook zorgen we dat het water kan wegstromen in sloten, rivieren of kanalen.

  • We zorgen dat het water de grond in kan lopen. Bijvoorbeeld met meer groen of onverharde plekken, zonder tegels en asfalt. Of door te kiezen voor waterdoorlatende stenen. Er zit dan extra veel ruimte tussen de stenen. Daardoor spoelt het regenwater niet onnodig weg in het riool, maar komt het in het grondwater terecht. We willen dat we minstens 90 % van de regen kunnen vasthouden op de plek waar het valt .Ons uiteindelijke doel is zelfs 100 %.
  • We passen onze riolen aan. Bekijk de video 'Waterproof Hemelwater' hoe we dat doen. Als we een riool moeten vervangen, leggen we daarvoor 2 systemen terug: 1 voor het opvangen van afvalwater en 1 voor regenwater. Het regenwater blijft in de stad en hoeft niet meer naar de rioolwaterzuivering. Het komt meteen terecht in grondwater of oppervlaktewater, zoals sloten, rivieren en grachten.
  • Nieuw aangelegd groen en net aangeplante bomen geven we water. Dat doen we tot 3 jaar na aanplant. Tijdens een droogteperiode krijgen ze extra water. We geven ze geen kraanwater, maar water uit rivieren, meren of kanalen. 

Hulp en contact Klimaatbestendig

Telefoon

14 030

E-mail

klimaatbestendig@utrecht.nl